Kategoriarkiv: bagatellisering af MRSA-faren

Esben Lunde: Det handler om at ændre mindsettet

Fødevareminister Esben Lunde har overtaget en del af sundhedsministerens ressortområde, nemlig den multiresistente MRSA bakterie, der nu findes i stort set alle svinestalde, hvorfra den spreder sig til hospitaler, plejehjem, børnehaver osv. Men i stedet for at bekæmpe udbredelsen, nedtoner han en tidligere beslutning om at reducere antibiotikaforbruget i svinestaldene og vil i stedet sætte ind over for “mindsettet”. Til Ekstra Bladet siger han bl.a:

 

Målet står i en såkaldt handlingsplan, som alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance vedtog for to år siden for at bekæmpe MRSA. Ministeren går dog ikke så meget op i målet.

– Et tal er et tal, og jeg er ikke så optaget af tallet. Det skal ikke tages så bogstaveligt, sagde Esben Lunde til Landbrugsavisen i slutningen af februar.

– Det handler mere om mindsettet. At få vendt udviklingen i den rigtige retning og få ændret en praksis og en adfærd, så vi når målet på et senere tidspunkt, lød det fra ministeren.

At landmændene skal ændre adfærd er uomtvisteligt, men at ændre deres “mindset” overstiger da vist selv den kristne Esben Lundes evner. Her skal der større kræfter til…

Kilde: DF angriber Esben Lunde: Virker ligeglad med livsfarlig bakterie – Ekstra Bladet

Veterinærdirektør Per Henriksen er edderkoppen i midten af spindelvævet…

Det er på den seneste blevet meget tydeligt, at Fødevareministeriet styres af Axelborg og stadig mere tilgodeser landbrugets snævre interesser på befolkningens og folkesundhedens bekostning.

Det har ikke været muligt at fastslå hvilken medarbejder, som lader sig fjernstyre fra Axelborg, men en aktindsigt som TV2 har fået, afslører, at det var veterinærdirektør Per Henriksen, der slettede DTUs anbefalinger med hensyn til bekæmpelse af MRSA fra en rapport, som senere blev fordelt til folketingets medlemmer. Fødevarewatch citerer TV2 og skriver bl,.a:

TV2 skriver torsdag formiddag, at det var Fødevarestyrelsens veterinærdirektør, Per Henriksen, der slettede den omstridte anbefaling om MRSA-bakterier. Af en række mails og dokumenter, som TV2 er kommet i besiddelse af, fremgår det, at Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) senere videregav de rettede informationer til Folketinget. Folketinget blev dermed aldrig orienteret om DTU-eksperternes anbefaling om de resistente bakterier. Ifølge TV2 slettede direktøren blandt andet følgende passus i udkastet til rapporten: “Det er DTU’s vurdering, at der bør bruges en top down approach med fokus på avlsbesætninger for at minimere og begrænse spredning af MRSA så meget som muligt.”

Kilde: Medie: Direktør stod bag omstridt MRSA-sletning

Debat: Befolkningens sundhed er vigtigere end industrilandbruget:

Maria Gjerding
Maria Gjerding

Maria Gjerding fra Enhedslisten skriver på TV2s hjemmeside bl.a:

Fødevareministeriet og –styrelsen har svigtet.I årevis vidste de, hvordan man kunne forhindre svine-MRSA i at sprede sig, men de holdt mund for at beskytte landbruget. I dag er op mod 12.000 danskere smittet.Det er dybt rystende, at Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen ikke har løftet sine opgaver. Begge instanser vidste, hvad vi skulle gøre for at forhindre svine-MRSA i at sprede sig, men løsningen så for dyr ud for svineindustrien, og derfor tilbageholdt de deres viden. Det afslørede DR i en dokumentar søndag aften.De lukkede af for Folketinget og hele Danmarks befolkning i årevis, imens smitten spredte sig eksplosivt. I dag er op mod 12.000 mennesker smittet. Det er snart for sent at standse epidemien, men vi kunne faktisk have bremset spredningen, hvis myndighederne havde delt deres viden.

