Kategoriarkiv: Antibiotika og resistens

Kan vi stoppe resistensudviklingen overfor antibiotika?  (engelsk)

Verden går imod et post-antibiotisk periode hvor almindelige infektioner igen vil være dødbringende. Hvis de aktuelle tendenser fortsætter vil avancerede behandlinger som organtransplantation, kunstige led, kemoterapi og prænatal behandling blive vanskeligere eller endda for farlige at gennemføre. Dermed kan tiden for moderne medicin, som vi kender den, være slut.

Så alvorligt udtalte dr. Margaret Chan sig sidste år på vegne af WHO.

Vi bringer hendes udtalelse på engelsk og henviser til en uddybende artikel på BBCs hjemmeside

“The world is heading towards a post-antibiotic era in which common infections will once again kill. If current trends continue, sophisticated interventions, like organ transplantation, joint replacements, cancer chemotherapy, and care of pre-term infants, will become more difficult or even too dangerous to undertake. This may even bring the end of modern medicine as we know it.”

That’s what the Director-General of the World Health Organization said last April when she appeared before the United Nations. Dr Margaret Chan wanted to warn of what many deem to be one of the greatest threats to global health today: the increasingly common problem of infections that do not respond to antibiotic treatment. It sounds alarmist, but it might actually not be alarmist enough.

Kilde: BBC – Future – How we can stop antibiotic resistance

Leder: Som en løve eller som et lam…

Uanset om DF nu falder ned som et lam eller som en løve, og sætter løgnhalsen Esben Lunde Larsen på porten, så viser forløbet, at de primære fødevareerhverv, landbrug og fiskeri, trækker i trådene langt op i centraladministrationen.

Eva Kjer Hansen lod sig “inspirere” af Bæredygtigt Landbrug, Esben Lunde af dominerende fiskere i deres store stålkuttere.

Det kan ikke blive ved på denne måde. Vi kan ikke tåle, at et så vigtigt område som fødevarer skaltes og valtes uden hensyn til forbrugerne men mestendels til fordel for mere eller mindre forgældede og urentable fødevareproducenter.

Landbrugspakken med dens miljøfiflerier, MRSA skandalen, den ulovlige hemmeligholdelse af Vetstat, antibiotikaforbruget og resistensudviklingen i svineproduktionen og mange andre sager er alle udtryk for en magtforvridning, hvor de ansvarlige myndigheder ligger under for kortsigtede og kyniske erhvervsinteresser.

Politikerne må tage sig sammen og afvise disse inden de kommer ind over dørtærskelen i ministeriet.

Leder om lystløgneren Lunde Larsen

esben_med_glorie
Lystløgneren Esben Lunde Larsen

sickpigs.dk lugtede allerede den 11. marts at Esben Lunde Larsen, treenighedsminister for både miljø, landbrug og fødevarer, er en løgnhals. Han udtalte til EkstraBladet bl.a.

Danmark er det land, der bruger næstmindst antibiotika blandt sammenlignelige lande, og der bruges langt mere til mennesker.

Vi spurgte ministeren:

Hvilke dokumentation har du for denne påstand, og hvad mener du med “sammenlignelige lande”. Jeg mener, hvis man udelukker lande med lavere antibiotikaforbrug som usammenlignelige, så er det  jo ingen kunst at ligge på det næstlaveste forbrug.

Nu har vi så fået svar. Det tog tyve dage at stikke en plade på størrelse med Rusland. Man kan hverken dokumentere, at Danmark ligger som nummer to eller at der anvendes mere til mennesker end til dyr.

Læs videre Leder om lystløgneren Lunde Larsen

Leder. Mere økofup: Danske økosvin fører på zinken i Europa

Zink leveres fra Tyskland til 117 kroner kiloet.
Zink leveres fra Tyskland til 117 kroner kiloet. Fimaet har tidlige tilbudt 25 kilo for EUR 301. (Fra Google search: Zinkoxid 25 kg – manske https://www.manske-shop.com › Dekorative Kosmetik › Zinkoxid Zinkoxid 25 kg. Art.Nr.: 101847; Lieferzeit: ca. 1 Woche (Ausland abweichend). 301,00 EUR 12,04 EUR pro 1 … Frage zum Produkt. INCI: Zinc Oxide (C.I. 77947))

 

Det resistensfremkaldende stof, zinkoxid, anvendes til økologisk produktion i Danmark, men ikke i resten af Europa, viser en undersøgelse af 101 besætninger fra 2011.

