Kategoriarkiv: Fra vor egen verden

sickpigs.dk holder flyttedag

sickpigs.dk holder flyttedag
sickpigs.dk holder flyttedag

Kære trofaste læsere.

Af forskellige grunde, heraf nogle tekniske, har jeg efter 13 år besluttet at flytte sickpigs.dk til en ny server med nyt navn,  nyt, flot design, men med det samme gode, kritiske, skarpvinklede og relevante indhold.

Det er i hvert fald bestræbelsen.

Så vi har pakket flyttekasserne og er rykket ind på en ny webadresse, nemlig

www.landmisbrug.dk

sickpigs.dk lever lidt endnu som arkiv, men opdateres ikke mere.

Hvis du er abonnent på www.sickpigs.dk og ønsker af følge med på www.landmisbrug.dk, så skal du tilmelde dig igen.

Klik her

Øverst i højre hjørne står der “Abonner på nye artikler”. Der skriver du din email og klikker på “ABONNER”.

Færdig. Så kommer der en mail, når der en nyt på siden.

Indtil da kan du læse mange andre nye artikler, som måske har interesse.  Del dem gerne via mail, sociale netværker etc.

Vi takker for interessen i alle årene…

Venligst

Knud Haugmark

tidligere redakteur par exellence…

 

sickpigs.dk nede på grund af hackerangreb

Kære Læser.

sickpigs.dk kunne ikke tilgås i en dags tid. Udbyderen havde lukket for adgang på grund af et massivt pres på databasen, der driver sitet. Dette er ikke tidligere sket, og det ser ud til, at de ondsindede hackere har haft til hensigt at lukke adgangen til sickpigs.dk.

Det lykkedes.

Men ikke ret længe.

Din trofaste leverandør af stof om miljø, landbrug og klima er igen tilgængelig.

Knud Haugmark, redaktør

 

Så buldrer Attrup igen

arlabragerfrem
Attrups Arlakanonade den 2. marts 2017

Efter et par dages tavshed, skal han igen af med trykket.  Så i sin sædvanlige patetiske stil fortæller den af Axelborg håndfodrede landbrugsfedterøv Lars Attrup, der også er journalist ved Finans.dk, at Arla “brager frem”.

Det lyder meget voldsomt, men i den oppulente,  attrupske stil “brager”, “buldrer” eller “tordner” landbruget altid derudad mens det “skovler” penge ind. Det er nok den stil bønderne helst ser anvendt. Det er så dejlig nemt at forstå, forstås.

sickpigs.dk mener, at det er uoriginalt og til dels også usandt al den stund, at fremgangen er finansieret med egne midler og ikke kaster gevinst af sig. Arla betaler stadig ikke bare tilnærmelsesvis en dækkende pris for den stærkt klimabelastende mælk hos landmændene, der enten forgælder sig yderligere eller går konkurs og sender regningen videre til kreditorerne.  Finans skriver bl.a;

Arla brager frem på fjerne markeder

Mens Arlas salg i Europa blev blæst baglæns i 2016, fortsætter mejerikoncernen med at accelerere på en række fjerne vækstmarkeder.

Finans.dk Offentliggjort 02.03.17 kl. 07:20 AF LARS ATTRUP

Kilde: Arla brager frem på fjerne markeder

Nu er der pludselig tale om en straffesag imod denne sides redaktør, der ikke må se sagsakterne.

Aktindsigt i de såkaldt Bæredygtiges påståede politianmeldelse af denne sides redaktør afvises af rigspolitiet i en mail til redaktøren.

Læs afslaget, der ligner en standardskrivelse her:

afslag_aktindsigt_straffesag

Redaktøren er altså genstand for en strafferetlig undersøgelse, men må ikke få oplyst hvilke love, man anser for at være brudt. Ikke en gang selve politianmeldelsen må delinkventen få i øjesyn.

Vi har på mailen modtaget denne kommentar:

Willkommen in den Club

Josef K

 

Sløv sagsbehandling om aktindsigt hos politiet.

Denne sides redaktør er angiveligt blevet politianmeldt af de såkaldt Bæredygtige landbrugere, men hverken redaktøren eller Landbrugsavisen, der serverede rygtet for sine læsere og resten af denne forvirrede verden har set selve anmeldelsen.

Vi ved således ikke hvad den går ud på. Måske findes den slet ikke. Måske er den bare et udtryk for de såkaldt bæredygtiges selvfedme og storhedsvanvid. Måske vil de bare chikanere denne sides redaktør. Eller måske prøver de at finde ud af, hvor meget vi her på redaktionen ved om deres mulige angreb på sickpigs.dk.

