Brev til Eva Kjer Hansen

Med afsenderens tilladelse bringer vi dette åbne brev til Fødevareminister Eva Kjer Hansen

 

Til

Fødevare- og Miljøminister
Eva Kjer Hansen
Slotsholmsgade 12
1216  København K.

Kære Eva Kjer Hansen

Det er glædeligt, at du i en pressemeddelelse d.d. kan oplyse, at du vil 
iværksætte tre undersøgelser af ophobning af tungmetaller - herunder 
især zink og kobber - på de danske marker. Men kender man ikke allerede 
og har undersøgt dette problem? Og hvorfor deltager der ingen faglige 
eksperter fra sundhedsstyrelsen i disse undersøgelser?

En undersøgelse viser netop, at der på visse marker er så store mængder 
af zink (og kobber) fra gylle, at det ville være forbudt at sprede, hvis 
det havde været spildevandsslam (slamlovgivningen).

Kan du oplyse, hvad disse nye undersøgelser går ud på? Og hvor længe de 
skal løbe? Hvornår regner du med at handle så problemet ikke bliver 
værre? Det vil jo næppe være muligt at fjerne zinken fra markerne.

For at opretholde den nuværende form for svineproduktion i Danmark, er 
svineavlerne nødsaget til at tilføre store mængder zink til især 
smågrise for at modvirke diarre´ hos disse. Mener du, at man kan omlægge 
dansk svineproduktion, så landmændene ikke er nødsaget til at bruge 
disse miljøskadelige midler?

Med venlig hilsen

Holger Øster Mortensen, Gosmervej 81, 8300 Odder