Kilde: Befolkningens sundhed er vigtigere end industrilandbruget – TV 2

Fødevarestyrelsen bedrev desinformation om MRSA

DR.dk skriver bl.a:

Således godkendte Fødevarestyrelsens veterinærdirektør Per Henriksen en stribe udeladelser og ændringer i forskeres anbefalinger til ministeriet. Og ifølge lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet er Per Henriksen gået for langt. – Der er nogle meget, meget grove manipuleringer med den rådgivning, han giver til ministeren, som bliver slettet i systemet, inden det kommer helt til tops, forklarede han fredag til P1-programmet Orientering.

Kilde: Svine-MRSA: Presset stiger på Fødevarestyrelsen | Nyheder | DR

Per Henriksen vrøvler: Smittefrie handelsveje er ikke den væsentligste smittevej (for MRSA)

Til DR udtaler veterinærdirektør i Fødevareministeriet dyrlæge Per Henriksen bl.a:

– Jeg tør simpelthen ikke sige, at MRSA-frie handelsveje er den væsentligste smittevej. Det har forskningen ikke kunnet afgøre. Vi ved, at spredning af MRSA med dyr spiller en rolle. Men det gør smitte mellem mennesker også, ligesom andre – endnu ikke kendte ting – kan spille en rolle.

Veterinærdirektør anser altså smittefri handelsveje for en smittevej. Her på redaktionen vil vi anbefale direktøren at finde et andet job, hvor kravene til abstrakt tænkning i højere grad svarer til veterinærdirektørens evner.

Kilde: Ny hård kritik af fødevareministeren i MRSA-sag | Politik | DR

Kjeld Hansen spørger: Hvem slap MRSA bakterierne løs på befolkningen?

I et velargumenteret indlæg i JP skriver miljøjournalist og landmand Kjeld Hansen bl.a:

På et lukket møde i Fødevareministeriet engang i 2013 traf en håndfuld ministerielle embedsfolk og et par dyrlæger den drastiske beslutning at sige nej til et ekspertforslag om at bekæmpe svine-MRSA ude i staldene. Man ville heller ikke arbejde for at etablere MRSA-frie handelsveje for svin.

Embedsfolkene var »bekymrede for, at en offentliggørelse af MRSA-status ville være meget omkostningstung for svineproducenterne, og at MRSA-frie handelsveje kunne være problematiske i forhold til de allerede eksisterende handelsrestriktioner for salmonella«. Det fremgår af Rigsrevisionens kulegravning fra 7/10 i år af Fødevareministeriets indsats i kampen mod landbrugets smitsomme MRSA-bakterier.

Netop denne beslutning er det centrale kritikpunkt i den omfattende beretning, fordi den reelt betød, at befolkningen blev prisgivet smitten. Alene af den grund er det af stor interesse at få belyst, hvem der traf den fatale beslutning, men også som en forudsætning for at få bragt ministeriets MRSA-indsats på linje med sundhedsvæsenets og Rigsrevisionens forventninger.

Læs mere her: Kampen mod MRSA.

Dobbelt så mange smittet med svine-MRSA sidste år – Politiken.dk

Når man er smittet med bakterien svine-MRSA, betyder det, at bakterien har taget bolig i kroppen, den lever der og formerer sig der. Og den forsvinder ikke bare lige med det samme. Heller ikke selv om man holder sig væk fra svin.Den situation kom 648 mennesker her i landet i i 2013, men sidste år steg tallet til næsten det dobbelte: 1.276. Det viser den netop afsluttede opgørelse for 2014 fra Statens Serum Institut.Tallet for sidste år ligger væsentligt over de 900, som eksperterne forudså for et halvt år siden. Overlæge på Statens Serum Institut Robert Skov fastslår dog, at den stigning, der nu er målt, »nok er stor, men stadig inden for, hvad man kunne forvente«.

via Dobbelt så mange smittet med svine-MRSA sidste år – Politiken.dk.

sickpigs.dk i radio 24syv om MRSA-benægterne

redaktøren, knud  haugmark
Hør redaktørens udtalelser om MRSA i udsendelsen Det Åbne Studie med Michael Jeppesen fredag den 2. januar 2014.