Vi holder tæt. Vi har beviser for, at hackerangrebet på sickpigs.dk kan spores til Bæredygtigt Landbrug, og vi gentager det gerne. Men vi røber naturligvis ikke detallierne, for det ville hjælpe dataforbrydere fremover.

For at få klarhed over sagen har denne sides redaktør bedt o aktindsigt i anmeldelsen hos politiet. Her han man ikke travlt med at udlevere dem, hvis de altså findes, men skriver til redaktøren følgende:

Den 13-10-2016 kl. 08:40 skrev nsj-sekretariatet@politi.dk:

Jnr. 0900-10170-01263-16

Vedrørende begæring om aktindsigt

Nordsjællands Politi har modtaget Deres ansøgning om aktindsigt.
Til brug for behandling af ansøgningen har jeg rekvireret sagsmaterialet hos den relevante afdeling.
Det betyder at der kan gå mere end 7 hverdage, før anmodningen om aktindsigt kan behandles.

De vil modtage svar på Deres ansøgning snarest.

Med venlig hilsen

Advokatursekretariatet
NORDSJÆLLANDS POLITI
Station Nord
Sekretariatet for advokaturerne i Helsingør
Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør
Tlf. 4927 1448 – Fax 49271429

Redaktøren svarede samme dag:

Tak for denne orientering.

jeg skal venligst bede om at sagen fremmes mest muligt, da Bæredygtigt Landbrug har offentliggjort, at jeg skulle være blevet politianmeldt, og pressen har omtalt sagen.

Jeg ved ikke præcis hvad anmeldelsen omhandler, altså  hvilke love jeg skulle have brudt og samtidig er min offentlige anseelse undre pres.

Bæredygtigt landbrug ville ikke udlevere anmeldelsen på min begæring, hvilket virker underligt.

Jeg kan virkelig ikke se, hvorfor de omtalte dokumenter ikke kan fremsendes direkte til mig uden advokatursekretariatet skal have papirerne til gennemsyn.

Husk i øvrigt at følge ombudsmandens afgørelser i mange andre aktindsigtssager og medsend sagens journalliste.

Som sagt så hurtigt som muligt.

På forhånd tak

Knud Haugmark

Herunder den oprindelige begæring om aktindsigt:

—–Oprindelig meddelelse—–
Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 6. oktober 2016 07:43
Til: SØJYL FP Sikker; NSJÆ FP Sikker
Emne: politianmeldelse

Til Politiet i Sydøstjylland og Nordsjælland.

Som det fremgår af denne artikel

http://landbrugsavisen.dk/bl-politianmelder-debatt%C3%B8r-efter-hacker-anklage

så er undertegnede blevet politianmeldt af Bære Dygtigt Landbrug

Jeg skal hermed bede om aktindsigt i sagen idet jeg henviser til forvaltningslovens bestemmelse om partsindsigt.

Samtidig skal jeg anmode om vejledning med hensyn til hvordan jeg praktisk skal forholde mig.

 


Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby

Bæredygtigt Landbrug vil ikke fremsende deres politianmeldelse til denne sides redaktør

stats
Besøgstallet på Danmarks skrappeste miljøblog er steget efter den påståede politianmeldelse.

Trods både skriftlig og telefonisk henvendelse nægter Hans Aarestrup at udlevere den påståede politianmeldelse til denne sides redaktør, hvorfor vi ikke kan forklare,hvad anmeldelsen går ud på.

I telefonen oplyser en noget rystet Hans Aarestrup, at han skal vende sagen med sin advokat, men vi kunne ikke få navnet på denne ud af direktøren for Bæredygtigt Landbrug. Her vrøvler man om en “intern” advokat der skal efterfølges af en “ekstern” advokat. (Advokater anvender man i civile sager, men en sådan er der jo ikke på tale…)

I al fald undrer vi os over, at man ikke allerede havde vendt sagen med en advokat før man besluttede at politianmelde undertegnede.

Vi har faktisk kun andenhånds oplysninger om denne anmeldelse, og det er altså ikke lykkedes at få dokumentationen ud af Hans Aarestrup fra BL. Findes den overhovedet?

Det skal nok blive spændende, og vi håber at de mange nye læsere, som denne sag har tiltrukket fortsat lader sig underholde af Bære-udygtigt Landbrugs juridiske luftnumre.

