AXELBORG: Tab på svineproduktion siden 2.000: 11 mia. kroner. Mindst!

I en ny såkaldt “rapport” har svineerhvervet tegnet en plan for, hvordan det hele skal blive godt igen. Det er bestemt ikke  gang, vi ser den slags fremtidshåb, der skal holde liv i illusionen om det fornuftige i at fremstille svin med underskud i al evighed, men det er nyt, at landmændene selv skal tage fat om nældens rod.

I Landbrugsavisen oplyser man at danske landmænd i snit har tabt 35.50 kroner pr. svin siden år 2000. (Putin nævnes mærkeligt nok ikke med et ord ).

Svineproduktionen belaster Danmarks økonomi.

Det må forsigtigt anslået løbe op i godt 11. mia. kroner, som svineerhvervet har kostet, og som banker, staten, kreditorer og mange andre har måttet betale for det urentable danske svineerhverv. Det svarer til et tab på 1.8 mio. om dagen.

I år 2000 var landbruget gæld på 147 mia kroner, men den er steget hvert eneste år til i dag knap 400 mia. Man må undre sig over, hvor alle disse penge er blevet af. Mælkebønderne skal jo nok også have lånt til at dække underskuddene, men dette kan næppe forklare en gældsstigning på over 250 mia. kroner. Landbrugsavisen skriver bl.a:

De danske svineproducenter har i gennemsnit tabt 35,50 kroner per slagtesvin siden år 2000. Men hvis politikerne og svinesektoren i fællesskab følger Vækstpanelets anbefalinger, så er der et betydeligt vækstpotentiale. Samtidig har det anderledes dystre udsigter, hvis ikke erhvervet sætter ind nu. Vækstpanelet anslår, at hvis der ikke bliver gjort noget for at forbedre økonomien i den danske slagtesvineproduktion, så står Danmark til at miste yderligere 7.500 arbejdspladser frem mod 2027.

Kilde: Rapport: Sådan kan svinesektoren skabe 5.000 nye arbejdspladser | Landbrugsavisen