Kategoriarkiv: MRSA

SvineMRSA på fremmarch i samfundet.

Jj
Metroxpress bringer også historien om den omsiggribende  cc398 epidemi
Det sker stadig hyppigere, at mennesker smittes med svineMRSA, CC398, uden at de har været i kontakt med svin. Stigningen er på 69 personer eller næsten 50% fra 2015 til 2016. Landbrugsavisen beretter bl.a:

I alt 209 personer havde ikke kendt kontakt til dyr, hvilket er flere end i 2015, hvor der var 140 personer. Af disse havde 98 klinisk infektion, svarende til 47 % af alle identificerede infektioner, hvilket er en stigning fra 2015. Der blev i 2016 konstateret syv tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398, hvoraf én patient døde indenfor 30 dage. Der var ingen påviselig kontakt til svin for denne patient.

Kilde: Lidt flere tilfælde af MRSA-smittede | Landbrugsavisen

Esben Lunde: Det handler om at ændre mindsettet

Fødevareminister Esben Lunde har overtaget en del af sundhedsministerens ressortområde, nemlig den multiresistente MRSA bakterie, der nu findes i stort set alle svinestalde, hvorfra den spreder sig til hospitaler, plejehjem, børnehaver osv. Men i stedet for at bekæmpe udbredelsen, nedtoner han en tidligere beslutning om at reducere antibiotikaforbruget i svinestaldene og vil i stedet sætte ind over for “mindsettet”. Til Ekstra Bladet siger han bl.a:

 

Målet står i en såkaldt handlingsplan, som alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance vedtog for to år siden for at bekæmpe MRSA. Ministeren går dog ikke så meget op i målet.

– Et tal er et tal, og jeg er ikke så optaget af tallet. Det skal ikke tages så bogstaveligt, sagde Esben Lunde til Landbrugsavisen i slutningen af februar.

– Det handler mere om mindsettet. At få vendt udviklingen i den rigtige retning og få ændret en praksis og en adfærd, så vi når målet på et senere tidspunkt, lød det fra ministeren.

At landmændene skal ændre adfærd er uomtvisteligt, men at ændre deres “mindset” overstiger da vist selv den kristne Esben Lundes evner. Her skal der større kræfter til…

Kilde: DF angriber Esben Lunde: Virker ligeglad med livsfarlig bakterie – Ekstra Bladet

MRSA-sagaen – Hvordan Fødevarestyrelsen vægter landbrugsinteresser højere end befolkningens sundhed – YouTube

MRSA i kød tidoblet på otte år

mrsa i koed
Værdierne for 2010, 2012 og 2013 er ekstrapolerede. Stigningen synes at være eksponentiel

Fra fem til ti procent.

I 2012 skrev Politiken, at der nu var fundet MRSA i fem procent af kødprøverne i 2009, og at tallet var fordoblet i 2011 til 10 %. Mette Gjerskov, der dengang var fødevareminister, udtalte bombastisk til Politiken:

»Spredningen af MRSA er noget, regeringen tager meget alvorligt. Jeg har netop nedsat en aktionsgruppe, som skal gøre os klogere på, hvordan spredningen sker, og komme med forslag til, hvordan vi stopper den. Men vi skal også have fat om nældens rod og strammet op på forbruget af antibiotika i staldene, som vi ved, har en sammenhæng til udviklingen af resistente bakterier«

…og videre til 21 procent

I 2014 skrev Ingeniøren bl.a:

En undersøgelse af supermarkedernes kølediske i Syd- og Sønderjylland viser, at 21 procent af 100 pakker med diverse udskæringer af svinekød er inficeret med svine-MRSA. Undersøgelsen er gennemført af Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet for TV Syd.

…og videre til 33%

Det var forbrugerrådet der i 2015 fandt endnu en stigning. “Tænk” skrev bla:

Otte ud af 25 pakker svinekød indeholder den resistente bakterie MRSA, viser en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk.

Danskere elsker svinekød, uanset om det er koteletter, mørbrad, flæsk i skiver eller ribbenssteg. Men otte ud af 25 pakker svinekød inderholder den farlige MRSA-bakterie.

og så lander vi i 2016 på 48%

Ingeniøren citerer Danmap 2016 og skriver bl.a:

Næsten halvdelen af det danske svinekød, som bliver solgt i landets supermarkeder, er inficeret med de antibiotikaresistente MRSA-bakterier. Det viser en undersøgelse, som Fødevarestyrelsen gennemførte sidste år.