Landbrugsavisens medarbejder, der jo bragte historien til torvs,  sad og spiste frokost, da vi ringede ham op lørdag den 24. september for at få en kommentar. Han gad ikke se på sagen før om et par dage.

 

 

Denne sides redaktør politianmeldes af Bæredygtigt Landbrug

1-haugsmark
Landbrugsavisens journalist formår at skrive denne sides redaktørs navn forkert tre gange på kun fire linjer. Det må man vist kalde rekord i elendigt journalistarbejde. ( Vores understregninger.) I alt gentager journalisten bommerten 8 gange i artiklen.

Landbrugsavisen, bringer nu en historie om, at de såkaldt bæredygtige landmænd har politianmeldt redaktøren, fordi sickpigs.dk skrev om en ondsindet hackerangreb, der kunne spores til Bæredygtigt Landbrug. Landbrugsavisen skriver bl.a: Læs videre Denne sides redaktør politianmeldes af Bæredygtigt Landbrug

De såkaldt bæredygtige føler sig trådt over tæerne. Direktøren insisterer på dit og dat.

For at forstå sammenhængen skal denne post læses nedefra

Kære lille Hans

Jeg beskylder dig ikke for noget som helst.
Hvad du fortolker, må stå for din egen regning.
Men det overrasker mig da positivt, at du har en slags samvittighed.
Som tidligere svineformand har du jo skrupelløst set til, at de resistente bakterier spredte sig over alt.
Er der noget du fortryder, så kom frem med det. På sickpigs.dk har vi altid spalteplads nok til en angrende synder!

Knud Haugmark
Den 20-09-2016 kl. 14:37 skrev Hans Aarestrup:

Knud, du beskylder mig på din hjemmeside for en grov forbrydelse, som jeg helt sikkert ikke har gjort. Du kan da ikke forvente jeg blot reagerer med et skuldertræk.

 

Med venlig hilsen

Hans

 

Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 20. september 2016 14:33
Til: Hans Aarestrup <haa@baeredygtigtlandbrug.dk>
Emne: Re: Ondsindet hackerangreb

 

altså helt ærligt, jeg bryder mig meget lidt om din truende tone…

Knud haugmark

Den 20-09-2016 kl. 13:58 skrev Hans Aarestrup:

Til Knud Haugmark

 

Skal jeg forstå det sådan at du har anvendt lyssky metoder, siden de ikke kan tåle dagens lys? Det er en uhørt grov beskyldning, at vi skulle have stået bag et ondsindet hackerangreb.

 

Der er for mig at se kun 2 muligheder. Enten har du ingen dokumentation, eller har du dokumentation, der som du selv antyder er skabt af andre for at pege på os

 

Uanset hvad du tror du har fundet ud af så vil jeg insistere på at du fremlægger din dokumentation eller dementerer over for mig inden klokken 12.00 i morgen onsdag den 21/9

 

Med venlig hilsen

Hans


Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 20. september 2016 09:57
Til: Hans Aarestrup <haa@baeredygtigtlandbrug.dk>
Emne: Re: Ondsindet hackerangreb

 

Kære Hans Årestrup.
Tak for din interesse for sickpigs.dk. Jeg håber, at du fortsat vil læse artiklerne, også selv om de skulle handle om noget andet end jer selv.

Jeg har klare beviser for, at det forholder sig som omtalt på siden, så min påstand vil jeg på ingen måde dementere. Af grunde, som jeg desværre ikke kan komme nærmere ind på, da dette vil afsløre de metoder, der er anvendt, kan jeg ikke belyse sagen yderligere.

Men det er korrekt, at angrebet kan spores til bæredygtigt landbrug. Om der så skulle stå en ukendt, anden snedig hacker bag dette, kan jeg naturligvis ikke afvise.

I øvrigt bør i nok skifte jeres navn ud til “Ikke bæredygtigt Landbrug”, da landbrug jo i konventionel form hverken er rentabelt eller miljømæssigt bæredygtigt.

Med venlig hilsen

Knud Haugmark


 

Den 20-09-2016 kl. 09:33 skrev Hans Aarestrup:

Til Knud Haugmark

 

Jeg kan se at du har haft problemer med din hjemmeside, og at du siger de skyldes et ondsindet hackerangreb, som kan spores til os. Det vil jeg bede dig dokumentere eller dementere. Vi bruger ikke og vil ikke beskyldes for at bruge den slags metoder.