Robert Skov bagatelliserer: MRSA er ikke farlig, fordi noget andet er meget værre.

Relativering
Relativerings-
fjeren

Svine-MRSA har fået meget opmærksomhed den seneste uge. Men den står for en meget lille del, hvis man ser på, hvor mange, der bliver syge af multiresistente bakterier. Bakterien er faktisk ikke engang med i top-tre over de multiresistente bakterie, der gør flest danskere syge.

– Når vi ser på de multiresistente bakterier, der gør os syge, så kommer svine MRSA først ind på en fjerdeplads, siger områdechef for bakteriologisk overvågning og infektionshygiejne ved Statens Serum Institut, Robert Skov. For eksempel er den multiresistente E. coli bakterie, der kaldes ESBL, skyld i 150 gange så mange blodforgiftninger som svine-MRSA.-

Sidste år var det cirka 300 mennesker, der fik blodforgiftning af de her E. coli. Til sammenligning var det to mennesker, som havde blodforgiftning med MRSA, siger Robert Skov.

via Multiresistente bakterier: Ferie til Thailand langt farligere end en tur i svinestalden | Nyheder | DR.


Robert Leo Skov, Seruminstituttet
Robert Leo Skov, Seruminstituttet

Her på redaktionen undrer vi os over, at der nu eksisterer en hitliste over resistente bakterier, hvor kun “top tre” er alvorlig. Selv uden sammenligninger er det alvorligt, at sagesløse ansatte påtvinges en resistent bakterie, som de smitter videre til deres familie og omgangskreds.

Vi undrer os også over selve tankegangen: I Danmark har vi 25 mord om året, så risikoen for at blive myrdet er ganske lille, nærmest ubetydelig. Så hvorfor spilde penge på at sætte mordere i fængsel. Gentagelsestilfælde er meget sjældne, det viser statistikken. Det er meget farligere at gå over gaden, og det holder vi jo ikke op med vel?

Er det helt problemfrit, at mennesker myrdes bare fordi noget andet er værre, eller fordi der slås flere mennesker ihjel i trafikken eller ovre i Amerika? Statistisk er risikoen for at blive dræbt i krig for tiden ganske lille rent statistisk set. Men  det betyder jo mærkværdigvis ikke, at at vi er fuldstændig lige glade, når det gælder soldaternes liv.

Robert Skov manipulerer på en helt uanstændig måde. Ved at tilsløre den enkelte smittedes problem i statistisk vrøvl udstiller han en kynisme, som han burde holde sig for god til.

Men det er han nok ikke klog nok til at gennemskue.

 

Landmænd mener ikke, at MRSA kan udryddes

Kun 37 procent, godt hver tredje svineproducent, erklærer sig i en rundspørge, som Politiken har lavet i samarbejde med Danske Svineproducenter helt eller delvist enige i, at de er bekymrede over spredningen af den multiresistente bakterie. 42 procent erklærer sig uenige i det.

– Det er måske, fordi de har hørt mere om det end de fleste andre. Nu har de fundet frem til, at to tredjedele af besætningerne er smittede, men i svinebranchen har vi nok vidst det i et stykke tid, og der har været en vis resignation, siger Hans Aarestrup, der er direktør i Danske Svineproducenter, til Politiken.

– Vi har set, hvordan de har haft problemet i Holland og Tyskland i flere år, og vi har nok håbet, at det ville gå langsommere hos os, men vi har ikke haft den store forventning om, at vi kunne forhindre spredningen i Danmark, tilføjer han.

82 procent af svineproducenterne svarer i rundspørgen, at de ikke ved, om deres egen besætning er smittet med MRSA. Og 89 procent af landmændene mener i øvrigt, at det er urealistisk at udrydde MRSA blandt levende svin i Danmark.

via Landmænd tager let på bakteriefaren i svinestaldene – Erhverv – LIVE.