Styrelsen analyserede i alt 305 pakker med svinekød fra den danske detailhandel. I 48 procent af de prøver, hvor kødet stammede fra konventionelle danske grise, var der MRSA. Det samme gjaldt kun for 28 procent af det konventionelle udenlandske kød.

I Norge har man saneret MRSA ud af svinestaldene.

dvtI modsætning til hvad både politikere og landbruget bevidst har

undladt at fortælle , er det lykkedes i Norge  at sanere MRSA smittede besætninger. Kun en enkelt ud af 26 svinefarme blev geninficeret, hvilket muligvis skyldes fejl i saneringsprocessen.

Det Danske Veterinærtidsskrift skriver bl.a:

 

Af de 26 positive MRSA CC398-besætninger, der er fundet siden 2011 i Norge, er det lykkedes at udrydde CC398 i 25 af dem uden re-introduktion til besætningerne. Den sidste besætning er mislykket saneret to gange, og det menes at være pga. dårlig »compliance« og fejl i saneringsprocedurer.

Politikerne i Norge har valgt at fortsætte saneringsprogrammet på trods af mangel på videnskabelig evidens for, at udryddelse af MRSA i svinebesætninger i et helt land er mulig. Det anslås, at det over en 10-årig periode vil koste 337 mio. kroner. Det er holdt op imod en formodet udgift på 1 mia. kroner i sundhedssektoren, hvis MRSA CC398 breder sig til befolkningen, som det formodes at gøre, hvis ikke saneringsprogrammet kører.

Kilde: DVT

Veterinærdirektør Per Henriksen er edderkoppen i midten af spindelvævet…

Det er på den seneste blevet meget tydeligt, at Fødevareministeriet styres af Axelborg og stadig mere tilgodeser landbrugets snævre interesser på befolkningens og folkesundhedens bekostning.

Det har ikke været muligt at fastslå hvilken medarbejder, som lader sig fjernstyre fra Axelborg, men en aktindsigt som TV2 har fået, afslører, at det var veterinærdirektør Per Henriksen, der slettede DTUs anbefalinger med hensyn til bekæmpelse af MRSA fra en rapport, som senere blev fordelt til folketingets medlemmer. Fødevarewatch citerer TV2 og skriver bl,.a:

TV2 skriver torsdag formiddag, at det var Fødevarestyrelsens veterinærdirektør, Per Henriksen, der slettede den omstridte anbefaling om MRSA-bakterier. Af en række mails og dokumenter, som TV2 er kommet i besiddelse af, fremgår det, at Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) senere videregav de rettede informationer til Folketinget. Folketinget blev dermed aldrig orienteret om DTU-eksperternes anbefaling om de resistente bakterier. Ifølge TV2 slettede direktøren blandt andet følgende passus i udkastet til rapporten: “Det er DTU’s vurdering, at der bør bruges en top down approach med fokus på avlsbesætninger for at minimere og begrænse spredning af MRSA så meget som muligt.”

Kilde: Medie: Direktør stod bag omstridt MRSA-sletning

Fødevarestyrelsen og ministeriet underløb folketingsbeslutning

Landbrugets “løfte” om at nedsætte forbruget af Tetracyklin i svineproduktionen viste sig så uforpligtende, at Folketinget i april 2015 besluttede at sætte ind med skrappere midler, nemlig at Tetracyklin skulle tælle mere i medicinregnskabet end andre former for antibiotika. Man vedtog at forbruget skulle ganges med 1.5 i medicinregnskabet, hvilket måske, måske ikke ville inspirere landmændene til at nedsætte forbruget for at undgå det såkaldte “gule kort”. Læs videre Fødevarestyrelsen og ministeriet underløb folketingsbeslutning

Debat: Befolkningens sundhed er vigtigere end industrilandbruget:

Maria Gjerding
Maria Gjerding

Maria Gjerding fra Enhedslisten skriver på TV2s hjemmeside bl.a:

Fødevareministeriet og –styrelsen har svigtet.I årevis vidste de, hvordan man kunne forhindre svine-MRSA i at sprede sig, men de holdt mund for at beskytte landbruget. I dag er op mod 12.000 danskere smittet.Det er dybt rystende, at Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen ikke har løftet sine opgaver. Begge instanser vidste, hvad vi skulle gøre for at forhindre svine-MRSA i at sprede sig, men løsningen så for dyr ud for svineindustrien, og derfor tilbageholdt de deres viden. Det afslørede DR i en dokumentar søndag aften.De lukkede af for Folketinget og hele Danmarks befolkning i årevis, imens smitten spredte sig eksplosivt. I dag er op mod 12.000 mennesker smittet. Det er snart for sent at standse epidemien, men vi kunne faktisk have bremset spredningen, hvis myndighederne havde delt deres viden.

Kilde: Befolkningens sundhed er vigtigere end industrilandbruget – TV 2

Politianmeldelser i anledning af MRSA skandalen.

Til Københavns Politi

Politigården

1567 København V.

Hermed indgives politianmeldelse mod direktør i Videncenter for Svineproduktion under SEGES Claus Fertin i forbindelse med hans vildledning af offentligheden og Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med indsatsen mod smittespredningen af den resistente MRSA cc398 – stafylokok (svinebakterien), som grundet manglende rettidig omhu nu findes i stort set samtlige danske svinebedrifter – inklusive 24 avlscentre for svineavl.

Som det tydeligt fremgik af søndagens (18.ds.) dokumentarudsendelse om spredningen af svinebakterien, har veterinærdirektør Per Henriksen forholdt vigtige oplysninger i sagen for ministeren og Folketinget.

DR1 TV kl. 20 – 21. 18. ds. “Den dag penicillinen ikke virker”.

Der henvises til Straffelovens kapitel 25, § 249, hvori det hedder: Efter straffelovens § 249 straffes den, som uagtsomt tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under skærpede omstændigheder indtil 8 år.

Det er min opfattelse, at direktør i Videncenter for Svineproduktion Claus Fertin groft har tilsidesat det nødvendige tiltag for at hindre yderligere spredning af den resistente bakterie, som nu truer folkesundheden, og allerede har kostet menneskeliv og smittet tusindvis af andre borgere. Det bliver både menneskeligt og økonomisk en alvorlig byrde for vores sygehus- og sundhedsvæsen.

Med venlig hilsen

Holger Øster Mortensen,

Gosmervej 81,

8300 Odder

 

Fødevarestyrelsen bedrev desinformation om MRSA

DR.dk skriver bl.a:

Således godkendte Fødevarestyrelsens veterinærdirektør Per Henriksen en stribe udeladelser og ændringer i forskeres anbefalinger til ministeriet. Og ifølge lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet er Per Henriksen gået for langt. – Der er nogle meget, meget grove manipuleringer med den rådgivning, han giver til ministeren, som bliver slettet i systemet, inden det kommer helt til tops, forklarede han fredag til P1-programmet Orientering.

Kilde: Svine-MRSA: Presset stiger på Fødevarestyrelsen | Nyheder | DR

DR trutter i dommedagstrompeterne

hver femte
På DR kan man heller ikke stave til foder…

Med den dramatiske overskrift:

Hver femte minkfarm har nu MRSA

strammede man på DR historien om, at der på 11 minkfarme var fundet  en enkelt MRSA-smittet dyr, og på en bedrift havde man fundet to smittede.

96,4 % af dyrene var ikke smittede, og kender man ikke de absolutte tal, så lyder overskriften som om, at hver femte mink er smittet. Betydningen ligger i ordet “har”, som jo både kan betyde, at en enkelt dyr “har” MRSA men i denne kontekst kan forstås sådan, at hele bedriften er ramt.

DR oplyser ikke de absolutte tal som afslører, at MRSA er meget sjælden uden for svinestaldene.

sickpigs.dk og DR har fået aktindsigt i 1362 testresultater, og heraf var blot 23 positive , svarende til 1.6 %. Læs videre DR trutter i dommedagstrompeterne

sickpigs.dk afslører, at MRSA er meget, meget sjælden hos fjerkræ, heste, hunde og slagtekvæg

Kun et enkelt fund af MRSA hos hunde kunne det blive til i fødevarestyrelsens seneste omfattende screening for MRSA CC 398 hos hunde, slagtekvæg, mink, fjerkræ, heste og økologiske svin. Undersøgelsen omfatter 1362 prøver indhentet på 204 forskellige adresser (dyreklinikker, bedrifter etc.)

