Advokat Joan Vollertsen kan ikke skrive dansk.

finkebrev_nyt
Macbrugere klikker på dette billede

Advokaten Joan Vollertsen er ikke ret dygtig til at formulere sig korrekt på dansk, hvilket er alvorligt for en advokat. Se hendes kommenterede brev til denne sides redaktør her.

Hun beklager sig eksempelvis over, at en liste over gødningssnydere, som kan ses på sickpigs.dk,  er:

“i strid med urimelig markedsføringspraksis”

Denne formulering kan man kun opfatte som en ubetinget ros af listen, som altså, når vi stryger den dobbelte negering, er

“i overenstemmelse med god markedsføringspraksis.”

Vi takker for roserne og forstår derfor endnu mindre, at redaktøren skal trues med erstatningssag, hvis ikke advokatens klienters navne stryges fra listen, der er udarbejdet af Natur og Erhverv under Fødevareministeriet.

Vi forstår slet ikke at advokaten påberåber sig regler i Markedsføringsloven, da sickpigs.dk ikke er omfattet af denne lov. Joan Vollertsen har tilsyneladende endnu mindre begreb om elementær jura end om dansk retskrivning.

Vi tilbyder derfor gerne et lynkursus i korrekturlæsning og elementær dansk sproglære. Det juridiske kan vi desværre ikke hjælpe med.

Se også dette indlæg