Det har vi hørt før, Dan Jørgensen

DANJULEMAND3
Dan Jørgensen er i gavehumør, og skænker landbruget i almindelighed og svineavlerne i særdeleshed masser af tid, hvor de kan sprede MRSA til hele samfundet som de har gjort uhindret i årevis. For Julemandsdan skal ikke gøre noget før han har forhandlet med folketingets partier, hvilket betyder Axelborg.

»Jeg vil forhandle en samlet handlingsplan for MRSA-bekæmpelsen med Folketingets partier. Et af hovedformålene bliver at nedbringe brugen af antibiotika i den danske svinesektor markant samt få udfaset den særlige kritiske slags«.

via MRSA findes i to ud af tre svinestalde – Politiken.dk.

Her på redaktionen undrer vi os mellem forspiste julenisser og bløde pebernødder over, at en detalje i dansk svineproduktion skal forhandles af landets folkevalgte politikere, før der kan skrides ind. Er det nu et politisk spørgsmål, hvor meget man skal tage hensyn til landmændene på folkesundhedens bekostning?

Med andre ord: Hvorfor har vi en sundhedsminister og hvorfor har vi en fødevareminister, når Axelborg alligevel har det sidste ord?

Afsløring: Sådan vil Rigsrevisionen kortlægge Fødevarestyrelsens MRSA-fiasko

sickpigs.dk er kommet i besiddelse af et dokument, der viser hvordan man har planlagt den grundige undersøgelse af Fødevarestyrelsens manglende evne eller vilje til at standse udbredelsen af MRSA. Det ser ud til at revisorerne, der jo frygter store ekstraomkostninger i sygehussektoren, vil gå meget akribisk til værks.

Se deres såkaldte revisionstræ her:

Revisionstræ

Korrespondanceliste kan ses her. Aktliste

Se også her

Sundshedsstyrelsen og landbruget mørklægger udbredelsen af MRSA

Fødevarestyrelsen accepterer, hvis svineavlere ikke ønsker at deltage i en undersøgelse af resistente MRSA-bakterier i de danske stalde. Undersøgelsen er forsinket, fortæller Ingeniøren den 10. dec. 2014.

Det er op til landmændenes egen gode samvittighed, om de vil lade Fødevarestyrelsen foretage de stikprøver, der skal kaste lys over, hvor udbredte MRSA-bakterier er i de danske svinestalde. Det fremgår af en intern mailkorrespondance fra Fødevarestyrelsen, som journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen har fået aktindsigt i.

»Juridisk har vi ret til at til at tiltvinge os adgang til denne kontrol. Men det er besluttet, at vi indtil videre ikke vil tiltvinge os adgang mod besætningsejernes ønske,« hedder det i en mail fra 18. juni.

Læs videre Sundshedsstyrelsen og landbruget mørklægger udbredelsen af MRSA

Overlæge bagatelliserer MRSA-risikoen

Figur_MRSA_Europa.ashx
Figur: Andelen af resistente MRSA-bakterier i Europa. Udarbejdet af Det Europæiske Center for Sygdomskontrol (ECDC) i Stockholm i 2013. Læs hele opgørelsen fra ECDC.

 

”Frygten for MRSA blandt danskerne er uden tvivl overdrevet,” konstaterer ledende overlæge i Hospitalsenhed Midt, Steen Lomborg Andersen, på Foodcultures hjemmeside.

– Vi får masser af henvendelser fra bekymrede danskere. Også fra landmænd, sygeplejersker og andre faggrupper, som burde have en baggrund for at forstå MRSA. Men de er simpelt hen blevet forvirret over alt det, der står i pressen. Det er ganske uheldigt, når frygten vokser sig for stor på den måde, siger Steen Lomborg Andersen til Landbrug & Fødevarers netmedie Foodculture.dk.

Steen Lomborg Andersen henviser til, at niveauet for de resistente MRSA-bakterier ligger på under 2 pct. af stafylokok-infektionerne i Danmark. Til sammenligning ligger tallet på over 25 pct. i både i Italien og Grækenland, mens mere end 50 pct. af stafylokokkerne i Portugal er resistente MRSA-bakterier.