Sickpigs.dk har fået aktindsigt i de 1362 resultater, og heraf var blot 23 positive , svarende til 1.6 %. De fordeler sig på

Dyreart Antal prøver Fordelt på antal CVR Antal positive for CC398 % positive
Hund 114 4 1 <1
Økosvin 322 55 4 1,2
Fjerkræ 270 45 1 <1
Heste 56 2 0 <1
Slagtekvæg 250 48 5 2
Mink 350 50 12 3,4

 

 

Se listen over de positive  fund her

Se alle resultater her

Hent regneark med alle udleverede data her MRSA-data

Per Henriksen vrøvler: Smittefrie handelsveje er ikke den væsentligste smittevej (for MRSA)

Til DR udtaler veterinærdirektør i Fødevareministeriet dyrlæge Per Henriksen bl.a:

– Jeg tør simpelthen ikke sige, at MRSA-frie handelsveje er den væsentligste smittevej. Det har forskningen ikke kunnet afgøre. Vi ved, at spredning af MRSA med dyr spiller en rolle. Men det gør smitte mellem mennesker også, ligesom andre – endnu ikke kendte ting – kan spille en rolle.

Veterinærdirektør anser altså smittefri handelsveje for en smittevej. Her på redaktionen vil vi anbefale direktøren at finde et andet job, hvor kravene til abstrakt tænkning i højere grad svarer til veterinærdirektørens evner.

Kilde: Ny hård kritik af fødevareministeren i MRSA-sag | Politik | DR

Danmarks MRSA kort.

 

I 2011 blev der gennemført en meget begrænset screening for MRSA af danske svinefarme. Data fra denne screening er nu udleveret og det fremgår at der dengang var 36 smittede bedrifter og 14 ikke smittede. Det kan ikke udelukkes, at enkelte bedrifter er sluppet af med smitten, selv om dette er ret usandsynligt.

I 2014 blev knap 300 bedrifter testet, og 70 % var inficerede.

Se googlemap med data fra begge screeninger her

Første offentliggørelse af MRSA-positiv svinefarm

2-MRSA farm 1
Lars Kreutzfeldt har denne gård på Tuskærvej ved Saxild, som i 2011 blev testet positiv for MRSA

Sickpigs.dk kan som første medie i Danmark offentliggøre den første MRSA-ramte svinebedrift efter Højesterets kendelse om, at landbrugets skueproces imod ministeriet ikke får opsættende virkning for aktindsigten.

kreutzfelt_kort
Beboere i landsbyen Saxild er ved vind fra nord-øst udsat for smitterisiko med MRSA fra Lars Kreutzfelts bedrift kun 200 meter fra byen. MRSA smitter med vinden i følge Jens Gammelgaard, svineavler og landboformand på Odderkanten. Det udtalte han i TV2syd den 28. januar 2016.

Det drejer sig om en stor bedrift ved Saxild beliggende kun 200 meter fra bymæssig bebyggelse, hvor beboerne kan smittes med vindbårne MRSA-baciller fra bedriften. Desuden har Kreutzfeldt fået advarsler i anledning af, at hans antibiotikaforbrug var meget højt. Gården har i øvrigt tjent som besøgsgård for offentligheden, herunder skoleklasser, dagplejebørn og børnehaver.

MRSA smitter desuden ved håndtryk, nys, kys og anden almindelig omgang.

kreutzfelt
Udskrift fra CHR registret for Lars Kreutzfeldt Rasmussens svinebedrift ved Saxild. Bedriften blev testet positiv for MRSA i 2011. Odder Dyreklinik har skrevet antibiotika ud til bedriften.

Bedriftens MRSAstatus fremgår af denne besked fra Fødevarestyrelsen, der oplyser CHR-nummeret 93105.Fødevarestyrelsen 2

1-MRSA farm 3
MRSA-gården på Tuskærvej ligger inden for synsvidde for beboerne i Saxild. Vindbårne bakterier kan teoretisk sprede smitten fra Lars Kreutzfeld i landbsbyens beboere.