Tilsætning af zink skete hovedsageligt i Danmark, hvor der blev tilsat zink i terapeutisk koncentration i halvdelen af besætningerne. Der blev tilsat syre i 25 procent af besætningerne, og der blev tilsat antibiotika i overraskende 11 procent af besætningerne. 17 procent af besætningerne tilsatte andre additiver som probiotika, enzymer, urter/planteekstrakter, valle, torskelevertran og hvede-/havreklid.

Kilde: Store forskelle på økologisk svineproduktion i Europa

Danmark var sammen med Sverrig ene om at fodre svin med fiskemel, hvor produktionen med store industrifartøjer suger biomasse ud af havene og på den måde begrænser fødemængden for egentlige konsumfisk. Produktionen har modtaget international kritik, da den forstyrrer den økologiske balance i havene. Men det forstyrrer ikke de højhellige økologers nattesøvn.

Læs videre Leder. Mere økofup: Danske økosvin fører på zinken i Europa

Dansk forskning viser, at zink og kobber i svinefoder skaber mere resistens end antibiotika.

Illustration fra den originale artikel
Illustration fra den originale artikel fra Environmental Science & Technology. Klik for at se den på nettet

Politiken omtaler en artikel i det internationale tidsskrift Environmental Science & Technology om zink og kobbers betydning for resistensudvikling. Den er skrevet af bl.a. danske forskere. Politiken skriver bl.a:

Projektet er offentliggjort i en artikel i det internationale tidsskrift Environmental Science & Technology. I artiklen peger forskerne på, at problemet med zink og kobbers evne til at skabe antibiotikaresistens bliver forstærket af, at de anvendes samtidig med antibiotika. »Det øger drastisk sandsynligheden for, at der i bakteriernes arvemasse opstår ‘pakker’ af genetisk information, som på samme tid gør bakterierne resistente overfor zink, kobber og en række antibiotika. Disse ‘pakker’ kan ofte spredes i et hug mellem forskellige arter bakterier og risikerer dermed let at ende i en sygdomsfremkaldende bakterie«, siger Kristian Koefoed Brandt. Han nævner som eksempel den variant af MRSA-bakterien, der er udbredt i danske svinebesætninger, og som både er resistent overfor flere slags antibiotika og overfor zink.

Vi kan oplyse, at zinkoxid kan købes på nettet for under 100 kr. kiloet. Se for eksempel her

Kilde: Alternativ til antibiotika skaber resistens mod antibiotika – politiken.dk

Svinelandbruget og regeringen kaster syge menneskers medicin for svin.

DR.dk skriver om det såkaldt differentierede gule kort:

Næsten halvdelen af alt antibiotika, der gives til danske svin, består af stofferne penicilliner, makrolider og aminoglykosider, men lige præcis disse tre stoffer er ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO kritisk vigtige for mennesker. Alligevel tæller stofferne meget lavt i svineproducenternes medicinregnskab i regeringens nye Differentierede Gule Kort ordning. Her vægtes antibiotikummet Aminoglycosider med 1 – altså neutralt. Det falder Peter Collignon for brystet. – Det er et stof, som jeg ville vægte højere. Når stoffet står på WHO’s liste som kritisk vigtigt for mennesker, så er det udtryk for, at de eksperter, der har lavet WHO’s liste, ikke er enige i, at det står i den laveste danske kategori. Det giver ikke mening, og det svarer ikke til WHO’s liste, siger professoren. FAKTA: Sådan skal du forstå vægtning af antibiotika Før indførelsen af det Differentierede Gule Kort talte al brug af antibiotika til svin som 1. Et forbrug på 100 gram af et antibiotikum talte med 100 gram i medicinregnskabet. I det nye Differentierede Gule Kort skal de forskellige typer antibiotikum tildeles en vægtning afhængig af, hvor vigtige de er for behandling af infektioner hos mennesker. For eksempel er penicilliner tildelt en faktor på 1. Et forbrug på 100 gram tæller med 100 gram i medicinregnskabet. Stoffet tetracyklin vægtes med faktor 1,5. Et forbrug på 100 gram tæller med 150 gram i medicinregnskabet. Enkelte stoffer vægtes med faktor 10. Et forbrug på 100 gram tæller med 1000 gram i medicinregnskabet. Også stoffet makrolider er ifølge WHO kritisk vigtigt for mennesker, og det vægtes også kun neutralt i Danmark. Peter Collignon forstår ikke den danske vægtning af makrolider. – Hvis du spørger mig, om jeg ville placere makrolider i en højere kategori end neutral, så ja, det ville jeg bestemt, siger formanden for WHO’s ekspertgruppe til DR.

