3301 artikler sickpigs.dk. Debat og nyheder siden 2003 | Dagens rullepølsevarsel: orange. Stærkt forøget risiko ved at spise rullepølse

Nu er der pludselig tale om en straffesag imod denne sides redaktør, der ikke må se sagsakterne.

 

Aktindsigt i de såkaldt Bæredygtiges påståede politianmeldelse af denne sides redaktør afvises af rigspolitiet i en mail til redaktøren.

Læs afslaget, der ligner en standardskrivelse her:

afslag_aktindsigt_straffesag

Redaktøren er altså genstand for en strafferetlig undersøgelse, men må ikke få oplyst hvilke love, man anser for at være brudt. Ikke en gang selve politianmeldelsen må delinkventen få i øjesyn.

Vi har på mailen modtaget denne kommentar:

Willkommen in den Club

Josef K

 

Dyreetikkens historie fra ægypterne til i dag (tysk)

 

I Tyskland er der over syv millioner vegetarer og næsten en million veganere. De tager afstand fra kød af dyreetiske grunde. Deutschlandfunk har optaget et interview med en tysk filosof, der belyser dyreetikkens historie, fra Ægypterne til dagen i dag.

Hør interviewet her

Susanne Fritz: In Deutschland leben rund 7,8 Million Vegetarier und etwa 900.000 Veganer. Neben allen gesundheitlichen Motiven spielt dabei auch nach wie vor eine ethische Verpflichtung gegenüber Tieren eine große Rolle. Die überwiegende Mehrheit der Menschen in den westlichen Ländern verzehrt mehr Fleisch denn je. Das funktioniert, weil viele das Elend in den Tierfabriken verdrängen und noch nie einen Schlachthof von innen gesehen haben. Aber auch, weil unser Verhältnis zu Tieren auf einer Ethik basiert, die Tiere nicht zu Mitgeschöpfen macht, sondern zu Sachen. Wie konnte es dazu kommen?

Kilde: Richard David Precht über den Umgang mit Tieren – “Unvereinbar mit unserer Moral”

Esben ser den anden vej når befolkningen skal beskyttes imod resistens.

 

Esben Lunde Larsen, bøndernes loyale korsridder, er igen taget i at favorisere sine venner i landbruget. Denne gang handler det om, at han tillader mere tetracyklin til smågrisene end embedsmændene og eksperterne anbefaler. DR har gravet i sagen:

DR Nyheder har fået aktindsigt i den rådgivning – et såkaldt cover – som ministerens embedsmænd udstyrede ham med, inden han tog beslutningen om at lempe kravene.I papiret gør embedsfolkene klart opmærksom på, at der med en lempelse af kravene til tetracyklin ’vil være et mere begrænset incitament til at vælge alternativer til tetracyklin’ og at det kunne stride mod intentionerne i MRSA-handlingsplanen, som næsten alle partier vedtog i 2015.Ifølge lektor ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, lever ministerens embedsmænd i høj grad op til god embedsmandsskik.

Kilde: Minister var advaret om risiko i tetracyklin-sag | Nyheder | DR

Sløv sagsbehandling om aktindsigt hos politiet.

 

Denne sides redaktør er angiveligt blevet politianmeldt af de såkaldt Bæredygtige landbrugere, men hverken redaktøren eller Landbrugsavisen, der serverede rygtet for sine læsere og resten af denne forvirrede verden har set selve anmeldelsen.

Vi ved således ikke hvad den går ud på. Måske findes den slet ikke. Måske er den bare et udtryk for de såkaldt bæredygtiges selvfedme og storhedsvanvid. Måske vil de bare chikanere denne sides redaktør. Eller måske prøver de at finde ud af, hvor meget vi her på redaktionen ved om deres mulige angreb på sickpigs.dk.

Vi holder tæt. Vi har beviser for, at hackerangrebet på sickpigs.dk kan spores til Bæredygtigt Landbrug, og vi gentager det gerne. Men vi røber naturligvis ikke detallierne, for det ville hjælpe dataforbrydere fremover.

For at få klarhed over sagen har denne sides redaktør bedt o aktindsigt i anmeldelsen hos politiet. Her han man ikke travlt med at udlevere dem, hvis de altså findes, men skriver til redaktøren følgende:

Den 13-10-2016 kl. 08:40 skrev nsj-sekretariatet@politi.dk:

Jnr. 0900-10170-01263-16

Vedrørende begæring om aktindsigt

Nordsjællands Politi har modtaget Deres ansøgning om aktindsigt.
Til brug for behandling af ansøgningen har jeg rekvireret sagsmaterialet hos den relevante afdeling.
Det betyder at der kan gå mere end 7 hverdage, før anmodningen om aktindsigt kan behandles.