 

Advokat: Venstre og Dansk Folkeparti øger MRSA-stafylokotrykket på befolkningen i Randers Kommune

Til borgmester Claus Omann Jensen med kopi til byrådet, direktionen og pressen

 

Flertallet i Randers byråd, Venstre og Dansk Folkeparti, har med stemmerne 16 mod 15 (Konservative, Radikale, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten og Beboerlisten) besluttet, at alle kommunale institutioner skal garantere, at der er svin på menuen.

 

Beslutningen har vakt opsigt både lokalt, nationalt og internationalt.

 

Et af problemerne med svin er, at svinene i stigende omfang er smittet med MRSA som følge af præventiv tvangsfodring af svinene med antibiotika, som har medført udviklingen af multiresistente MRSA-CC398 bakterier. Op imod 12000 danskere er nu smittet med MRSA-CC398, som blandt andet kan resultere i store sår, som ikke kan heles.

 

En del af de borgere som er ramt af MRSA-CC398, indlægges på sygehusene, hvor de gennemgår en meget personalekrævende isolationsophold på enestuer jf. nedenhængte klip fra DR-Bornholms hjemmeside.

 

Samtidig har undersøgelser vist at 30% af det svinekød, der er i supermarkedernes kølediske er smittet med MRSA-CC398.

 

På den baggrund anmodes borgmesteren om jf. Kommunestyrelseslovens § 9 og § 11 at besvare følgende spørgsmål på byrådsmødet mandag d. 8.2.2016:

 

  1. Hvor mange borgere i Randers Kommune har i hvert af årene 2011-2012-2013-2014 og 2015 været indlagt i isolation på enestue på sygehuse fordi de er smittet med MRSA-CC398?
  2. Da flertallet i Randers byråd, Venstre og Dansk Folkeparti, med stemmerne 16 mod 15 har besluttet at gøre det obligatorisk at servere svinekød i de kommunale institutioner, bedes borgmesteren oplyse, hvor meget forbruget af svinekød forventes at stige i de kommunale institutioner som følge af byrådsflertallets beslutning?
  3. Agter at byrådsflertallet i anledning af beslutningen om obligatorisk svinekød i kommunale institutioner at iværksætte yderligere bestræbelser med henblik på at undgå yderligere spredning af de multiresistente MRSA-CC398 bakterier, som kan være livsfarlige for syge/svækkede børn og andre syge/svækkede borgere, herunder ansatte? I givet fald: hvori består de forebyggende bestræbelser?
  4. Agter Randers Kommune i den forbindelse at oplyse borgerne om, hvilke svinebesætninger i Randers Kommune og omliggende kommuner, der er smittet med MRSA-CC398 jf. den nye højesteretsdom http://www.dr.dk/nyheder/indland/journalister-vinder-i-hoejesteret-nu-offentliggoer-vi-mrsa-smittede-svinefarme
  5. Hvilke bestræbelser gør Randers Kommune allerede for forhindre at befolkningen smittes med MRSA-CC398 bakterier – og i givet fald, hvilke yderligere bestræbelser agtes iværksat?
  6. Beslutningen om svinekødspåbud har vakt international opsigt jf. http://www.sueddeutsche.de/panorama/debatte-um-toleranz-daenische-stadt-zwingt-schulkantinen-dazu-schweinefleisch-anzubieten-1.2826678
  7. Var det en tilsigtet virkning af byrådsflertallets beslutning, at Randers Kommune derved opnåede at blive brandet lokalt, nationalt og internationalt som byen med Schweinefleisch-Zwang jf. bagsiden af Politiken søndag d. 24.1.2016: http://politiken.dk/magasinet/sketiugen/ECE3029779/schweinefleisch-zwang/
  8. Svinekødsbeslutning er jo en del af den omkonstitueringsaftale Venstre og Dansk Folkeparti (de forenede aftalebrydere) indgik før sommerferien 2015, hvor udvalgsformændene Daniel Madie, Konservative, Kasper Fuhr, Velfærdslisten og Bjarne Overmark, Beboerlisten blev politisk udrenset i strid med konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i november 2013. Mener borgmesteren at forløbet efter aftalebruddet har gavnet Randers Kommune?

