Kategoriarkiv: Landbrugspolitik

Er månegrise virkelig svaret på dansk landbrugs krise?

Rosalia Fenger

I et indlæg i Information skriver Rosalia Fenger om sit barndomshjem og en planlagt gigantisk svinefabrik bl.a:

Her lugter også af lort, så snart vinden står i sydvest, så lugten fra naboens to uoverdækkede gylletanke blæser ind over grunden. Og så er her en trykket stemning. For nylig modtog mine forældre et udkast til en miljøgodkendelse af en gigantisk svinefarm til høring. Farmen skal bygges omtrent 500 meter væk fra deres grund og omtrent 500-600 meter væk fra Nationalpark Thy. Den skal årligt producere 40.000 slagtesvin – når den står færdig, vil den være den største svineproduktion i landet. Udkastet er udfærdiget af et konsulentfirma af samme type som Skovsted Agro ApS, som Kurt Skovsted, der skrev debatindlægget »Hvis dansk landbrug skal nedlægges, så sig det!« den 6. august, er strategikonsulent for.

Kilde: Er månegrise virkelig svaret på dansk landbrugs krise? | Information

Advokat: Arla er nogle snydepelse

En undersøgelse betalt af Margarineforeningen viser, at 62% af de adspurgte tror, at LURPAK-smørbar består af smør, men det er forkert. LURPAK-smørbar er et blandingsprodukt, hvor man har blandet smør med planteolie for at gøre den smørbar direkte fra køleskabet. MX.dk citerer advokaten:

– Så undersøgelsen beviser, at snydepelsene hos Arla groft vildleder forbrugerne, lyder det fra Frederik Madsen, advokat i Magarine Foreningen, der repræsenterer Lurpak-konkurrenten Bakkedal.

Kilde: Folk tror Lurpak Smørbar er smør – MX.dk

Leder: Dommedag er nær!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dommedag skildret som kalkmaleri i Fanefjord kirke på Møn. Nederst til højre trækker en djævel af sted med griske, uansvarlige spekulanter, der får deres bekomst i helvedes ild. Ligheden med Lars Hvidsfeldt og Eva Kjer Hansen hhv. bageste række, nummer to og tre fra venstre, er givetvis tilfældig og utilsigtet

Af og til gir vi den som sandsigere, og vi elsker at få ret. Vi fik ret i, at Eva Kjer Hansen mistede sin ministerbil, men blev snydt da efterfølgeren muligvis er et dårligt bytte. Når det gælder Dommedag, holder vi os på måtten og lader Jehovas Vidner og andre platugler  spå.

Og dog.

Vi vover alligevel nu at gå disse sortseere i bedene, og selv om vi denne gang ikke håber at få ret, så kan vi ikke lukke øjnene for, at vi lever med et særdeles vakkelvornt makroøkonomisk system.

I gamle dage var kreditforeninger bundsolide non-profit foretagender, ejet af debitorerne, der i fællesskab udstedte obligationer til investorer, som bød kursen op eller ned, alt efter hvor stor eller lille rente de ville acceptere. Et marginalt bidrag dækkede de beskedne med uundgåelige tab. Boliger og anden fast ejendom blev sikkert og praktisk finansieret.

Sådan er det ikke længere. Kreditforeningerne er opkøbt af banker og skal ikke længere hvile i sig selv, men give afkast til ejerne og dette har sat gang i kreativiteten rundt omkring. Læs videre Leder: Dommedag er nær!

FORSKERforum følger op på SEGES medvirken i myndighedsbetjeningen.

Kjeld Hansens artikel om lusk i forbindelse med Aarhus Universitets myndighedsbetjening følges nu op med flere artikler i Forsker Forum, der bl.a. skriver:

Rapporten ”Revidering af baseline 2021” er blevet et kontroversielt dokument i forbindelse med Regeringens landbrugspakke fra 22.dec. 2015, dels fordi revisionen er udarbejdet i hast under mystiske omstændigheder, dels fordi fagfolk konstaterer, at centrale data og udsagn ikke kan verificeres, dels fordi det er uoplyst i hvilken grad SEGES har været inde over indholdet m.m. Helt centralt i landbrugspakken er Regeringens blå Danmarkskort, der fortæller hvor landmænd gerne må forurene mere = bruge mere gødning. Men hvilke data, kortet bygger på, og hvem der har været forfatter på miljødata bag, hemmeligholdes af NaturErhvervsstyrelsen.