De vil modtage svar på Deres ansøgning snarest.

Med venlig hilsen

Advokatursekretariatet
NORDSJÆLLANDS POLITI
Station Nord
Sekretariatet for advokaturerne i Helsingør
Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør
Tlf. 4927 1448 – Fax 49271429

Redaktøren svarede samme dag:

Tak for denne orientering.

jeg skal venligst bede om at sagen fremmes mest muligt, da Bæredygtigt Landbrug har offentliggjort, at jeg skulle være blevet politianmeldt, og pressen har omtalt sagen.

Jeg ved ikke præcis hvad anmeldelsen omhandler, altså  hvilke love jeg skulle have brudt og samtidig er min offentlige anseelse undre pres.

Bæredygtigt landbrug ville ikke udlevere anmeldelsen på min begæring, hvilket virker underligt.

Jeg kan virkelig ikke se, hvorfor de omtalte dokumenter ikke kan fremsendes direkte til mig uden advokatursekretariatet skal have papirerne til gennemsyn.

Husk i øvrigt at følge ombudsmandens afgørelser i mange andre aktindsigtssager og medsend sagens journalliste.

Som sagt så hurtigt som muligt.

På forhånd tak

Knud Haugmark

Herunder den oprindelige begæring om aktindsigt:

—–Oprindelig meddelelse—–
Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 6. oktober 2016 07:43
Til: SØJYL FP Sikker; NSJÆ FP Sikker
Emne: politianmeldelse

Til Politiet i Sydøstjylland og Nordsjælland.

Som det fremgår af denne artikel

http://landbrugsavisen.dk/bl-politianmelder-debatt%C3%B8r-efter-hacker-anklage

så er undertegnede blevet politianmeldt af Bære Dygtigt Landbrug

Jeg skal hermed bede om aktindsigt i sagen idet jeg henviser til forvaltningslovens bestemmelse om partsindsigt.

Samtidig skal jeg anmode om vejledning med hensyn til hvordan jeg praktisk skal forholde mig.

 


Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby

De såkaldt bæredygtige: Økologerne var med til at bevilge sig selv 50 mio. promillekroner

 

I en pressemeddelelse forsvarer Flemming Fuglede, formand for de såkaldt bæredygtige landmænd, at han godkendte en bevilling på 1.5 mio. kroner fra promillefonden til sin egen forening, der brugte pengene til at få udarbejdet en rapport om dansk landbrug på CBS. Han udtaler bl.a:

»Økologisk Landsforening har de seneste fem år søgt om over 50 mio. kr. til egne projekter og Landbrug & Fødevarer/Seges om omkring en halv milliard i samme periode. Fremgangsmåden har været den samme som Bæredygtigt Landbrugs i ansøgningen om 1,5 mio. kr. til en rapport om dansk landbrugs rammevilkår,« skriver Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

Kilde: Flemming Fuglede afviser kritik: Jeg gjorde ligesom økologer og L&F | Landbrugsavisen

Kampen om virkeligheden: FVST fiflede med MRSA-fakta.

 

Selv om statsminister Løkke ikke er enig i fremstillingen af sagen, hvilket han svarede Maria Gjerding under åbningsdebatten, så viser dokumenter nu, at Fødevarestyrelsen censurerede ubekvemme kendsgerninger om MRSA bort, inden de blev fremlagt for folketinget:

DR skriver bl.a:

Den seneste måneds afdækninger af sagen om svine-MRSA tager nu en uventet drejning.Hidtil har Fødevarestyrelsen afvist at have fjernet centrale anbefalinger om bekæmpelse af de resistente bakterier, der har spredt sig til størstedelen af de danske svinestalde.Men nye oplysninger viser, at Fødevarestyrelsen rent faktisk vedkender sig, at man i mindst to tilfælde har frasorteret anbefalinger fra førende eksperter.

Kilde: Fødevarestyrelsen erkender: Fjernede anbefalinger om svine-MRSA | Nyheder | DR

sickpigs.dks rullepølsevarsel hæves til orange niveau

 

rullep
Rullepølsen her kan indeholde den farlige listeriabakterie, selv om den har været kogt.