– Hvis man kan glæde sig ved at rejse til Sydeuropa, behøver man absolut heller ikke at være bekymret for MRSA eller at møde andre mennesker med MRSA herhjemme, siger Steen Lomborg Andersen og forklarer et kort fra Det Europæiske Center for Sygdomskontrol (ECDC) i Stockholm:

via Videncenter for Svineproduktion – faglig viden om svineproduktion – MRSA-frygt ude af proportioner mener overlæge.

MRSA er resistent over for 11 typer antibiotika og meget smittefarlig.

MRSA_resistensEt prøvesvar, som sickpigs.dk har fået tilsendt, viser, at en MRSA CC398 er testet resistent over for 11 forskellige typer antibiotika.

Kun enkelte typer virker stadig væk, men kun i en begrænset periode, indtil bakterien også udvikler resistens imod dem også.

Patienten arbejdede indtil for nylig i en svinestald og smittede trods iagttagelse af alle foreskrevne forholdsregler sin kone igen og igen, indtil han valgte at søge andet arbejde.

Han forsøgte endda at bruge skrap desinficerende sæbe hver dag, hvilket ikke anbefales af sundhedsmæssige grunde, men alligevel smittede han sin kone igen og igen.

Patientens navn er redaktionen bekendt.

 

Arbejdstilsynet udtaler sig om MRSA

Arbejdstilsynet udtaler sig ikke om, hvorvidt de udarbejdede arbejdspladsvurderinger (APVer) er offentligt tilgængelige. Det fremgår af skrivelsen, at de kun er tilgængelige for de ansatte og arbejdstilsynet. Man skriver bl.a:

Hvis der er konstateret MRSA i en svinestald, skal arbejdsgivere udarbejde en udvidet arbejdspladsvurdering (APV), som fastlægger risikoen derved. En APV skal opbevares på arbejdspladsen og være tilgængelig for medarbejderne. APV’en skal kunne fremvises ved besøg af en tilsynsførende fra Arbejdstilsynet.

[…]

På virksomheder med dyrebesætninger, hvor der er særlige risici, herunder også risiko for MRSA-CC398, skal arbejdsgiveren sørge for at informere de ansatte om de særlige smitterisici, der kan være forbundet med arbejdet. Instruktioner om, hvordan man skal forholde sig under udførelse af arbejdet, skal foreligge skriftligt, og hvis det er nødvendigt, fremgå af opslag. Arbejdsgiveren skal i den forbindelse sikre sig, at de ansatte har forstået instruktionen på et sprog, som de kan forstå.

Læs her: Arbejdstilsynet

Dyr pris for Lægeforeningen

Ugeskrift for læger kommenterer Dyrlægernes nye “Resolution” om bekæmpelsen af MRSA:

Hans Jørn Kolmos er kritisk.

”Det gennemsyrer hele resolutionen, at vi skal have mere viden, og at vi skal undersøge mere. Men det er en stor syltekrukke, for vi ved en masse i forvejen. Konsekvensen er, at landbruget ikke behøver at gøre noget som helst, og Lægeforeningen har betalt en dyr pris for at sætte sit navn på,” siger Hans Jørn Kolmos.

Og netop Lægeforeningen er blandt de seks, der har skrevet under på resolutionen ud af de i alt 17 institutioner og foreninger, der har deltaget i dialogmøderne om MRSA-udfordringerne.

Begge forskere kan ikke genkende det billede, der bliver skabt i resolutionen om, at truslen fra svine-bakterien skulle være lav.

”Jeg mener ikke, det er lav risiko, når 30-40 pct. af nytilkomne MRSA -tilfælde er forårsaget af denne bakterie. Det er heller ikke lav risiko for spredning, når 30 pct. af alle patienter, der dukker op i en lægepraksis med infektion forårsaget af denne bakterie ikke har haft kontakt med svin. At skrive at truslen er lav er manipulation, og det vil jeg ikke finde mig i,” siger Hans Jørn Kolmos, der mener, at problemet skal løses ved at stoppe handelen med levende smittede dyr.