 

Med venlig hilsen

 

Hans Aarestrup

Direktør

T: +45 22 22 36 11

Vi beklager: sickpigs.dk var nede i dag (opdateret)

På grund af et ondsindet hackerangreb, som vi har sporet til Bæredygtigt Landbrug, var sickpigs.dk desværre nede i nogle timer i dag den 19. september 2016.

Angrebet var temmelig amatøragtigt, og det tog kun kort tid fjerne de inficerede filer.

Landbrugets problemer, gæld, MRSA, dårligt renomme og elendige resultater skyldes alle som en, at erhvervet ikke har et sundt økonomisk grundlag længere. Produkterne er usælgelige med gevinst, alligevel fremstiller landmændene flere af dem og truer endda folkesundheden og hospitalerne med resistente bakterier.

Det hjælper ikke at lukke munden på budbringeren, skulle vi hilse de bæredygtige og sige.  Men disse tabernaturer har næppe hjerne til at fatte det. Det er simpelthen for abstrakt. DET er synd for dem. Læs videre Vi beklager: sickpigs.dk var nede i dag (opdateret)

Vi anmelder Kjeld Hansens nye bog: Fra Mark og Stald.

1-dsc00232

 

 

Kjeld Hansen låner delvist titlen til sin seneste bog fra Vilhelm Bergsøes ”Fra Mark og Skov” et plakativt værk om danske insekter, som i Wesenbergs-Lunds bearbejdning står på hans egen boghylde.

Men dermed hører lighederne op. Ja, hans lille bog har egentlig større lighed med en anden af Bergsøes titler, nemlig ”Gjengangerfortællinger”, for Hansens lille upåfaldendt udstyrede bog er en antologi af tekster, der alle har været bragt før.

Der er ingen tvivl om, hvad Hansen har på hjerte. Han vil oprøre, fornærme, indignere og ret beset afsløre dansk landbrug og dette besynderlige erhvervs håndlangere som løgnagtige, grådige, asociale, uhæderlige og ret beset belastende elementer.

Det går fint, for hvis Hansen kan noget, som andre ikke kan, så er det at være systematisk. I alle artiklerne, der strækker sig fra 2009 til 2016, argumenterer Hansen grundigt og med akribisk præcision.

Som når kirurgen skræller en ældre mands urinrør og letter hans prostata, skræller Hansen landbrugets udflugter, desinformation og lodrette løgne af, og han gå helt ind til benet. Læs videre Vi anmelder Kjeld Hansens nye bog: Fra Mark og Stald.

JP journalisterne Lars Attrup, Jette Aagaard og Jakob Martini var i ond tro. Retssag imod redaktøren for denne side synes opgivet

migmaamanikkecitere
Kampagnejournalist Jette Aagaard i redaktørens streg

 

I ond tro

 

Tre journalister på JyllandsPosten drev kampagnejournalistik for at få landbrugets 16 punkts plan vedtaget som en ny landbrugspakke.

Det lykkedes som bekendt.

Men hvis en privat blogger afslører journalisterne og avisen som landbrugets fordækte løbedrenge, så falder der brænde ned.

af Knud Haugmark, redaktør for sickpigs.dk


Truslen

Det måtte undertegnede sande, da en studentermedhjælper ansat i Danmarks Journalistforbund udfyldte en skabelon og forlangte at jeg indbetalte 10.000 kroner på en nærmere angivet konto. Betalingen skulle mærkes ”Vedr. Jette Aagaard sagsID 2401959.”

Og så truede studentermedhjælperen, hvis formelle færdigheder kan ligge på en meget, meget lille sted: tanjaduus

 

Kampagnejournalist på JyllandsPosten, Jette Aagaard havde sat sit forbund i gang med at forsvare nogle påståede ophavsrettigheder, som hun følte var krænket. Hendes kilder var også kommet i klemme, ”oplevede” Jette Aagaard, ifølge en intern mail, som jeg har fået fat i.

Det lyder ikke rart. Læs videre JP journalisterne Lars Attrup, Jette Aagaard og Jakob Martini var i ond tro. Retssag imod redaktøren for denne side synes opgivet

DR trutter i dommedagstrompeterne

hver femte
På DR kan man heller ikke stave til foder…

Med den dramatiske overskrift:

Hver femte minkfarm har nu MRSA

strammede man på DR historien om, at der på 11 minkfarme var fundet  en enkelt MRSA-smittet dyr, og på en bedrift havde man fundet to smittede.