 

Borgmesterens svar bedes givet i byrådssalen og bedes ligeledes sendt skriftligt.

 

Nærværende bedes sat på byrådets dagsorden i sin fulde ordlyd.

 

Venlig hilsen

Bjarne Overmark, byrådsmedlem for Beboerlisten, tlf. 2221375

Landbruget belaster økonomien i sundhedsvæsenet.

På Bornholm er der mange svin, og derfor mange mennesker, der udsættes for smitte med den resistente MRSA bakterie. Når de kommer på hospitalet, skal de ligge på enestuer, hvilket giver mere arbejde og medfører øgede omkostninger. Disse omkostninger må fremover medregnes, når landbruget næver erhvervets “afledte effekter” DR.dk skriver bl.a:

Hvis antallet af MRSA-patienter på Bornholm fortsætter med at stige, så kan det blive et problem for øens hospital.

Patienterne kræver nemlig ekstra mange ressourcer, fordi de skal holdes isoleret på enestuer.

– Det er en ekstra belastning. Det er sværere at håndtere isolerede patienter på enestuer, siger Bornholms Hospitals direktør, Niels Reichstein Larsen.

MRSA

I 2006 var ingen i Danmark diagnosticeret med MRSA CC398. I dag er op mod 12.000 danskere smittet – langt de fleste uden at vide det. Vi følger MRSA her – og DR Dokumentar vil de næste måneder kulegrave MRSA. Du kan følge med på Facebook her: https://www.facebook.com/DR.MRSA.CC398/

Gå til tema

– Især på et hospital som Bornholms hospital, hvor vi ikke har så mange enestuer, siger han.

I løbet af de seneste år er der registreret markant flere tilfælde af MRSA-smitte på Bornholm.

via MRSA kan skabe problemer på Bornholms Hospital | Bornholm | DR.

Efter fire års kamp: MRSA inficerede svinebesætninger bliver offentliggjort

Det skulle tage fire års kamp i det danske retssystem, før det lykkedes Kjeld Hansen og Niels Mulvad at få adgang til de af Landbrug og Fødevarer samt regeringen hemmeligholdte ugetoplysninger, som er befolkningens eneste muliughed for at undgå smitte, nemlig ved at undgå kontakt med de inficerede bedrifter og deres ansatte og disses familier.

Landbrugets mulighed for at undgå udstødelse, en helt logisk konsekvens af, at man tillader sig at sprede farlige resistente bakterier, vil fremover være, at sikre, at deres grise og ansatte og de selv ikke har MRSA. Detr vil kræve en drastisk reduktion af antibiotikaforbruget og muligvis dermed også af svineproduktionen.

DR skriver på sin hjemmeside bl.a:

Det er ikke okay, at Landbrug og Fødevarer har forhindret to danske journalister i at få adgang til og offentliggøre navnene på de svinefarme, der har været og er smittet med den smitsomme bakterie MRSA.

Det har Højesteret netop besluttet, og det glæder ikke overraskende den ene af journalisterne, Kjeld Hansen.

via Journalister vinder i Højesteret: Nu offentliggør vi MRSA-smittede svinefarme | Nyheder | DR.

Frank Aarestrup: MRSA kan ikke fjernes fra staldene nu

Helt i forlængelse af rigsrevisionens kritik af den manglende indsats imod MRSA fra fødevareministriets side udtaler en af landets førende forskere nu, at slaget imod den resistente svinebakterie MRSA er tabt på kort og mellemlang sigt. Han mener, at et helt nyt forskningsfelt skal åbnes, før man – måske – kan komme bakterien til livs. I mellemtiden er det imidlertid sikkert som amen i kirken, at nye kloner af resistente bakterier er blevet fremavlet i den antibiotikabaserede svineproduktion.

DR.dk skriver bl.a:

– For fem år siden var forekomsten af MRSA CC398 relativt lav blandt svin. Der kunne man have håndteret det med isolation af besætningerne, handelshindringer og restriktioner. Men nu er bakterien så udbredt i Danmark, at det er urealistisk, vurderer professor og forskningsleder på DTU Fødevareinstituttet, Frank Aarestrup.

via Ekspert: For sent at slå svine-MRSA ned | Nyheder | DR.