”Det er den væsentligste faktor for smittespredningen, men svineproducenterne vil ikke være med til at ændre det,” siger han.

via Ugeskriftet.dk.

Dyrlæger opfinder falsk enighed om MRSA-bekæmpelse | Gylle.dk

Netmediet gylle.dk har researchet baggrunden for, at svinefagdyrlægernes formand, Kristian Viekilde, har sendt en historie i omløb om, at alle kræfter nu er enige om, hvordan MRSA skal bekæmpes. Redaktøren for gylle.dk, Kjeld Hansen, afslører, at det er så som så med enigheden, for hverken førende universitetslæger eller embedsmænd vil skrive under på dyrlægernes MRSA-Manifest.

Læs videre Dyrlæger opfinder falsk enighed om MRSA-bekæmpelse | Gylle.dk

Anonymt uddelte løbesedler om MRSA på Houmødet.

1-Indspilning i fuld skærm 02-11-2014 102029
Den kryptiske formulering på den anonymt omdelte løbeseddel på Houmødet den 28. oktober 2014. Vores understregning

 

Deltagerne på det stort anlagte Houmøde om MRSA blev ved ankomsten budt velkommen af en løbeseddel som anonyme havde lagt på bordene i salen.  Her skriver man bla:

Der er ikke beskrevet øget risiko for komplikationer ved graviditet eller risiko for fosteret hos gravide, som bærer MRSA.

 

Læs videre Anonymt uddelte løbesedler om MRSA på Houmødet.

Lone Vitus’ referat fra borgermødet om svine-MRSA i Odder kommune

Kredsdyrlæge i fuld gang med bagatelliseringen af MRSA
Kredsdyrlæge Maren Holm Johannesen i fuld gang med bagatelliseringen af MRSA

Lone Vitus, Amstrup ved Alrø skriver om MRSA-mødet den 28. oktober i Egmonthallen i Hou.

 – sportshallen var et godt valg, dommerne kunne have været bedre.

Havde man fra mødets begyndelse været i tvivl om, hvor mange af borgerne i salen, der var svineproducenter, og hvor mange der ikke var, stod det efter kort tid klart.

Som nævnt i begyndelsen af dette indlæg, havde erhvervet selv afstedkommet oplysningsmødet for at bygge bro og afværge mere dårlig stemning om svineproduktionen i kommunen. Om det var fordi, vi var i en sportshal, kan ingen vide, men der tegnede sig en højst usportslig opførsel.

Når eksempelvis veterinærdirektøren – toppen af dansk myndighed indenfor området – roste landbruget for erhvervets antibiotikaforbrug, brød en anseelig del af salens gæster ud i klapsalver. Da formanden for landboforeningen svarede på et spørgsmål om, hvorvidt en øget fravænningsalder hos pattegrisene kunne mindske sygdom og dermed antibiotikaforbrug, rungede det også af begejstring.

Hans svar var iøvrigt, at “Det er et spørgsmål om dyrevelfærd. Hvis grisene fravænnes efter 7 – 8 uger mod de nuværende 3 – 4 uger, er der ingen velfærd for soen.”

Læs det bare igen.

I økologisk svineproduktion er fravænningsalderen 7-8 uger. Men der er søerne heller ikke lukket inde i et smalt jernbur, så formanden har nok ret. Det ville være værre for soen at skulle stå i det konventionelle system flere uger. I økologisk produktion anser man ikke antibiotika som et produktionsmiddel.

Det korte af det efterhånden meget lange indlæg er, at mødet blev en pinagtig holdkamp i stedet for at bygge bro. Et show med to hold der dystede, og dommerne holdt med det ene.

via Borgermøde om svine-MRSA i Odder kommune – sportshallen var et godt valg, dommerne kunne have været bedre | Beretninger fra et autentisk landbrug fra Lone Vitus’ blog.