Læs mere her: FORSKERforum.

Landbruget giver den som de gamles beskytter i ny propagandaoffensiv.

Under overskriften “17 organisationer vil have politikere til at bekæmpe underernæring” stiller Landbrug & Fødevarer sig i spidsen for et nyt initiativ til bekæmpelse af underernæring hos ældre.  Det er endda lykkedes at få FOA,  Kræftens Bekæmpelse og Dansk Tandplejerforening med ombord sammen med slagterierne, Arla og L&F.

Om der reelt eksisterer et problem, og hvad der kvalificerer for eksempel Københavns Madhus eller Diætistforeningen til at gøre noget ved det, fremgår ikke af pressemeddelelsen, der falder sammen med, at Højesteret nu sætter en stopper for hemmelighedskræmmeriet omkring MRSAforekomsten i de screenede danske svinestalde. Dødsofrene for denne dræberbakterie er fortrinsvis ældre mennesker. Landbrugets propagandasite, www.lf.dk skriver bl.a:

Både i hjemmeplejen på plejehjem og på hospitaler er alt for mange underernærede eller i risiko for at blive det. Og det skal der gøres noget ved. Derfor gik 17 forskellige organisationer og virksomheder sidste år sammen i Forum for Underernæring og er nu klar med seks konkrete anbefalinger, som de håber politikerne vil samle op.

”Der mangler politisk handling. Alle kender problemet og de økonomiske og menneskelige omkostninger. Alligevel ser ingen problemet i en helhed, når der skal træffes kortsigtede budgetbeslutninger. Der mangler simpelthen en samlet plan, for at undgå underernæring og de store omkostninger i det offentlige, som det medfører, når underernæring ikke tages alvorligt. Og det er synd,” siger Karen Hækkerup, der er direktør i Landbrug & Fødevarer.

via 17 organisationer vil have politikere til at bekæmpe underernæring.

Regeringen måtte opgive at ophæve andelsbeskatningen

Selv om den særlige lovgivning om beskatning af andelsselskaber begunstiger bestemte virksomhedstyper, herunder Arla, Danish Crown DGL m.fl., måtte skatteministeren i den nuværende regering trække sit forslag om at ophæve den ud af L81, fremsat 2012 og vedtaget året efter.

Skatteminister Holger K. Nielsen udtalte da han fremsatte lovforslaget bl.a::
– Lovforslaget ligestiller andelsselskaber med aktieselskaber, og dermed ligestiller forslaget andelshavere med aktionærer. Det synes jeg er helt fair. Hidtil har andelsselskaberne haft en helt særlig begunstigelse. Denne særbehandling ophæves nu, så erhvervsbeskatningen bliver mere ensartet og rimelig på tværs af selskaber og erhverv.

– Jeg vil gerne understrege, at det kun er rimeligt, at andelsselskaberne på lige fod med andre skatteydere er med til at finansiere finanslovens initiativer i form af flere job og uddannelse til de langtidsledige, styrket hjælp til syge og udsatte grupper og markante grønne initiativer med flere arbejdspladser.

– Sådan er det også med afskaffelsen af fedt- og sukkerafgifter. Her betaler den almindelige skatteborger med en meget begrænset forhøjelse af personfradraget og skatteprocenten. Det er ikke mindst nogle af andelsselskaberne meget glade for. På samme måde er jeg sikker på, at de langtidsledige er glade for, at andelsselskaberne er med til at betale en smule mere for, at de kan få et uddannelsesløft og bedre chancer for job og selvforsørgelse

 

Men siden kom han på andre tanker. Det fremgår af dette redigerede forslag, der er renset for enhver tanke om at pille ved andelsselskabernes privilegier. Arla og Danish Crown åndede givetvis lettet op. Det kan tænkes, at fredningen af andelsselskabernes skattefordele blev mulig efter at SF og skatteminister Holger K. Nielsen forlod regeringen.