En fynsk slagtermester er blevet knaldet med listera i næsten 100 kilo rullepølse. Pølserne er tilbagekaldt, men det kan aldrig garanteres at ingen inficerede pølser alligevel ligger som en livsfarlig tikkende bombe ude i en eller anden butik.

Sickpigs.dk hæver derfor farenivauet ved indtagelse af  rullepølse foreløbig uden tidsbegrænsing. Fødevarewatch skriver bl.a:

Tirsdag morgen fik det fynske slagteri, Vester Hæsinge Slagterforretning, en nedslående melding fra Fødevarestyrelsen: Den farlige bakterie listeria var fundet i 96 kilo rullepølse, hvilket svarer til omkring 50 rullepølser. Det skriver Fyns Amts Avis. Produktet er nu tilbagekaldt, og tilbage står slagtermester Stefan Jensen med en forfærdelig fornemmelse. “Jeg har det møghamrende dårligt. Vi tager det meget alvorligt, og det var noget af det værste, der kunne ske. Det er mit livsværk, der er på spil nu,” fortæller han til avisen.

Og alt imens slagteren angler efter lidt medlidenhed fordi “hans livsværk er på spil” tillader vi os i proportionalitetens navn, at påpege, at slagterens pølser har været på markedet i et stykke tid inden fødevarestyrelsen opdagede bakterierne, så slagtermesteren skulle måske lige skrue ned for selvmedlidenheden og betænke, at han jo sætter ikke andres livsværk, men deres liv på spil med sine farlige dødspølser.

Kilde: Fynsk slagtermester efter fund af listeria: Mit livsværk er på spil

sickpigs.dk vil have Ombudsmanden til at kigge på promillegate

 

Til Ombudsmanden

Jeg henviser til Informations omtale af inhabilitet i nogle landbrugsfonde.

https://www.information.dk/indland/2016/10/inhabilitet-hverdagskost-magtfuld-landbrugsfond

Jeg håber at Ombudsmanden vil undersøge denne sag, da det ser ud til, at NaturErhvervsstyrelsen har opfundet nogle alternative regler for inhabilitet, der reelt sætter forvaltningslovens regler ud af kraft.

Det ser ud til, at ansøgere om bevillinger fra fonden selv deltog i behandlingen af disse ansøgninger, hvilket mærkværdigvis kunne retfærdiggøres ud fra NaturErhvervsstyrelsens selvopfundne regler.

Hvis der er uddelt penge på denne måde, der i følge Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Gøtze strider imod forvaltningslovens regler om inhabilitet, skal det undersøges, om der skal ske tilbagebetaling af beløbet og om bestyrelsen skal stilles til ansvar, da den har fremmet den ulovlige praksis.

Med venlig hilsen


Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
Mobil: 20 41 77 88

sickpigs.dk undersøger SEGES og Økologernes fiflerier med EU-midler

 

promilleklip

Her på redaktionen undrer vi os over, at det tilsyneladende er straffrit at snyde de offentlige kasser for meget store beløb. SEGES nuppede uden lovgrundlag over en kvart million og økologerne tog 77.000 kroner af giftafgifterne i den såkaldte “promilleafgiftsfond”.

Pengene er ført tilbage, men ingen er stillet til ansvar, så vidt vi kan se. For at få sagerne bedre belyst hat vi sendt nedenstående til fondens administration, der befinder sig på Axelborg, selv om midlerne er statslige.


Til promilleafgiftsfonden.

Det fremgår af regnskabet for 2015, note 1,  at økologisk landsforening har skullet tilbagebetale 77.000 kroner og at Seges har skullet tilbagebetale 465.000 kroner til fonden fordi de til “nogle EU-projekter har haft udgifter, der ikke var tilskudsberettigede”
Jeg forstår ikke denne begrundelse. Årsagen må jo være at de har dækket nogle udgifter med EU midler, uden at der var lovgrundlag herfor.  De har altså snydt. Det er så blevet opdaget, og man har pålagt de to foreninger at betale midlerne tilbage.

Jeg skal bede om at få oplyst:

Hvilke EU projekter der er tale om. Aktindsigt udbedes.
Hvilke udgifter, der er tale om. Aktindsigt i korrespondancen omkring tilbagebetalingen. udbedes
Om snyderiet er ansvarspådragende ikke mindst set i lyset af, at der tale om betydelige beløb.
Og hvis dette er tilfældet, om der er foretaget sanktioner over for enkeltpersoner eller andre.
om snyderierne er indberettet til EU.