Det gule kort er en uvirksom reguleringsmekanisme for svineavlernes store forbrug af antibiotika. Men det viser sig ydermere, at forsøget på, at bevare nogle stoffer til udelukkende human brug bliver saboteret af regeringens politik.

Kilde: Danmark følger ikke WHO’s råd om at bekæmpe resistens | Nyheder | DR

MRSA-sagaen – Hvordan Fødevarestyrelsen vægter landbrugsinteresser højere end befolkningens sundhed – YouTube

Svineproduktionen sviner med zinken

Denne pose zinkoxid forhandles af Økologisk Supermarked
Denne pose zinkoxid forhandles af Økologisk Supermarked

I jagten på hurtige penge anvender mange landmænd zinkoxid som fodertilskud til især smågrise. Stoffet er tilladt i begrænsede mængder, men kan uden videre købes på nettet til små penge. Zinken udskilles med gyllen og ender i miljøet. Der er sket en stigning i markernes zinkindhold, og i den anledning skriver Ingeniøren bl.a:

Det største problem ved landmændenes brug af zinkmedicin er ikke, at det skaber resistente bakterier, som er umulige at behandle med antibiotika, i svinestaldene. Det er derimod det miljøproblem, som zinken udgør, når langt, langt hovedparten ryger ud i den anden ende af grisene og ender på markerne sammen med gyllen. Sådan ser i hvert fald Ellen-­Margrethe Vestergaard, dyrlæge i Lægemiddelstyrelsen, på det. Hun er i gang med at gennemgå beviserne mod zinkoxid til svin for CVMP-komiteen (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use) i Det Europæiske Lægemiddel­agentur.

Kilde: Zinkbombe hober sig op: Hvornår får jorden nok af tungmetal fra danske svin? | Ingeniøren

Esben ser den anden vej når befolkningen skal beskyttes imod resistens.

Esben Lunde Larsen, bøndernes loyale korsridder, er igen taget i at favorisere sine venner i landbruget. Denne gang handler det om, at han tillader mere tetracyklin til smågrisene end embedsmændene og eksperterne anbefaler. DR har gravet i sagen:

DR Nyheder har fået aktindsigt i den rådgivning – et såkaldt cover – som ministerens embedsmænd udstyrede ham med, inden han tog beslutningen om at lempe kravene.I papiret gør embedsfolkene klart opmærksom på, at der med en lempelse af kravene til tetracyklin ’vil være et mere begrænset incitament til at vælge alternativer til tetracyklin’ og at det kunne stride mod intentionerne i MRSA-handlingsplanen, som næsten alle partier vedtog i 2015.Ifølge lektor ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, lever ministerens embedsmænd i høj grad op til god embedsmandsskik.

Kilde: Minister var advaret om risiko i tetracyklin-sag | Nyheder | DR

Leder: Industrien bestemmer forbrug af tetracyklin

Det er godt med høring af forslag til bekendtgørelser lovforslag osv. Men det er meget mærkeligt, at farmaindustrien, der altså har kommercielle interesser i et stort medicinforbrug, spørges til råds, når man forsøger at nedsætte dette. Det er ikke desto mindre sket, da ministeren sendte sit forslag til bekendtgørelse om Tetracyklin i høring. Høringssvaret forelagde han siden DTUVeterinærstyrelsen.

DTU Veterinærinstituttet skrev med en dobbelt negation, at:

”….DTU ikke vurderede, at der var evidens for, at en udfasning ikke kunne nås med en faktor 1,2”.

Nonsens fra DTU.

Det giver ikke mening, at anføre, at der ikke er evidens for at noget ikke kan ske. Der er for eksempel ikke evidens for, at jorden ikke går under på fredag. Ejheller for, at julemanden ikke eksisterer. DTU-Veterinærinstituttets formulering er i bedste fald meget besynderlig. Den er næppe videnskabelig.

Her på redaktionen undrer vi os såre. Hvorfor skal medicinfabrikanterne udtale sig i en sag om at undgå resistente bakterier? Og hvorfor tager ministeren deres udtalelse så alvorligt, at han retter ind efter den? Er ministeren købt og betalt? Har farmaindustrien direkte eller skjult bag en eller anden obskur fond støttet ministeren eller Venstres kampagnekasse?