 

http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l81/bilag/19/1190399/index.htm

Se forslagets gang gennem folketinget her:

http://www.folketingstidende.dk/samling/20121/lovforslag/L81/index.aspx

Leder: Det underlige topos om verdens bedste landmænd

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Den eneste forklaring, jeg kan finde, er økonomiske interesser. Jeg tror, det er et overordnet tankesæt i systemet, som favoriserer økonomien frem for mennesket. Det er penge, der grundlæggende driver det og har drevet det så vidt, uden at nogen rigtig har tænkt over det

Lone Vitus, Politiken 15. november 2014.


Sådan argumenterer Lone Vitus omkring grunden til, at de danske

myndigheder, som man tror varetager befolkningens interesser, gang på gang viser sig at gøre det stik modsatte.

For myndighederne lægger sig selv i kunstig koma, når det gælder spredningen af resistente bakterier til vuggestuer og børnehaver, og herfra til resten af samfundet.

Læs videre Leder: Det underlige topos om verdens bedste landmænd

Dansk korn er for dårligt til øl og brød – påstod Landbrug og Fødevarer. Carlsberg og Valsemøllen er ikke enige

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAI september 2014 pev Landbrug og Fødevarer over, at de ikke måtte gøde nok. Landbrugsavisen skrev bl.a:

Proteinindholdet i dansk korn har aldrig været lavere. Årets høst har sat en ny bundrekord med det laveste proteinniveau nogensinde, og det betyder blandt andet, at bryggerier og brødproducenter ikke kan bruge kornet i deres øl og brød.

Læs videre Dansk korn er for dårligt til øl og brød – påstod Landbrug og Fødevarer. Carlsberg og Valsemøllen er ikke enige

Kjeldsen Kragh overdriver landbrugets betydning i Informations kronik

Landbruget er en økonomisk ruin
Landbruget er en økonomisk ruin

Kjeldsen Kragh, der har en baggrund som professor i Økonomi, bruger en input-output model Han skriver bl.a:

Input-output-analysen viser, at for hver person, der er beskæftiget på de danske landbrug, er der beskæftiget lidt mere end en person i de tilstødende erhverv. De skabte værdier hos landmændene er lidt mindre end den afledte værdiskabelse, som landbruget giver anledning til i andre erhverv.

De to nederste rækker i tabellen viser landmændenes og LIK’s beskæftigelse og indkomst i procent af Danmarks samlede beskæftigelse og indkomst. Tallene ligger på 3,6 og 3,4 procent. Hvis vi helt hypotetisk forestillede os den ekstreme situation, at de danske landmænd ophørte med at producere, ville den samlede beskæftigelse og nationalindkomst i Danmark falde med ca. 3,5 procent. Læs videre Kjeldsen Kragh overdriver landbrugets betydning i Informations kronik

Debat: … infame, egoistiske skidderikker!

nicolajdefineNikolaj de Fine Licht skriver på Informations debat under Holger Ø Mortensens kronik “Luk dansk Landbrug”:

 

28. september, 2014 – 04:16

Jeg er ked af at skulle lægge et erhverv for had, men sådan er det: de landmænd, der udfører svineproduktion på de vilkår, der er tale om her, er slet og ret nogle infame, egoistiske skidderikker.

Det drejer sig i realieten om ganske få mennesker, der således med deres direkte aktive indsats er ved at sætte en hel befolknings helbredstilstand over styr. Det kan nok være, at der er en landbrugsmafia – det er jeg sådanset overhovedet ikke i tvivl om – men der er altså nogle mennesker, der aktivt udfører dette ubeskriveligt destruktive arbejde.

Der eksisterer ingen undskyldning à la “jamen de har også familie, udgifter og gæld, der skal betales af på”, for i sidste ende er det det enkelte menneskes eget eksistensielle valg, hvordan man vil være i denne verden. Kan de fleste ihvertfald hurtigt blive enige om, når det gælder en “Dovne Robert” eller deslige. Som jo trods alt blot er nogle sociale små-bedragere, mens vi her taler om mennesker, der aktivt, mod bedre vidende systematisk ødelægger livsvilkår og fremtid med uoverskuelige konsekvenser for en hel befolkning.