96,4 % af dyrene var ikke smittede, og kender man ikke de absolutte tal, så lyder overskriften som om, at hver femte mink er smittet. Betydningen ligger i ordet “har”, som jo både kan betyde, at en enkelt dyr “har” MRSA men i denne kontekst kan forstås sådan, at hele bedriften er ramt.

DR oplyser ikke de absolutte tal som afslører, at MRSA er meget sjælden uden for svinestaldene.

sickpigs.dk og DR har fået aktindsigt i 1362 testresultater, og heraf var blot 23 positive , svarende til 1.6 %. Læs videre DR trutter i dommedagstrompeterne

Manifest for en ny skole – Mikael Jalving – Blogs – Debat

Normalt skriver vi kun om landbrug og miljø her på bloggen. I dag er en undtagelse, og der skal, skulle vi hilse og sige, en del til før vi går til den slags yderligheder. Men Mikael Jalvings ubesmykkede beskrivelse af det danske uddannelsessystem sidder lige i skabet. Læs her, hvis du tør:

Vuggestuen, børnehaven og skolen skulle være en oplevelse, derfor sænkede man de faglige og disciplinære krav, før man til sidst engang i 00’erne helt opgav at håndhæve dem. Leg var den nye konge. Den legende folkeskole skulle lede frem til festgymnasiet. Festgymnasiet skulle lede frem til masseuniversitetet. Og for at lette overgangene indførte man et nyt karaktersystem, der ligeså sikkert som amen i kirken devaluerede værdien af uddannelse, fordi man samtidig tyndede ud i pensum, og eftersom det af hensyn til nye bevillinger gjaldt om at ekspedere så mange unge mennesker videre i systemet til fagre, nye oplevelser. Kvaliteten sank som en sten gennem vand, men alle lod som om, det gik stedse fremad. Jeg véd det, fordi jeg har set det ske. Allerede da jeg læste på universitetet i 90’erne, sænkede man pensum- og sprogkrav, siden er de sænket yderligere, idet man løbende appellerer til de studerendes egen kritiske sans.

Kilde: Manifest for en ny skole – Mikael Jalving – Blogs – Debat

Så fes den ind hos BT

1-1-20160208_164739
Eva Kjer Hansen, minister for Bæredygtigt Landbrug m.fl, pryder forsiden af BT, der uærligt påstår, at de afslører ministerens samarbejde med landbruget. BT den 8 febr.

Allerede den 4 januar 2016, altså for over en måned siden, afslørede miljøbloggen www.gylle.dk, at Bæredygtigt Landbrug havde ført pennen i det kommissorium, som Eva Kjer Hansen havde udarbejdet vedr. såkaldt grødeskæring i Danmarks mange vandløb.

Nu er den så feset ind ovre på BT, der heldigvis yder historien retfærdighed, sætter damen på forsiden og bringer et interview med hende inde i bladet.

 

Dansk Journalistforbund prøver med et nyt forligsforslag

1-undskyldning - udkast 041215-1.pdf - Adobe Acrobat Professional 14-12-2015 142641

Vi har flere gange omtalt, at sickpigs.dks redaktør er blevet forsøgt afpresset til at betale 10.000 kroner til tre journalister for brug af materiale, som i følge Danmarks Journalistforening tilhører Lars Attrup, Jette Aagaard og Jakob Martini.

Journalisterne forlangte i den forbindelse, at redaktøren selv skulle formulere en beklagelse/undskyldning, hvilket naturligvis blev afvist.

Det er ikke bare særdeles uforskammet, det er også elendigt juridisk håndværk.

Nu har man så sat sig til tasterne inde på Gammel Strand og forfattet ovenstående i håbet om, at sagen så kan afsluttes, men sickpigs.dks redaktør har igen måtte afvise både teksten og et ledsagende økonomisk krav. I stedet forlanger redaktøren nu erstatning for tort m.m. for at forlige sagen.

Det fremgår i øvrigt af korrespondance i mellem journalisterne og deres forbund, at de slet ikke har ophavsretten til materialet, idet denne tilhører JyllandsPosten, hvor journalisterne er ansat i vellønnede stillinger.

aaraard2
Klik for at se mailen i fuld størrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fremgår også, at Jette Aagaard henvender sig fordi hun “oplever” at hendes “kilder kommer i klemme”.

Og det er jo nok en meget ubehagelig oplevelse.

Hendes artikler kommer i øvrigt samtidig i klemme, hvordan dette så end måtte “opleves”, men det er sikkert ikke rart for artiklerne.

hystademail
Klik for at se mailen i fuld størrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktøren for sickpigs.dk er naturligvis meget berørt af journalisternes trueadfærd, men har alligevel svaret følgende:

Kære M.

