Banker i alarm: To ud af tre kroner lånt til landbruget er i fare | Landbrugsavisen

Landbrugsavisen har læst Finanstilsynets seneste publikation og bemærker om landbrugets situation bl.a:

Ifølge Finanstilsynet viser landbruget nemlig så alvorlige krisetegn, at under 30 procent af udlånene i bankerne er uden såkaldte svaghedstegn.

Dermed har bankerne været nødsaget til at lave enten nedskrivninger eller reservationer på over 70 procent af deres landbrugsudlån, viser analysen.

»Andelen af svage lån til landbruget fortsætter med at stige, og landbruget er dermed klart den branche, der er mest udfordret,« skriver Finanstilsynet og fortsætter:

»Andelen af bonitetsvurderede landbrugslån med OIV er steget til 37,6 pct. Dertil kommer en stor andel af bonitet 2c lån på 10,7 pct., hvorpå pengeinstitutterne typisk har foretaget solvensreservation i forhold til potentielle senere tab.«

Den såkaldte OIV, eller objektiv indikation for værdiforringelse, opstår, hvis en bankkunde ikke kan betale sine afdrag, har behov for ekstra likviditet eller på anden måde viser svaghedstegn og dermed er i risiko for ikke at kunne tilbagebetale sine lån. Mere end to tredjedele af landbrugsudlånet viser svaghedstegn i en eller anden udstrækning.

 

Kilde: Banker i alarm: To ud af tre kroner lånt til landbruget er i fare | Landbrugsavisen