Jeg synes de skal hænges ud allesammen – med navns nævnelse og det hele. Ihvertfald sålænge vi har en sladderpresse, der finder det passende at hænge alt muligt langt mindre kritisabelt ud. Disse landmænd har efter min mening intet krav på beskyttelse, da de er ved at smadre vores samfund. Den eneste forskel er, at de ikke står med geværer og skyder men benytter bakteriel krigsførelse.

Jeg beklager – jeg er ikke i stand til at se det anderledes men vil gerne belæres om, hvor det er, jeg måtte tage fejl

via Luk dansk landbrug | Information.

Landbrugskronik henter 3000 likes på en dag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi gratulerer, og ønsker at dette mirakel skete for sickpigs.dk…men vi er ikke spor misundelige!
Erik Boel ca. 1978. (arkivfoto)
Erik Boel ca. 1978. (arkivfoto)

Holger Ø. Mortensen og Erik Boel har en kronik i Information i dag, den 26. september 2014:

“I de seneste 60 år er den samlede gæld i landbruget steget med flere hundrede procent. I nutidspriser udgør den samlede landbrugsgæld cirka 370 milliarder kroner. Hertil skal lægges en fremskudt skattegæld i landbrugserhvervet på andre 40-50 milliarder kroner.

I årene op til Danmarks indmeldelse i EF i 1973 blev gælden mangedoblet i landbrugserhvervet. I forventning om, at bønderne snart ville spinde guld, når Danmark kom ind i de gyldne haller på Fællesmarkedet, investerede dansk landbrug i uset omfang i nye maskiner, stalde og jordopkøb.

IMG_2052
Holger Ø. Mortensen 2012

Den tendens er kun blevet værre i de forløbne 40 år. Efter devisen ’stort er godt’ blev de danske gårde større og større – og naturligvis færre og færre. Siden 1973 er antallet af danske landbrug faldet med 100.000, så der i dag er under 10.000 heltidsbrug samt cirka 40.000 deltidsbrug.”

Læs hele den velskrevne kronik her: Luk dansk landbrug

Frie bønder siger sandheden: Kejseren (den nye landbrugslov) har jo ikke noget på.

Frie Bønder: Ny landbrugslov er udemokratisk og ødelæggende for livet på landet


Der er ikke megen ros til  regeringens udkast til en ny landbrugslov fra landsforeningen Frie Bønder – Levende Land. Den er simpelthen udemokratisk og vil bidrage til afviklingen af livet i landdistrikterne, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard, Dybvad.
Som et led i Vækst-planen og for at skaffe kapital til de store bedrifters udvidelser, agter regeringen  at gøre det nemmere for kapitalfonde og aktieselskaber at erhverve landbrugsjord og bedrifter.
– Men det vil ikke gavne de mindre landbrug, som ellers har stigende succes med bla. lokal afsætning og nicheproduktioner, siger Hans Jørgen Nygaard. Tværtimod. Der er jo kun den samme jord at kæmpe om, og jordpriserne vil blive presset op i et endnu højere leje end vi så før finanskrisen. Men der også andre ulemper.
Før det første vil landbruget blive holdt i jerngreb af investorerne, og både dyr, marker og mennesker vil blive presset for at skabe maksimalt udbytte til aktionærerne,  og det uden at skele til hverken vind, vejr, sygdom i besætningen eller andet, siger formanden.
For det andet vil der ikke skabes flere arbejdspladser i landdistrikterne. Større brug betyder færre mennesker på landet, og endnu flere mennesker tvinges til at søge mod byerne. Der bliver dermed flere spøgelseslandsbyer i Danmark, siger Nygaard. Skal der skabes arbejdspladser, skal der være en bred vifte af driftsgrene, og dermed flere landbrug i stedet for færre.
Og så er der økonomien. Gennem de sidste årtier er landbrugets gæld vokset til 380 mia. kr. Og det endda selvom der hvert år kommer ca. 6,5 mia som EU-støtte til danske landmænd. Når gælden er så stor, skyldes det flere års fejlslagne investeringer i bla. stor svineproduktion.
– Der har ikke været nogen risikospredning fra hverken banker eller kreditforeningers side, påpeger Frie Bønders formand.
– Regeringen lægger op til at fortsætte de risikobetonede investeringer ved udvidelse af svineproduktionen bla. ved at bruge 130 mio. kr. på Finansloven til det såkaldte Månegris-projekt. De penge burde regeringen hellere bruge på iværksætteri indenfor landbruget, men vel og mærke med det klare formål at skabe liv og velfærd for de mange på landet, og ikke som med denne lovændring at lægge op til – afvikling.
Frie Bønder forlanger en demokratisk landbrugslov, der har som hovedsigte at skabe mere liv i landdistrikterne.
For at sikre, at landbrugsjorden fordeles på en fair og demokratisk måde, foreslår foreningen, at staten opretter et jordfordelingskontor. Der skal være lige adkomst til lige jord for alle, slutter formanden.
 