DR.dk skriver forbilledligt om sagen:

Da Fødevarestyrelsen i maj 2016 var klar med bekendtgørelsen, foreslog styrelsen, at brug af Tetracyklin skal tælle i medicinregnskabet med faktor 1,5 (50 procent ekstra) i forhold til mindre skadelige stoffer. Men det var landbruget, Dyrlægeforeningen og Veterinærmedicinindustrien ikke enige i. De skrev i deres høringssvar, at Tetracyklin højst burde veje med faktor 1,2 i medicinregnskabet (20 procent ekstra).

Kilde: Politikere raser mod minister i Tetracyklin-sag | Nyheder | DR

Fødevarestyrelsen og ministeriet underløb folketingsbeslutning

Landbrugets “løfte” om at nedsætte forbruget af Tetracyklin i svineproduktionen viste sig så uforpligtende, at Folketinget i april 2015 besluttede at sætte ind med skrappere midler, nemlig at Tetracyklin skulle tælle mere i medicinregnskabet end andre former for antibiotika. Man vedtog at forbruget skulle ganges med 1.5 i medicinregnskabet, hvilket måske, måske ikke ville inspirere landmændene til at nedsætte forbruget for at undgå det såkaldte “gule kort”. Læs videre Fødevarestyrelsen og ministeriet underløb folketingsbeslutning

Esper Goul kendt skyldig i ulovlig brug af tetracyklin

Trodst indsatser med “gult kort” og diverse kontrol er det lykkedes Esper Goul Jensen i et ukendt omfang at fremme sin griseproduktion med det kritiske antibiotikum tetracyklin. I retten har han påstået, at stoffet blev sat i stalden for bevidst at ramme ham, men den købte retten i Viborg ikke. Han blev dømt efter anklageskriftet. Det ser dog ikke ud til, at straffen omfatter de konsekvenser, som antibiotikaforbruget måtte have haft for medarbejdere, der er blevet smittet med resistente bakterier fra hans stalde.

Skive Folkeblad omtaler sagen:

Svineproducent Esper Goul Jensen, Brøndum, og virksomhederne Grønhøj Produktion ApS og Goul 2011 ApS skal alle betale bøder i sagen om det ulovlige medicin tetracyklin (antibiotika).Det har retten i Viborg i dag afgjort.Grønhøj Produktion, som Esper Goul ejer 49 procent af, skal betale 150.000 kroner i bøde.Goul 2011 ApS, som Esper Goul Jensen er direktør i, skal betale 60.000 kroner i bøde.Esper Goul Jensen var også personlig tiltalt som overordnet driftsansvarlig og daglig leder på både Grønhøj Produktion og Goul 2011, og han er idømt en bøde på 50.000 kroner.Dermed har retten fundet det bevist, at Grønhøj Produktion og Esper Goul Jensen har erhvervet og besiddet 75 kg ren, ulovlig tetracyklin – og samtidig fundet det bevist, at de dømte uden tilladelse af myndighederne har anvendt tetracyklin til behandling af grise.

Kilde: Svineproducenter skal betale bøder i sag om ulovlig medicin | Skive Folkeblad Online

Resistente superbakterier kan medføre massedød om få år

Videnskab i JyllandsPosten har nu historien om den engelske rapport om resistente bakteriers farlighed. Vibyavisen skriver bl.a:

10 millioner mennesker kan dø hvert år fra 2050 og fremover, medmindre der opnås enighed om gennemgribende globale forandringer i kampen mod stadigt mere resistente bakterier. Bakterierne kan ikke bekæmpes med antibiotika, advarer en ny rapport, som er udarbejdet efter ønske fra den britiske regering. Rapporten om “superbakterier” advarer om, at små sår og almindelige infektioner kan blive dødelige, når bakterierne er resistente over for penicillin.

Kilde: Resistente superbakterier kan medføre massedød om få år – Viden

Metroxpres omtaler også sagen her

Resistens over for antibiotika truer menneskeheden. 10 mio. døde ventes i 2050. (eng)

Antimicrobial resistance to antibiotics will present a greater danger to humankind than cancer by the middle of the century unless world leaders agree international action to tackle the threat, according to George Osborne.The British chancellor will tell a panel of experts at an IMF meeting in Washington that 10 million people a year could die across the world by 2050 – more than the number of people lost to cancer every year – without radical action.Osborne will warn of an enormous economic cost, which could cut global GDP by 3.5%, a cumulative cost of $100bn (£70bn). The chancellor will say: “Unless we take global action, antimicrobial resistance will become an even greater threat to mankind than cancer currently is.“It is not just a health problem but an economic one, too. The cost of doing nothing, both in terms of lives lost and money wasted, is too great, and the world needs to come together to agree a common approach

