Applejournalen er hemmelig

Men argumentatoriske snurrepiberier forsøger Energiministeriets snu jurister at hemmeligholde listen over de 100 sagsakter om overdragelse af jord ved Viborg til computer- og internetgiganten Apple.

For eksempel skriver man i en mail fra “Juraenheden” i Energiministeriet, som håndterer klagen over afvist aktindsigt, at man ikke “kan udlevere den underordnede myndigheds dokumenter.” Man skriver at dokumenterne kun er “til låns”.

Man påstår også, at en journalliste er et “internt arbejdsdokument”, men det er en helt ny tolkning af dette begreb.

Oluf Jørgensen fra Århus Journalisthøjskole er af en anden opfattelse, nemlig at:

en myndighed af sig selv skal fremsende sagens journalliste, når der søges aktindsigt. Det gælder både 1 instans og klageinstans.”

Søren Klyver fra Juraenheden snor sig uden om udleveringen ved at skrive følgende den 22. april 2015:

Kære Knud

 

Oluf har helt ret. En myndighed skal af egen drift fremsende journallisten, som indeholder en fortegnelse over de dokumenter, der anmodes om aktindsigt i. Den journalliste, du anmoder om at få udleveret, er som nævnt dog ikke departementets men Bygningsstyrelsens. Jeg kan oplyse, at det vil indgå i min bedømmelse af sagen, hvorvidt du i 1. instans skulle have fået udleveret en journalliste.

 

Med venlig hilsen / Best regards

Simon Klyver Mørk
Fuldmægtig / Advisor
Juraenheden

Vi har svaret den snedige jurist følgende:

Kære Søren Klyver, fuldmægtig, cand. jur.
Tak for dette svar.
Jeg forstår, at du er enig med Oluf Jørgensen i, at klageinstansen skal udlevere journallisten fra bygningsstyrelsen om jordoverdragelsen ved Foulum omfattende mindst 100 sagsakter.

Du har tidligere oplyst, at du er i besiddelse af denne journalliste.
Jeg ser derfor frem til at modtage den snarest.

Med venlig hilsen

Knud Haugmark