Kategoriarkiv: MRSA-smittekilder

SvineMRSA på fremmarch i samfundet.

Jj
Metroxpress bringer også historien om den omsiggribende  cc398 epidemi
Det sker stadig hyppigere, at mennesker smittes med svineMRSA, CC398, uden at de har været i kontakt med svin. Stigningen er på 69 personer eller næsten 50% fra 2015 til 2016. Landbrugsavisen beretter bl.a:

I alt 209 personer havde ikke kendt kontakt til dyr, hvilket er flere end i 2015, hvor der var 140 personer. Af disse havde 98 klinisk infektion, svarende til 47 % af alle identificerede infektioner, hvilket er en stigning fra 2015. Der blev i 2016 konstateret syv tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398, hvoraf én patient døde indenfor 30 dage. Der var ingen påviselig kontakt til svin for denne patient.

Kilde: Lidt flere tilfælde af MRSA-smittede | Landbrugsavisen

MRSA i kød tidoblet på otte år

mrsa i koed
Værdierne for 2010, 2012 og 2013 er ekstrapolerede. Stigningen synes at være eksponentiel

Fra fem til ti procent.

I 2012 skrev Politiken, at der nu var fundet MRSA i fem procent af kødprøverne i 2009, og at tallet var fordoblet i 2011 til 10 %. Mette Gjerskov, der dengang var fødevareminister, udtalte bombastisk til Politiken:

»Spredningen af MRSA er noget, regeringen tager meget alvorligt. Jeg har netop nedsat en aktionsgruppe, som skal gøre os klogere på, hvordan spredningen sker, og komme med forslag til, hvordan vi stopper den. Men vi skal også have fat om nældens rod og strammet op på forbruget af antibiotika i staldene, som vi ved, har en sammenhæng til udviklingen af resistente bakterier«

…og videre til 21 procent

I 2014 skrev Ingeniøren bl.a:

En undersøgelse af supermarkedernes kølediske i Syd- og Sønderjylland viser, at 21 procent af 100 pakker med diverse udskæringer af svinekød er inficeret med svine-MRSA. Undersøgelsen er gennemført af Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet for TV Syd.

…og videre til 33%

Det var forbrugerrådet der i 2015 fandt endnu en stigning. “Tænk” skrev bla:

Otte ud af 25 pakker svinekød indeholder den resistente bakterie MRSA, viser en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk.

Danskere elsker svinekød, uanset om det er koteletter, mørbrad, flæsk i skiver eller ribbenssteg. Men otte ud af 25 pakker svinekød inderholder den farlige MRSA-bakterie.

og så lander vi i 2016 på 48%

Ingeniøren citerer Danmap 2016 og skriver bl.a:

Næsten halvdelen af det danske svinekød, som bliver solgt i landets supermarkeder, er inficeret med de antibiotikaresistente MRSA-bakterier. Det viser en undersøgelse, som Fødevarestyrelsen gennemførte sidste år.

Styrelsen analyserede i alt 305 pakker med svinekød fra den danske detailhandel. I 48 procent af de prøver, hvor kødet stammede fra konventionelle danske grise, var der MRSA. Det samme gjaldt kun for 28 procent af det konventionelle udenlandske kød.

I Norge har man saneret MRSA ud af svinestaldene.

dvtI modsætning til hvad både politikere og landbruget bevidst har

undladt at fortælle , er det lykkedes i Norge  at sanere MRSA smittede besætninger. Kun en enkelt ud af 26 svinefarme blev geninficeret, hvilket muligvis skyldes fejl i saneringsprocessen.

Det Danske Veterinærtidsskrift skriver bl.a:

 

Af de 26 positive MRSA CC398-besætninger, der er fundet siden 2011 i Norge, er det lykkedes at udrydde CC398 i 25 af dem uden re-introduktion til besætningerne. Den sidste besætning er mislykket saneret to gange, og det menes at være pga. dårlig »compliance« og fejl i saneringsprocedurer.

