Advokat Joan Vollertsen tror, at man kan true sickpigs.dk til tavshed

Advokat Joan Vollertsen, der truer redaktøren med erstatningssag, hvis vi ikke fjerner hendes klienters navne fra hjemmesiden. Billedet viser det monster, som hjemsøgte denne sides redaktør i natlige mareridt i anledning af truslerne.

Advokatfirmaet Fink fra Aabenraa v/Joan Vollertsen truer i et brev redaktøren til at fjerne to navne, nemlig Claus Wildenschild, Bjergmose A/S og Jørgen Phillipsen fra hjemmesiden. Grunden er, at disse to landmænd er blevet knaldet i 2011 for at snyde med deres gødningsmængder, hvilket redaktøren fik bekræftet hos myndighederne tidligere i 2014. Landbrugsavisen skrev også om sagen.

sickpigs.dk bragte en officiel liste med ca. 100 andre af disse landmænd, der alle havde overskredet deres gødningskvote, og sidetitlen indeholdt ordet “Gødningssnydepelse”, fordi listen altså omfattede landmænd, som bevisligt havde fået foretaget træk i støtten på grund af ulovlig overskridelse af gødningskvoten. (EU-reglerne kaldes herhjemme for: krydsoverensstemmelse, på engelsk: cross compliance).

Sagerne indgår i flere tilfælde i et større sagskompleks med såkaldt “sort gødning”, der altså blev indført fra Tyskland, omfaktureret og solgt som cement, kalk eller andet.

Advokaten mente, at ordet “Gødningssnydepelse” om Claus Wildenschild, Bjergmose A/S og Jørgen Phillipsen var i strid med Markedsføringslovens §1 og havde medført et økonomisk tab for de pågældende. Derfor forlangte advokaten, Joan Vollertsen, at hendes klienters navne blev fjernet, da hun ellers ville opgøre deres økonomiske tab og søge erstatning fra redaktøren i et civilt søgsmål.

Her på redaktionen har vi i første omgang fjernet navnene, ja faktisk hele listen, da det ikke så ud til, at dokumentationen stadig var tilgængelig.

Dette er nu på plads, og det har det hele tiden været, så vi offentliggør igen navnene på 103 landmænd, der har snydt med deres gødning, denne gang uden dog at bruge nedsættende skældsord, som åbenbart kan få en advokatdame i Aabenraa til at påberåbe sig Markedsføringsloven og true med erstatningssager og alt muligt

Se advokatens truende brev her finkebrevet.

Omtalen med listen over gødningssvindlerne (tidligere, men absolut ikke længere, kaldet “Gødningssnydepelse” da de jo rigtig nok ikke på nogen måde er “pelse”, hvorfor udtrykket, for den som ikke magter abstraktionens kunst, er misvisende) kan ses her

Listen i excellformat med de 103 landmænd kan ses her:  Skema med overgodskningssager 2011 – Knud Haugmark.xls

Se også advokatens ynkelige danskkundskaber, som de kommer til udtryk i korrespondancen her.

UPDATE den 10 oktober 2015:

Vi anvender nu igen sidetitlen “Gødningssnydepelse” på den omtale liste. Dette er jo dokumenterbart og vi har endnu ikke modtaget nogen stævning eller erstatningskrav. Advokatens henvendelse lugter langt væk af afpresning