Sluttelig vil jeg gerne vide, om det er muligt at bruge bevillinger til andre end de bevilgede formål ud fra devisen: “går den så går den”.

Med venlig hilsen

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
Mobil: 20 41 77 88

Økologisk Landsforening grebet i svindel med støttemillioner fra Promilleafgiftsfonden.

 

per-koelster-i-marken-x
Den økologiske snydepels, Per Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening. Foto fra foreningens hjemmeside

De skinhellige miljøfreaks i Økologisk Landsforening er i blevet grebet med fingrene i kagedåsen. I 2015 skulle de fisefromme økologer tilbagebetale ca. 77.000 kroner til den såkaldte “promilleafgiftsfond”, som de havde snydt sig til i forbindelse med nogle EU projekter. Dette fremgår af 2015 regnskabet, der dog ikke afslører hvilke projekter, der var genstand for snyderiet.

SEGES  havde svindlet for mindst DKK 465.000 og er største modtager af penge fra fonden

Hverken svindelen fra Økologisk Landsforenings side eller fra SEGES har tilsyneladende haft konsekvenser for de skyldige. Numrene er foretaget ud fra devisen, går den så går den.

Svindelen fremgår af Promilleafgiftsfondens 2015 regnskab, der kan ses her.

Økologerne godkender egne ansøgninger til promilleafgiftsfonden

 

per-koelster-i-marken-x
Formanden for Økologisk Landsforening, Per Kølster skriver ansøgninger til Promilleafgiftsfonden med den ene hånd og godkender ansøgningerne med den anden. Selv mener han ikke, at han er inhabil. Foto fra foreningens hjemmeside.

Når staten pålægger danske landmænd afgifter på pesticider for at formindske forbruget, så har man samtidig sørget for, at pengene kommer tilbage i landmændenes lommer, ikke som kontanter men som tilskud til Økologisk Landsforening, Bæredygtigt Landbrug, SEGES samt en række andre landbrugsorganisationer. Pengene læsser Skatteministeriet nemlig på en trillebør, som de triller hen til Fødevareministeriet, der putter pengene i den såkaldte “Promilleafgiftsfond”.

Herfra deler en bestyrelse, hvor landbruget har flertal, penge ud til forskellige landbrugsinteresser i henhold til ansøgninger, der er indsendt af bestyrelsesmedlemmerne selv.

Økologisk Landsforening hr ingen skrupler i forbindelse med at modtage penge, der stammer fra forbrug af pesticider. Fonden er jo fuldstændig afhængig af, at andre landmænd bruger sprøjtemidler, som jo ikke er tilladt hos økologerne, men penge lugter som bekendt ikke.

Formanden for Økologisk Landsforening, der for nylig har indledt et samarbejde med Bæredygtigt Landbrug om en skrap fortolkning af begrebet “Miljøfokuszoner“, sidder også i bestyrelsen. Her imødekommer han ansøgninger fra Økologisk Landsforening, som han selv har indsendt.

Læs videre Økologerne godkender egne ansøgninger til promilleafgiftsfonden

Statsministeren er ikke enig i, at der blev slettet og ændret i folketingets materiale om landbrugspakken

 

Se videoen med Maria Gjerding fra åbningsdebatten  her

Ingen sikkerhed for naboer til svinefarme

 

I en ny godkendelse af et svinebrug forholder man sig ikke til, at krav til lugtgener er blevet skærpet siden sidste godkendelse. Man skriver i en godkendelse for Marienborg på Møn bl.a:

 

3.6 Lugt
Lugtgenekriterierne er i forbindelse med revurderingen beregnet i ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk

Kommunens bemærkninger og vurdering

Lugt fra staldene er på godkendelsestidspunktet beregnet efter FMK’s Lugtvejledning fra 2002 sammenholdt med de daværende afstandskrav. Det blev på godkendelsestidspunktet vurderet, at husdyrbruget ikke ville give anledning til væsentlige lugtgener for de omkringboende.

Stalde og anlæg, som er lovligt placeret før den nye husdyrlov trådte i kraft er fortsat lovlige selvom reglerne for lugt og afstande er  skærpet.
Kommunen kan ikke stille krav til reduktion af lugt fra staldene med mindre en beregning viser at lugtgeneafstanden er overskredet og en eventuel lugtreduktion er økonomisk og teknisk mulig ud fra princippet om proportionalitet.
Der er foretaget en beregning på lugt fra Egeløkke og lugtgeneafstanden til enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone er overholdt. Dermed kan der ikke stilles vilkår om lugtreduktionen.