Mange tak for svar på min tidligere mail.
Du fremsætter dog intet nyt. Så jeg skal derfor også bare gentage, at mit forslag fra mødet den 8 juli aldrig har omfattet en middag på en restaurant i Tivoli, og jeg har tidligere meddelt, at jeg  betragter forslaget som bortfaldet, idet Danmarks Journalistforening ikke selv ville formulere en undskyldning, men mente, at jeg selv skulle gøre dette og derudover betale 2000 kroner, som man var kommet frem til ved at gange 600 kroner med tre. Jeg har tidligere afvist dette mærkværdige og amatøristiske makværk. Det fremsendte forslag til en undskyldning er der ikke længere relevant og helt uden interesse.

Derudover er jeg af den opfattelse, at de tekstuddrag, jeg har bragt ligger inden for de grænser ophavsretslovens §22 sætter.
Ikke desto mindre har jeg uden tøven og langt ud over det rimelige imødekommet ethvert lille ønske om ændringer, som jeres medlem, Jette Aagaard har fremsat.
Desuden er der tvivl om, hvorvidt Dansk Journalistforbund overhovedet har retligt interesse i sagen, da ophavsretten tilhører arbejdsgiveren, da artiklerne jo er udarbejdet i forbindelse med et ansættelsesmæssigt forhold. Dette fremgår af mails i sagen, som jeg har set.

Jeg mener stadig ikke, at Dansk Journalistforbund har lovgrundlag for at uddele bøde til folk, der benytter deres grundlovssikrede ytringsfrihed til at kritisere forbundets medlemmer, når der ikke lever op til grundliggende journalistiske og etiske normer. I dette tilfælde er sagen, at journalisterne har optrådt som formidlere af et politisk præget reklamebudskab fra Landbrug og Fødevarer uden at gøre opmærksom på, at de ikke arbejdede som læserens uafhængige, årvågne vagthund.

Hvis I ønsker et forlig, så skal I fremsætte et tilbud om en betragtelig økonomisk kompensation, som udbetales til – og ikke af – undertegnede, og her kan I eventuelt tage udgangspunkt i det tidligere fremsatte forslag, som jo var tidsbegrænset, og derfor nu bortfaldet, da det ikke blev besvaret før det udløb.
Jeg forbeholder mig ret til at anmelde Dansk Journalistforbund for afpresning og anlægge erstatningssag for tort og forsøg på afpresning og skal i den forbindelse oplyse, at jeg vil benytte en lydoptagelse af mødet den 8. juli som bevisførelse, hvoraf det bl.a. fremgår, at advokat Lise Lotte Olsen begrundede det økonomiske krav imod undertegnede med, at jeg skulle have en lærestreg. Dermed bekræfter hun, at hun på forbundets vegne vil uddele en såkaldt “dummebøde”. Hun fremsatte også andre trusler.
Dette er lovstridigt, og det er skærpende omstændigheder, at den uddeles af en advokat og endda som repræsentant for en  forening, der lever af, at der eksisterer ret til at ytre sig frit “på tryk, i skrift og i tale”.
Derudover henvises til det tidligere meddelte.

Med venlig hilsen

Knud Haugmark

Advokat Joan Vollertsens mærkelige forsvarsskrift

Sidste år modtog vi her på redaktionen et trusselsbrev fra advokaten Joan Vollertsen, der mente, at sickpigs.dk havde overtrådt markedføringsloven og derfor skulle fjerne nogle oplysninger om 103 landmænds ulovligheder, som vi havde fået fat i ved almindelig aktindsigt i henhold til miljøoplysningsloven.

Vi fastholdt oplysningerne efter at have tænkt lidt over sagen, men Joan Vollertsens trusler om at anlægge erstatningssag førte aldrig til nogen stævning, og nu hævder Joan Vollertsen, at dette skyldtes, at vi skrev om sagen her på sitet. Hun fastholder stadig, at offentliggørelsen af de 103 gødningssyndere er lovstridig, selv om vi har fået oplysningerne udleveret fra ministeriet.