Kilde: Antimicrobial resistance a ‘greater threat than cancer by 2050’ | Society | The Guardian

Kinesisk forskning: Antibiotika i kød gør børn fede | Nyheder | DR

Hanna Leanderdal – asienkorrespondent for DR skriver  bl.a:

Kinesiske børn er fede som aldrig før. I takt med at kineserne er blevet rigere, er livremmen hos kinesere i alle aldre også blevet spændt ud. Men årsagen skal ikke blot findes i mere fed og usund mad. Det siger et forskerhold på Fudan Universitetet i Shanghai i en ny undersøgelse. Ifølge undersøgelsen er børn, der over en længere periode spiser kød fra dyr, der har været behandlet med antibiotika, mere tilbøjelige til at blive overvægtige. Hvis vi kan bevise en sammenhæng, så har vi endnu en idé til, hvordan vi kan undgå, at børn bliver overvægtige, og hvordan de skal behandles, siger Luo Feihong, forsker ved Fudan Universitetets Børnehospital til kinesisk stats-tv.

Kilde: Kinesisk forskning: Antibiotika i kød gør børn fede | Nyheder | DR

Gylle kan sprede antibiotikaresistens | Videnskab.dk

1-Gyllevogn 2
Store effektive maskiner spreder resistensgener over hele landet. Foto: Crath Lusc Picts

Den animalske produktion her flere ulemper end vi, trods megen flid, hidtil har redegjort for her på siden. Danske og engelske forskere har vist, at gyllegødet jord indeholder mange flere antiresistensgener for antibiotika end jord, der ikke har været smurt ind i gødning og urin fra husdyrene. Resistenstrykket fra den animalske produktion når altså ud på en meget stor del af Danmarks dyrkede flade. Videnskab.dk skriver bl.a:

Man skulle tro, at gødning fra husdyr var bedre for mennesker og miljø end kunstigt fremstillet gødning. Men forskning viser, at husdyrgødning og gylle kan sprede antibiotikaresistens i jorden. I et spritnyt studie har britiske og danske forskerne for eksempel fundet ud af, at jord gødet med husdyrgødning indeholder mange flere antibiotikaresistensgener end kunstgødet jord. Opdagelsen er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Scientific Reports. »Mine britiske forskerkolleger finder en klar forbindelse mellem antibiotikaresistensgener i jord og udbringning af husdyrgødning. Det er ret enestående,« siger Bent T. Christensen, professor i jordens frugtbarhed ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Vi gør diskret opmærksom på, at økologiske bedrifter ikke bruger handelsgødning men gerne gylle, så relativt set bidrager økologerne mere til denne side af resistensudviklingen. Deres gylle henter de nemlig ofte hos den nærmeste ikke-økologiske svineproducent.

Kilde: Gylle kan sprede antibiotikaresistens | Videnskab.dk

Hjemmeblandere sviner med zink i foderet

Selv om en EU regel sætter grænsen for zink i svinefoder på 150 milligram pr. kilo foder, er der igen straf for at bryde denne regel, og reelt intet til hinder for, at landmanden køber sit zinkoxid på nettet og deler ud af det med rund hånd. Grisene kan sagtens tåle det, deres diarre forsvinder, men antibiotikaresistensen hos bakterierne stiger lige så stærkt, som hvis man bruger antibiotika. Derfor har de økologiske landmænd også en del af ansvaret for resistensudvikling. De må nemlig gerne bruge zink i foderet til smågrisene. Ingeniøren skrev om problematikken i december 2015 bl.a:

Landmænd blander selv»Nogle landmænd blander selv zink i foderet som næringsstof, og det ser ud til, at nogle har svært ved doseringen – men de nævnte eksempler med meget høje indhold af foderzink kan ikke bare være et uheld,« siger han.Læs også: Landmænd bruger resistensfremmende zink i stedet for antibiotika.

Henrik Dammand Nielsen understreger, at zink også bruges veterinært mod diarré hos fravænnede grise, så et generelt stigende zinkforbrug i smågriseproduktionen kan ligge i stramninger af brugen af antibiotika til behandling af fravænningsdiarré hos smågrise.

Ingen krav om indberetning

Mængden af dyrlægeordineret zink er steget støt de senere år fra ca. 130 ton i 2004 til ca. 427 ton i 2014. Ca. det dobbelte, godt 800 ton, bliver brugt som almindelige næringsstoffer. Fødevarestyrelsen registrerer kun det løbende forbrug til veterinært brug, da der ikke er krav om indberetning af nærings-zink og -kobber.»