Læs det hele her.

revurdering-af-miljoegodkendelse-egeloekke-

“Frilandmænd”: Fri os for naturlig adfærd hos de frie grise

 

img_20160918_194408

 

På store plakater forsøger landbruget at bilde folk ind, at frilandsgrise lever frit ude på marken. Det gælder for søerne og de smågrise, som ikke bliver ligget ihjel og så ædt af deres sultne somor, men kun i en unaturlig kort periode. Efter kun syv uger (i følge EU-regler 40 dage) kommer de ind på et hårdt betongulv og har kun noget beskidt halm at rode i.

Afvænningsperioden for smågrise er naturlig 17-19 uger, så “frilandsgrisene” får masser af diarre som så behandles på forskellig vis, for eksempel med zinkoxid, der kan købes på nettet for ingen penge. Det udvikler i øvrigt også antibiotikaresistens hos mange forskellige bakterier. Der er ikke noget i vejen for også at anvende Tetracyklin.

Det fremgår af billederne, at “frilandsgrisen” gerne må ringes i trynen. Det er noget man gør, for så kan soen ikke rode efter føde i jorden, som er den naturlige adfærd, uden at det gør helvedes ondt.

Naturlig adfærd tilmåles “frilandsgrisen” i nøje tilmålte doser.

img_20160918_194423

 

 

Leder: Industrien bestemmer forbrug af tetracyklin

 

Det er godt med høring af forslag til bekendtgørelser lovforslag osv. Men det er meget mærkeligt, at farmaindustrien, der altså har kommercielle interesser i et stort medicinforbrug, spørges til råds, når man forsøger at nedsætte dette. Det er ikke desto mindre sket, da ministeren sendte sit forslag til bekendtgørelse om Tetracyklin i høring. Høringssvaret forelagde han siden DTUVeterinærstyrelsen.

DTU Veterinærinstituttet skrev med en dobbelt negation, at:

”….DTU ikke vurderede, at der var evidens for, at en udfasning ikke kunne nås med en faktor 1,2”.

Nonsens fra DTU.

Det giver ikke mening, at anføre, at der ikke er evidens for at noget ikke kan ske. Der er for eksempel ikke evidens for, at jorden ikke går under på fredag. Ejheller for, at julemanden ikke eksisterer. DTU-Veterinærinstituttets formulering er i bedste fald meget besynderlig. Den er næppe videnskabelig.

Her på redaktionen undrer vi os såre. Hvorfor skal medicinfabrikanterne udtale sig i en sag om at undgå resistente bakterier? Og hvorfor tager ministeren deres udtalelse så alvorligt, at han retter ind efter den? Er ministeren købt og betalt? Har farmaindustrien direkte eller skjult bag en eller anden obskur fond støttet ministeren eller Venstres kampagnekasse?

DR.dk skriver forbilledligt om sagen:

Da Fødevarestyrelsen i maj 2016 var klar med bekendtgørelsen, foreslog styrelsen, at brug af Tetracyklin skal tælle i medicinregnskabet med faktor 1,5 (50 procent ekstra) i forhold til mindre skadelige stoffer. Men det var landbruget, Dyrlægeforeningen og Veterinærmedicinindustrien ikke enige i. De skrev i deres høringssvar, at Tetracyklin højst burde veje med faktor 1,2 i medicinregnskabet (20 procent ekstra).

Kilde: Politikere raser mod minister i Tetracyklin-sag | Nyheder | DR

Fødevarestyrelsen og ministeriet underløb folketingsbeslutning

 

Landbrugets “løfte” om at nedsætte forbruget af Tetracyklin i svineproduktionen viste sig så uforpligtende, at Folketinget i april 2015 besluttede at sætte ind med skrappere midler, nemlig at Tetracyklin skulle tælle mere i medicinregnskabet end andre former for antibiotika. Man vedtog at forbruget skulle ganges med 1.5 i medicinregnskabet, hvilket måske, måske ikke ville inspirere landmændene til at nedsætte forbruget for at undgå det såkaldte “gule kort”. Læs videre Fødevarestyrelsen og ministeriet underløb folketingsbeslutning

Debat: Befolkningens sundhed er vigtigere end industrilandbruget:

 

Maria Gjerding
Maria Gjerding

Maria Gjerding fra Enhedslisten skriver på TV2s hjemmeside bl.a:

Fødevareministeriet og –styrelsen har svigtet.I årevis vidste de, hvordan man kunne forhindre svine-MRSA i at sprede sig, men de holdt mund for at beskytte landbruget. I dag er op mod 12.000 danskere smittet.Det er dybt rystende, at Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen ikke har løftet sine opgaver. Begge instanser vidste, hvad vi skulle gøre for at forhindre svine-MRSA i at sprede sig, men løsningen så for dyr ud for svineindustrien, og derfor tilbageholdt de deres viden. Det afslørede DR i en dokumentar søndag aften.De lukkede af for Folketinget og hele Danmarks befolkning i årevis, imens smitten spredte sig eksplosivt. I dag er op mod 12.000 mennesker smittet. Det er snart for sent at standse epidemien, men vi kunne faktisk have bremset spredningen, hvis myndighederne havde delt deres viden.

Kilde: Befolkningens sundhed er vigtigere end industrilandbruget – TV 2

Økologisk Landsforening trækker på Bæredygtigt Landbrugs hammel

 

De såkaldt bæredygtige går ind for traditionel intensiv landbrugsdrift og vil derfor gerne slippe for krav om at lade natur stå urørt som såkaldt “miljøfokusområde”. Derfor vil man have de hegn og grøfter, som allerede findes, godkendt som miljøfokusområde, så man undgår at øge det udyrkede areal som følge af offentlige krav.

De danske økologer er hoppet på denne vogn. De skal søreme heller ikke have mere udyrket land. Økologisk Landsforening er og bliver en integreret del af konventionel dansk landbrug, som de jo i øvrigt er stærkt afhængige af med hensyn til gylle/gødningstilførsel. De såkaldt bæredygtige skriver på deres hjemmeside bl.a:

Formålet med etablering af MFO-arealer er at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugsarealer. Ved at udnytte landskabselementerne til at opfylde MFO-kravet vil landmændene ifølge BL og ØL opleve at blive honoreret for at give plads til landskabselementer på og i tilknytning til deres produktionsarealer. ”Med de nuværende regler er det billigere for landmanden at fjerne småbiotoperne fra bedriftens arealer. Det er helt naturligt for os at samarbejde med Økologisk Landsforening, når vi har fælles interesser – og det har vi tydeligvis her”, lyder det fra Karin Dinesen.

Kilde: BL i samarbejde med Økologisk Landsforening

Sære smørpriser

 

 

1-img_20160921_165510
Importeret tysk smør sælges i Aldi for 8.50 kr for 250. gram.
1-img_20160921_165515
Arlas Lurpak koster mere end det dobbelte…

Arlabønderne klager over for lave priser, men Arla sælger smør til over det dobbelte af det importerede tyske smør. Et andet dansk produkt sælges til kr. 8.00 for 250 gr.

Vi undrer os og erkender, at man ikke kan forstå alting.

 

Bæredygtigt Landbrug vil ikke fremsende deres politianmeldelse til denne sides redaktør

 

stats
Besøgstallet på Danmarks skrappeste miljøblog er steget efter den påståede politianmeldelse.

Trods både skriftlig og telefonisk henvendelse nægter Hans Aarestrup at udlevere den påståede politianmeldelse til denne sides redaktør, hvorfor vi ikke kan forklare,hvad anmeldelsen går ud på.

I telefonen oplyser en noget rystet Hans Aarestrup, at han skal vende sagen med sin advokat, men vi kunne ikke få navnet på denne ud af direktøren for Bæredygtigt Landbrug. Her vrøvler man om en “intern” advokat der skal efterfølges af en “ekstern” advokat. (Advokater anvender man i civile sager, men en sådan er der jo ikke på tale…)

I al fald undrer vi os over, at man ikke allerede havde vendt sagen med en advokat før man besluttede at politianmelde undertegnede.

Vi har faktisk kun andenhånds oplysninger om denne anmeldelse, og det er altså ikke lykkedes at få dokumentationen ud af Hans Aarestrup fra BL. Findes den overhovedet?

Det skal nok blive spændende, og vi håber at de mange nye læsere, som denne sag har tiltrukket fortsat lader sig underholde af Bære-udygtigt Landbrugs juridiske luftnumre.

Landbrugsavisens medarbejder, der jo bragte historien til torvs,  sad og spiste frokost, da vi ringede ham op lørdag den 24. september for at få en kommentar. Han gad ikke se på sagen før om et par dage.

 

 

Dagens rullepølsevarsel: orange. Stærkt forøget risiko ved at spise rullepølse

Hallo alle sammen, dette er en ny verden ?>