Vi har indsendt en klage til advokatnævnet, der tager sig af advokater, der opfører sig i strid med god advokatskik. Vi er faktisk ret uforstående over for Vollertsens argumenter. Hun mener, at hendes klienter er bedre tjent med ikke at få erstatning end ved at få den, fordi vi ville skrive om sagen her på bloggen. Fru Vollertsen kunne bare forlange referatforbud eller lukkede døre i retten, hvis hun ellers havde mod på sagen. Og at muligheden for på nettet at fortælle om, at en advokat truer med bål og brand og evig fortabelse fører til, at hendes klienter fortaber deres ret, ja det skal der vist klogere jurister til at forklare, end dem, vi har råd til her på redaktionen.

 

finkeforsvar


Vi har den 3. oktober svaret Advokatnævnet følgende:

Til advokatnævnet.
Tak for fremsendelsen af Joan Vollertsens kommentar af den 14. oktober 2015 til min klage over hendes brud på god advokatskik.

Herunder mit svar desangående

 

Jeg undrer mig

Jeg undrer mig først om fremmest over, at Joan Vollertsen ikke forklarer, hvordan jeg skulle være omfattet af markedsføringsloven i almindelighed og i særdeleshed have brudt §1.

Jeg undrer mig videre over, at hendes argument for ikke at føre sagen til doms skulle være, at jeg ville skrive om dette på min blog, www.sickpigs.dk. Min undren har sin rod i, at hun henvender sig til en skrivende person med mange hundrede publicerede artikler på nettet, og forlanger ændringer i en af disse artikler. Da dette ikke lykkes, fraviger hun sin andragende med den begrundelse, at yderligere omtale ikke ville være i hendes klienters interesse. Jamen kan det undre en højesteretsassessor, at en skrivende person omtaler krav og trusler om, at denne persons skriverier skal censureres? Samtidig fastholder hun, at min publicering af en liste over landmænd, der havde fået trukket i deres subsidier, fordi de ikke havde overholdt lovbefalede begrænsninger i gødningsanvendelsen på deres jorder, var og er lovstridig. Jamen, det må da være en god grund for hende til at føre en sag ved domstolene og på den måde hævde sine klienters rettigheder, ikke? Men dette gør hun ikke.

Da man altså må formode, at højesteretsassessoren mener, at hendes klienter har en god sag, så giver det anledning til min store forundring, at hun samtidig mener, at omtale af denne sag ”ikke er i mine klienters interesse”. Højesteretsassessoren synes at svigte sine klienters interesse i at få opgjort og godtgjort deres økonomiske tab i anledning af omtalen af deres svinestreger på www.sickpigs.dk, som højesteretsassessoren jo truede med af gøre til genstand i ”et civilt søgsmål” imod undertegnede i sit brev af den 7. oktober 2014 til undertegnede.

Det giver videre anledning til af forundring fremkaldte meget dybe panderynker, at højesteretsassessoren i førnævnte brev skriver, at fremlæggelsen af de 103 landmænd på en liste kaldet ”Gødningssnydepelse” er sket :

”udokumenteret og i strid med urimelig markedsføringspraksis”

Hvis min publikation er ”i strid med urimelig markedsføringspraksis, (læseren bedes bemærke sprogbrugen med intens opmærksomhed,) må den jo være i overensstemmelse med god markedsføringspraksis. Panderynkernes dybde øges kun af, at jeg jo slet ikke markedsfører noget som helst, men altså alligevel overholder god markedsføringspraksis, hvorfor det giver anledning til afgrundsdyb forundring, når højesteretsassessoren vil påligne mig erstatning for hendes klienters økonomiske tab.

Konkluderende vil jeg anføre, at højsteretsassessor Joan Vollertsen fra første færd har været i ond tro og med sin trueadfærd har tilstræbt, at jeg ganske enkelt skulle klappe i, så hendes klienter kunne slippe for at blive hængt ud på www.sickpigs.dk.

Jeg har i den anledning måttet lide både søvnløse nætter, angstanfald og mareridtsagtige drømme, hvor jeg bliver forfulgt af en prokurator med horn i panden og vågner op badet i sved, samt tiltagende fordøjelsesbesvær, som jeg dog ikke her skal omtale i detallier, så det har på mange måder været ubehageligt.
Jeg har dog efter en mindre krise, hvor jeg var hjemsøgt at tvivl,  været af den opfattelse, at have rent mel i posen, da jeg har fået udleveret oplysningerne i henhold til miljøoplysningsloven og lov og aktindsigt, og da det så går op for Joan Volkersen, at jeg ikke lader mig skræmme, så ser det ud til, at hun selv er så skræmt ved udsigten til at tabe eller helt enkelt at få afvist sagen ved retten, at hun henlægger den.

