Bygningsstyrelsens afslag på aktindsigt i Applesagen hjemvises af klageinstansen.

Denne sides redaktør har ønsket at vide, hvad der er sket i sagen om, at Apple lige pludselig kunne få lov til at bygge et kæmpe industrianlæg på god dansk landbrugsjord, der tilhører Foulum under Aarhus Universitet. Derfor sendte vi en anmodning om aktindsigt, som kun tøvende blev imødekommet delvist.

Nu har klageinstansen i Klima- og Energiministeriet hjemvist sagen og forlangt at der udleveres en komplet liste og sagsakterne og at sagen behandles efter miljøoplysningsloven.

Det må siges at være en sejr.

Afgørelsen fra klageinstansen kan læses her