Det kan jo ikke udelukkes, at de høje konstaterede indhold af zink i foderet kan skyldes, at landmanden selv søger at håndtere diarré blandt grisene ved ekstra tildeling af zink, men her må det understreges, at det er ulovligt at overskride grænseværdien for zink i foder uden dyrlægeordination,« siger han.

Kilde: Landmænd blander alt for meget zink i svinefoderet | Ingeniøren

Pas på smittefare ved gylleudkørsel

Landbrugsavisen bringer en række gode råd om, hvordan man undgår at smitte andre besætninger i forbindelse med gylleudbringning. Det fremgår ikke, at man skal tilstræbe at undgå at smitte andre mennesker.

  • Undgå spild og overløb af gylle under påfyldning Undgå at køre ad adgangsveje til stalde og beboelse
  • Lad ikke gyllevognssæt krydse veje, hvor fuldfodervognen dagligt kører
  • Gylle bør ikke udbringes tæt på naboejendommens stalde
  • Gylle må ikke udbringes, hvor der er risiko for afløb til vandløb
  • Rengør pumpe og omrører før brug på anden ejendom Hold gyllevogn og omgivelser rene for gylle.
  • Vask og rengør jævnligt udstyr
  • Orienter din maskinstation om din smittestatus og forlang rent udstyr
  • Er vejret ”tungt”, så undgå at komme tæt på naboens stalde

Kilde: Pas på smittefare ved gylleudkørsel | Landbrugsavisen

Landbruget belaster økonomien i sundhedsvæsenet.

På Bornholm er der mange svin, og derfor mange mennesker, der udsættes for smitte med den resistente MRSA bakterie. Når de kommer på hospitalet, skal de ligge på enestuer, hvilket giver mere arbejde og medfører øgede omkostninger. Disse omkostninger må fremover medregnes, når landbruget næver erhvervets “afledte effekter” DR.dk skriver bl.a:

Hvis antallet af MRSA-patienter på Bornholm fortsætter med at stige, så kan det blive et problem for øens hospital.

Patienterne kræver nemlig ekstra mange ressourcer, fordi de skal holdes isoleret på enestuer.

– Det er en ekstra belastning. Det er sværere at håndtere isolerede patienter på enestuer, siger Bornholms Hospitals direktør, Niels Reichstein Larsen.

MRSA

I 2006 var ingen i Danmark diagnosticeret med MRSA CC398. I dag er op mod 12.000 danskere smittet – langt de fleste uden at vide det. Vi følger MRSA her – og DR Dokumentar vil de næste måneder kulegrave MRSA. Du kan følge med på Facebook her: https://www.facebook.com/DR.MRSA.CC398/

Gå til tema

– Især på et hospital som Bornholms hospital, hvor vi ikke har så mange enestuer, siger han.

I løbet af de seneste år er der registreret markant flere tilfælde af MRSA-smitte på Bornholm.

via MRSA kan skabe problemer på Bornholms Hospital | Bornholm | DR.

Efter fire års kamp: MRSA inficerede svinebesætninger bliver offentliggjort

Det skulle tage fire års kamp i det danske retssystem, før det lykkedes Kjeld Hansen og Niels Mulvad at få adgang til de af Landbrug og Fødevarer samt regeringen hemmeligholdte ugetoplysninger, som er befolkningens eneste muliughed for at undgå smitte, nemlig ved at undgå kontakt med de inficerede bedrifter og deres ansatte og disses familier.

Landbrugets mulighed for at undgå udstødelse, en helt logisk konsekvens af, at man tillader sig at sprede farlige resistente bakterier, vil fremover være, at sikre, at deres grise og ansatte og de selv ikke har MRSA. Detr vil kræve en drastisk reduktion af antibiotikaforbruget og muligvis dermed også af svineproduktionen.

DR skriver på sin hjemmeside bl.a:

Det er ikke okay, at Landbrug og Fødevarer har forhindret to danske journalister i at få adgang til og offentliggøre navnene på de svinefarme, der har været og er smittet med den smitsomme bakterie MRSA.

Det har Højesteret netop besluttet, og det glæder ikke overraskende den ene af journalisterne, Kjeld Hansen.

via Journalister vinder i Højesteret: Nu offentliggør vi MRSA-smittede svinefarme | Nyheder | DR.