XXX
Pressekontakt:

Formand Hans Jørgen Nygaard, tlf. 98864509/24410745
Pressekretær Henrik Kuske Schou, tlf. 23805045

XXX

Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land blev stiftet i 2003 og er Danmarks eneste uafhængige organisation for små og mellemstore landbrug samt gårdbutikker. Foreningen arbejder for at fastholde og udbygge det gode liv i landdistrikterne, hvor det mindre landbrug er omdrejningspunktet, og for at skaffe forbrugerne lettere adgang til lokalt producerede fødevarer fra mindre producenter,  og for at der under produktionen tages større hensyn til naturen, miljøet og det omgivende samfund. Foreningen arbejder for, at ejendomsretten spredes på langt flere hænder.   
XXX

Med venlig hilsen
FRIE BØNDER – LEVENDE LAND

Henrik K. Schou
Pressesekretær

Mob. 23 80 50 45

Kjeld Hansen: Vi skal spise mindre kød

 I et næsten en time langt interview med Martin Spang Olsen siger miljøjournalisten Kjeld Hansen bl.a, at kød skal spises ved festlige lejligheder. Kjeld Hansen mener,  at kødspisere i fremtiden vil blive lige så stigmatiserede som rygere er i dag.

Kilde/link

Se hele interviewet her

Axelborg: Produktionen skal op!

 "Det er et paradoks for hele det danske samfund, at der er en sektor og nogle virksomheder, som godt kunne ekspandere – men hvor forudsætningen for det er, at vi får gang i investeringer i primærproduktionen og får lavet noget mere mælk, flere grise, flere mink eller hvad det kan være," siger Carl Aage Dahl adm. direktør L&F til landbrugsavisen.dk.

Kilde/link

EPN

Pensionsselskaber investerer i landbrug – i Afrika

Adskillige lande og internationale virksomheder har de seneste fem år investeret flere hundrede milliarder kroner i afrikansk landbrugsjord med store afkast til følge. Alene i 2009 blev der opkøbt jord svarende til Tysklands samlede areal.

 

Læs også om Etik og landhugst

Kilde/link

Kristeligt Dagblad

Landbruget avler magthavere

Landbruget er i kraft af deres børn stærkt overrepræsenterede i det danske folketing. 16 % af medlemmerne har bondeblod i årerne, hvor dette kun omfatter under en procent af befolkningen som helhed. I regeringen har fem minstre baggrund i landbrugserhvervet, nemlig: fødevareminister Henrik Høegh ( V), transportminister Hans Chr. Schmidt ( V), undervisningsminister Troels "Traktor" Poulsen, skatteminister Peter Christensen ( V) og beskæftigelsesminister Inger Støjberg ( V). En del tidligere ministre har også ført deres embede med bondeblod i årerne nemlig Britta Schall-Holberg, Eva Kjer Hansen, Ulla Tørnæs, Tina Nedergaard, Helge Sander og Thor Pedersen, alle som en fra partiet venstre.

 

Enhedslisten går ind for økologisk landbrug uden biogas

I sin valgoplæg peger Enhedslisten i samme retning som nu afdøde Svend Auken, der som miljøminister foreslog, at al landbrug skulle være økologisk. Det bemærkelsesværdige ved enhedslistens forslag er, at partiet nok vil tilskive landbruget en rolle i energiforsyningen men det skal være uden biogas.

Det er modigt af det lille parti at gå imod trenden på dette punkt, for alle andre partier og flere store miljøorganisationer ruoser gyllebaseret biogas til skyerne som grøn energi. Men enhedslisten har gennemskuet dette blændværk og peger på andre løsninger.

Kilde/link

Læs oplægget her