Biogas: Mindre miljø for pengene

Ingeniøren skriver, som vi her på redaktionen har fremhævet i en årrække, at gyllebaseret biogas er en rigtig dårlig måde at anvende støttekroner til vedvarende energi på. Biogasanlæggene kræver fem gange mere støtte pr kilowatt end vindmøller, og miljøeffekten er endda ringere.

Gyllens energiindhold er så ringe, at det slet ikke kommer i nærheden af, hvad det kræver af energi at fremstille gylle. Klimabelastningen fra især kvæg er enorm, så hvis formålet er at sikre klimaet og undgå drivhuseffekt skulle man skrotte biogassen og alle køerne samtidig.

Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas,påstår alligevel, at restproduktet fra biogasanlæggene har mindre udvaskning af kvælstof, men dette er endnu ikke dokumenteret. En del tyder på, at den er større, da landmændene på grund af snedige afregningsregler kan sprede mere kvælstof på markerne som afgasset gylle uden at det fremgår af gødningsregnskabet.

Energiordfører Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti,  udtaler til Ingeniøren bl.a:

»Der er næsten kun det argument tilbage, at der er tale om en form for erhvervsstøtte forklædt som klimapolitik,« svarer han til spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om skjult landbrugsstøtte.

Landbrugsavisen omtaler sagen:

Styrelsen udarbejdede regnemodellen i foråret, inden den rekordlave pris på at anlægge kystmøllerne var kendt. Formålet var at sammenligne støtten til forskellige typer vedvarende energi over hele anlæggenes levetid. Det koster således gennemsnitligt godt 50 øre i støtte pr. kWh at producere strøm af biogas. Strøm fra kystmøller kan med Energistyrelsens forudsætning fås for godt 10 øre i støtte pr. kWh.

Kilde: Medie: Biogas er fem gange dyrere end kystnære vindmøller | Landbrugsavisen