Joan Volkertsen forsøger uden retligt grundlag med tomme trusler på fint brevpapir uretmæssigt at indskrænke undertegnedes grundlovs- og konventionssikrede1 ytringsfrihed, hvorfor hun efter min mening er hjemfalden til en alvorlig sanktion, da hun jo som højtuddannet jurist må være klar over, at hun derved også sætter både grundlovens borgerrettigheder, EU-lovgivningens offentlighedsregler og FN konventionen under angreb og endda gør dette i ond tro.

Højesteretsassessoren nævner, at jeg skulle have brudt andre regelsæt, men dette vedrører ikke den fremsatte trusse af den 7. oktober 2014. Jeg har dog fjernet billedet af Joan Vollertsen fra artiklerne, da hun syntes at være utilfreds med, at disse illustrerede nogle artikler på sickpigs.dk. Men som sagt, dette er min klage over Joan Vollertsens brud på god advokatskik uvedkommende.

Hermed afsluttes mine kommentarer til Joan Vollertsens brev til advokatnævnet af den 14. oktober 2015.

 

Med venlig hilsen

 

 

Knud Haugmark

redaktør for www.sickpigs.dk

1Aahuskonventionen og deraf afledte EU bestemmelser

 

GOOD NEWS: Så røg flertallet for offentlighedsloven!

Underskriftindsamlingen imod den nye restriktive offentlighedslov skriver i et nyhedsbrev af den 23. oktober 2015:

NEJ tak til den nye offentlighedslov

 

Så røg flertallet for offentlighedsloven!

2015-10-23 21:40

ENDELIG en GOD nyhed!

Det politiske flertal for at bevare den omstridte offentlighedslov smuldrer bort på Christiansborg.

På dagen for Konservatives landsråd indleder partiformand Søren Pape Poulsen et opgør med den måske mest udskældte lov i dansk politik de seneste år.

Loven »mørklægger for meget« og bør ændres, forklarer Søren Pape Poulsen i et interview med Politiken.

Dermed bryder den konservative formand nu for første gang radikalt med sin forgængers og dermed partiets hidtidige politik på området.

Samtidig betyder kursskiftet, at der for første gang er et flertal i Folketinget, der vil have loven ændret.

»Vi må som politikere kunne stå på mål for åbenhed. Det er en del af det at leve i et demokrati at have åbenhed. Det er ikke for at kaste noget efter nogen. Men man må bare sige, at med den her lov er vi gået for langt«, forklarer Søren Pape Poulsen.

Læs mere på http://politiken.dk/indland/politik/ECE2899055/flertal-bag-offentlighedsloven-smuldrer/

Irmas roulade indeholder kølervædske. Frisk efter 2 måneder og 3 uger på hylden.

DSC00229Irmas lækre hindbærroulade er dopet med E422, som på deklarationen kryptisk kaldes “fugtighedsbevarende middel” men som ret beset er glycerin, der også anvendes i kosmetik og også her bevarer fugtigheden i huden. Læs videre Irmas roulade indeholder kølervædske. Frisk efter 2 måneder og 3 uger på hylden.

sickpigs.dk goes undercover

undercover
Det lykkedes vores medarbejder at afsætte sin selfie til det landsdækkende medie, dagbladet Politiken

Vores jyske medarbejder nomineres sandsynligvis til landbrugspressens ærespris efter at det lykkedes for ham at slippe ind i en svinestald og gemme sig mellem søerne.

-Jeg kneb øjnene sammen, slap en højlydt vind og sagde som en gris. Ingen lagde mærke til at jeg ikke var en so, selv om jeg, som billedet jo beviser, kun råder over to patter.

Tilsyneladende syntes søerne godt om mig og min duft. De gnubbede sig liderligt op af mig, og helt ærligt, det var ikke ganske ubehageligt.

Men det var båsen, hvor jeg med min mobiltelefon fik min naboso til at tage denne selfie. Jeg ville selv ha svært ved at se forskel på mig og en velnæret so, så jobbet som undercoverreporter var ikke svært. Faktisk ret dejligt. Nu håber jeg bare at jeg slipper ud, inden jeg kommer med på en slagteribil og ender som tysk pølsefars,

grynter medarbejderen, hvis navn er redaktionen bekendt, men ikke røber af sikkerhedshensyn over for medarbejderen.

Søerne er for store. Båsene er ikke for små. Politikens overraskende vinkel

soerforstor
Politikens forside på netversionen. Søernes størrelse er problemet.