Politikerne i Norge har valgt at fortsætte saneringsprogrammet på trods af mangel på videnskabelig evidens for, at udryddelse af MRSA i svinebesætninger i et helt land er mulig. Det anslås, at det over en 10-årig periode vil koste 337 mio. kroner. Det er holdt op imod en formodet udgift på 1 mia. kroner i sundhedssektoren, hvis MRSA CC398 breder sig til befolkningen, som det formodes at gøre, hvis ikke saneringsprogrammet kører.

Kilde: DVT

Fødevarestyrelsen bedrev desinformation om MRSA

DR.dk skriver bl.a:

Således godkendte Fødevarestyrelsens veterinærdirektør Per Henriksen en stribe udeladelser og ændringer i forskeres anbefalinger til ministeriet. Og ifølge lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet er Per Henriksen gået for langt. – Der er nogle meget, meget grove manipuleringer med den rådgivning, han giver til ministeren, som bliver slettet i systemet, inden det kommer helt til tops, forklarede han fredag til P1-programmet Orientering.

Kilde: Svine-MRSA: Presset stiger på Fødevarestyrelsen | Nyheder | DR

Per Henriksen vrøvler: Smittefrie handelsveje er ikke den væsentligste smittevej (for MRSA)

Til DR udtaler veterinærdirektør i Fødevareministeriet dyrlæge Per Henriksen bl.a:

– Jeg tør simpelthen ikke sige, at MRSA-frie handelsveje er den væsentligste smittevej. Det har forskningen ikke kunnet afgøre. Vi ved, at spredning af MRSA med dyr spiller en rolle. Men det gør smitte mellem mennesker også, ligesom andre – endnu ikke kendte ting – kan spille en rolle.

Veterinærdirektør anser altså smittefri handelsveje for en smittevej. Her på redaktionen vil vi anbefale direktøren at finde et andet job, hvor kravene til abstrakt tænkning i højere grad svarer til veterinærdirektørens evner.

Kilde: Ny hård kritik af fødevareministeren i MRSA-sag | Politik | DR

Første offentliggørelse af MRSA-positiv svinefarm

2-MRSA farm 1
Lars Kreutzfeldt har denne gård på Tuskærvej ved Saxild, som i 2011 blev testet positiv for MRSA

Sickpigs.dk kan som første medie i Danmark offentliggøre den første MRSA-ramte svinebedrift efter Højesterets kendelse om, at landbrugets skueproces imod ministeriet ikke får opsættende virkning for aktindsigten.

kreutzfelt_kort
Beboere i landsbyen Saxild er ved vind fra nord-øst udsat for smitterisiko med MRSA fra Lars Kreutzfelts bedrift kun 200 meter fra byen. MRSA smitter med vinden i følge Jens Gammelgaard, svineavler og landboformand på Odderkanten. Det udtalte han i TV2syd den 28. januar 2016.

Det drejer sig om en stor bedrift ved Saxild beliggende kun 200 meter fra bymæssig bebyggelse, hvor beboerne kan smittes med vindbårne MRSA-baciller fra bedriften. Desuden har Kreutzfeldt fået advarsler i anledning af, at hans antibiotikaforbrug var meget højt. Gården har i øvrigt tjent som besøgsgård for offentligheden, herunder skoleklasser, dagplejebørn og børnehaver.

MRSA smitter desuden ved håndtryk, nys, kys og anden almindelig omgang.

kreutzfelt
Udskrift fra CHR registret for Lars Kreutzfeldt Rasmussens svinebedrift ved Saxild. Bedriften blev testet positiv for MRSA i 2011. Odder Dyreklinik har skrevet antibiotika ud til bedriften.

Bedriftens MRSAstatus fremgår af denne besked fra Fødevarestyrelsen, der oplyser CHR-nummeret 93105.Fødevarestyrelsen 2

1-MRSA farm 3
MRSA-gården på Tuskærvej ligger inden for synsvidde for beboerne i Saxild. Vindbårne bakterier kan teoretisk sprede smitten fra Lars Kreutzfeld i landbsbyens beboere.