Kategoriarkiv: Certificeringsbluff

Leder: Greenwashing af klimabelastende mælk.

20170628_160608-1798008781
Rene hænder, nystrøget skjorte og velfriseret bondemand skal sælge de GMO frit fodrede køers mælk

Økologi i metermål

Der er gået inflation i grøn produktion, for selv om økologiske køer ikke får GMO foder, lanceres nu et nyt mælkekoncept, hvor køerne altså ikke er økologiske, men alligevel overholder reglen om ikke at servere  genmodificerede forderstoffer for dem. Hvorfor nu det?

Landbruget som sådan tager jo ikke afstand fra genmodificerede planter, som kan sprøjtes med for eksempel Round-Up eller fra genmodificerede dyr. Og der er heller ikke et stærkt pres fra kunderne for at undgå de genmodificerede produkter i kvægfoderet. Ja der er overhovedet ingen dokumentation for, at denne produktion har nogen positiv virkning på miljøet.

Det ser ud til at mælkebønderne har “opfundet” et særligt “feel-good” produkt, som kan sælges for en højere pris til bekymrede, velhavende forbrugere i den højere middelklasse. De betaler gerne lidt ekstra for at få dulmet nerverne og plejet den gode miljøbevidsthed, selv om alle køer er en stor klimabelastning, og især de økologiske køer, der kan komme på græs om sommeren, står for en væsentlig del af udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

20170707_163035-1734541687
Velbarberet og i helt rent og nystrøget arbejdstøj smiler bonden til kunden…de renvaskede røde køer (der ligner RDM, rød dansk malkerace) glor bare dumt
20170630_0808002075470915
Masser af halm, bjerge af foder og en kærlig staldarbejder i helt rent tøj skal nok få pengene op af lommerne på Irmasegmentet på Østerbro

 

Gmo? Det fik de da heller ikke i gamle dage…

Det er symptomatisk for dansk landbrug, at man markedsfører sig på det, som fødevarerne ikke indeholder. Mælk uden laktose. Mel uden gluten. Mikromælk uden fedt.  Kød uden antibiotika.

Man kan også købe cola uden sukker.

Den korrupte svane

index
Man kan nu formedelst €2.000 ansøge om at få sin investeringsforening svanemærket. Korruption i mindre omfang, som det måtte forekomme i Italien, Bahrain, Saudiarabien, Oman eller Senegal accepteres af Miljømærkning Danmark, der uddeler mærkerne.

Miljømærkning Danmark har sammen med andre nordiske lande udvidet den kendte svanemærkning til også at omfatte investeringsbeviser i investeringsforeninger. For at få svanemærket skal investeringsforeningen leve op til forskellige krav herunder bl.a:

The fund may not invest in government bonds issued by countries which are ranked below the 70 best-ranked countries in the currently valid Transparency International’s Corruption Perceptions Index ( Kilde: Background_document s 18)

Det betyder på almindeligt dansk, at en investeringsforening gerne må opkøbe statsobligationer fra lande, der ligger på de 70 øverste pladser i et internationalt korruptionsindex, udarbejdet af Transparency International. Nummer 70 på  listen, der toppes af Danmark og New Zealand, deles af Ghana og Bahrain, der begge opnår 43 af 100 mulige point på antikoruptionsskalaen, altså under halvdelen. Dette niveau beskriver Transparency  Internationsal som “Mostly corrupt” på wikipediasiden om dette index, Andre medlemmer af de fine selskab fremgår af nedenstående screendump.

Den danske hjemmeside, der reklamerer for mærket, der koster € 2.000 at ansøge om, skriver lidt ubehjælpsomt:

Fonden skal udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer og konventioner: ILO, menneskerettighederne, grov korruption og grove miljøovertrædelser.

Man mener givet vis ikke, hvad man skriver, nemlig at grov korruption er en del af de “internationale normer”, men snarere at man ikke må investere i lande, der er præget af “grov korruption”

korrupte_lande
Disse lande er i følge Miljømærkning Danmark ikke præget af “grov korruption”. Skulle der alligevel forekomme lidt korruption ude i hjørnerne, er dette ingen hindring for at støtte regeringen ved at købe statsobligationer og samtidig flage med sit fine svanemærke

Leder: Den gode, svenske, grønne samvittighed

wp-image-1766444165Redaktøren ar været på rejse hinsidan og set på, hvordan svenskerne håndterer klimakrise og forbrugerisme, og det gør de rigtig dårligt.

Systembolaget, som jo både, fremstiller, importerer og sælger alkoholiske drikke til svenskerne, bilder kunderne ind, at de kan gøre et etisk valg, når de køber en flaske brændevin. Nu har etik og sprit aldrig gået særlig godt i spænd, og slet ikke i systembolagssverrig, men bare man nu vælger en “klimatsmart” genbrugsflaske, så er samvittigheden ren. Skidt med, at spritten giver leverskader, kræft og kredsløbssygdomme. Skidt med, at drukne mennesker forsømmer deres familier og banker varandra. Blæs også ulykker og kriminalitet et langt stykke. Den gode samvittighed ligger på bunden af genbrugsflasken. Skål i skuret.

Plakat i Systembolagets vinduer
Plakat i Systembolagets vinduer

Det minder om den plan, som refarmed.dk pusler med på toppen af forbrugerismens stortempel, nemlig Field’s butikscenter på Amager. Her skal et stort drivhus, der udnytter “spildvarmen” fra kreditkortsvingerne  inde i bygningen, udnyttes til  “low impact” produktion af grøntsager og fisk.  Så kan de  købelystne også købe aflad for deres klimabelastende orgiastiske raids på butikshylderne ved at nyde en enkelt kop urtete i taghaven, der er støttet med så mange offentlige kroner, at der nok snarere er tale om profitabelt produktmageri end om seriøs klimaindsats.

refarmed.dk skriver bl.a:

Projektet drives i samarbejde med Field’s Copenhagen og Institute of Global Food and Farming (IGFF) og er medfinansieret af Erhvervsstyrelsens pulje for Grøn Industrisymbiose. Projektet deltager i forskningsprojektet Bæredygtig Produktion 3.0 ved Aalborg Universitet.

wp-image--1603137802
Indre by, København. Vegetarisk menu er meget mere klimavenligt end alle økologiske kød- og mælkeprodukter til sammen.

Heldigvis var der i der i det gamle danske land seriøse bud på klimavenlige indkøb. Og der er ikke tale om et enkeltstående eksempel.