Kategoriarkiv: Post antibiotiske periode

Kan vi stoppe resistensudviklingen overfor antibiotika?  (engelsk)

Verden går imod et post-antibiotisk periode hvor almindelige infektioner igen vil være dødbringende. Hvis de aktuelle tendenser fortsætter vil avancerede behandlinger som organtransplantation, kunstige led, kemoterapi og prænatal behandling blive vanskeligere eller endda for farlige at gennemføre. Dermed kan tiden for moderne medicin, som vi kender den, være slut.

Så alvorligt udtalte dr. Margaret Chan sig sidste år på vegne af WHO.

Vi bringer hendes udtalelse på engelsk og henviser til en uddybende artikel på BBCs hjemmeside

“The world is heading towards a post-antibiotic era in which common infections will once again kill. If current trends continue, sophisticated interventions, like organ transplantation, joint replacements, cancer chemotherapy, and care of pre-term infants, will become more difficult or even too dangerous to undertake. This may even bring the end of modern medicine as we know it.”

That’s what the Director-General of the World Health Organization said last April when she appeared before the United Nations. Dr Margaret Chan wanted to warn of what many deem to be one of the greatest threats to global health today: the increasingly common problem of infections that do not respond to antibiotic treatment. It sounds alarmist, but it might actually not be alarmist enough.

Kilde: BBC – Future – How we can stop antibiotic resistance

Pas på smittefare ved gylleudkørsel

Landbrugsavisen bringer en række gode råd om, hvordan man undgår at smitte andre besætninger i forbindelse med gylleudbringning. Det fremgår ikke, at man skal tilstræbe at undgå at smitte andre mennesker.

  • Undgå spild og overløb af gylle under påfyldning Undgå at køre ad adgangsveje til stalde og beboelse
  • Lad ikke gyllevognssæt krydse veje, hvor fuldfodervognen dagligt kører
  • Gylle bør ikke udbringes tæt på naboejendommens stalde
  • Gylle må ikke udbringes, hvor der er risiko for afløb til vandløb
  • Rengør pumpe og omrører før brug på anden ejendom Hold gyllevogn og omgivelser rene for gylle.
  • Vask og rengør jævnligt udstyr
  • Orienter din maskinstation om din smittestatus og forlang rent udstyr
  • Er vejret ”tungt”, så undgå at komme tæt på naboens stalde

Kilde: Pas på smittefare ved gylleudkørsel | Landbrugsavisen

Den postantibiotiske periode er begyndt

Den postantibakterielle periode er begyndt.

Verdenshistoriens vigtigste og mest effektive lægemidler, antibiotika, er snart historie. I Kina har man opdaget et resistensgen, som vil sprede sig til andre bakterier og snart gøre alle mulige sygdomsfremkaldende bakterier livsfarlige. Det fremgår af en artikel i dagbladet Politiken, der citerer et Ritzautelegram:

Antibiotika kan snart vise sig at være fuldstændig ubrugeligt i bekæmpelsen af bakterier.

Sådan lyder det fra en lang række forskere efter fund af et gen, kaldet MCR-1, der gør bakterier resistente over for antibiotika.

Det skriver nyhedsbureauet AFP om en ny undersøgelse, som er blevet offentliggjort i det medicinske tidsskrift ‘The Lancet Infectious Diseases’.

via Ny resistent bakterie kan betyde global epidemi – Politiken.dk.