Kategoriarkiv: Mrsa myndighedssvigt

Esben Lunde: Det handler om at ændre mindsettet

Fødevareminister Esben Lunde har overtaget en del af sundhedsministerens ressortområde, nemlig den multiresistente MRSA bakterie, der nu findes i stort set alle svinestalde, hvorfra den spreder sig til hospitaler, plejehjem, børnehaver osv. Men i stedet for at bekæmpe udbredelsen, nedtoner han en tidligere beslutning om at reducere antibiotikaforbruget i svinestaldene og vil i stedet sætte ind over for “mindsettet”. Til Ekstra Bladet siger han bl.a:

 

Målet står i en såkaldt handlingsplan, som alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance vedtog for to år siden for at bekæmpe MRSA. Ministeren går dog ikke så meget op i målet.

– Et tal er et tal, og jeg er ikke så optaget af tallet. Det skal ikke tages så bogstaveligt, sagde Esben Lunde til Landbrugsavisen i slutningen af februar.

– Det handler mere om mindsettet. At få vendt udviklingen i den rigtige retning og få ændret en praksis og en adfærd, så vi når målet på et senere tidspunkt, lød det fra ministeren.

At landmændene skal ændre adfærd er uomtvisteligt, men at ændre deres “mindset” overstiger da vist selv den kristne Esben Lundes evner. Her skal der større kræfter til…

Kilde: DF angriber Esben Lunde: Virker ligeglad med livsfarlig bakterie – Ekstra Bladet

Fødevarestyrelsen bedrev desinformation om MRSA

DR.dk skriver bl.a:

Således godkendte Fødevarestyrelsens veterinærdirektør Per Henriksen en stribe udeladelser og ændringer i forskeres anbefalinger til ministeriet. Og ifølge lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet er Per Henriksen gået for langt. – Der er nogle meget, meget grove manipuleringer med den rådgivning, han giver til ministeren, som bliver slettet i systemet, inden det kommer helt til tops, forklarede han fredag til P1-programmet Orientering.

Kilde: Svine-MRSA: Presset stiger på Fødevarestyrelsen | Nyheder | DR

Per Henriksen vrøvler: Smittefrie handelsveje er ikke den væsentligste smittevej (for MRSA)

Til DR udtaler veterinærdirektør i Fødevareministeriet dyrlæge Per Henriksen bl.a:

– Jeg tør simpelthen ikke sige, at MRSA-frie handelsveje er den væsentligste smittevej. Det har forskningen ikke kunnet afgøre. Vi ved, at spredning af MRSA med dyr spiller en rolle. Men det gør smitte mellem mennesker også, ligesom andre – endnu ikke kendte ting – kan spille en rolle.

Veterinærdirektør anser altså smittefri handelsveje for en smittevej. Her på redaktionen vil vi anbefale direktøren at finde et andet job, hvor kravene til abstrakt tænkning i højere grad svarer til veterinærdirektørens evner.

Kilde: Ny hård kritik af fødevareministeren i MRSA-sag | Politik | DR

Ingeniøren: Ny MRSA-handlingsplan virker ikke.

Det ser ud til, at kampen imod MRSA er tabt. landmændene har fået ret til at sprede de farlige bakterier til personalet, andre bedrifter og resten af samfundet og nødvendige og effektive tiltag, som man har indført for alle mulige andre sygdomme, kommer ikke i anvendelse over for MRSA.

Der er ikke foretaget en skøn over de udgifter dette vil medføre for sundhedssystemet. Eksporten af svinekød til Sverige er gået tilbage, men dette betyder ikke ret meget i det damlede regnskab.

Ingeniøren skriver bl.a. om MRSA og minister Dan Jørgensens nye såkaldte handlingsplan:

…En større rød klud for både forskere og den politiske venstrefløj er imidlertid, at Dan Jørgensen ikke vil forpligte sig til at nedbringe smitten med MRSA. Hans handlingsplans eneste målbare kriterium er, at forekomsten af MRSA i staldene ikke må stige yderligere. Så når planen udløber i 2018, vil den have virket, selv hvis der er MRSA i 67 pct. af staldene, og forekomsten i mennesker har fortsat den årlige fordobling.

[…]

Sådan er hele MRSA-sagen gået i hårdknude. Intet tyder på, at regeringen vil følge de forskere, som anbefaler tiltag, der kan true landmændenes konkurrenceevne. De borgerlige partier er endnu mere skeptiske og vil se dokumentation for handlingsplanens forslag om at sænke antibiotikaforbruget i svinestaldene med 15 procent. Det vil i sig selv heller ikke have den store indflydelse på MRSA, som allerede er blevet resistent, men skal mere ses som et forsøg på at minimere risikoen for, at andre resistente bakterier vinder frem.

Så alt taler nu for, at regeringen får sin handlingsplan igennem, selv om der udestår en del politiske skænderier, særligt med tanke på, at et folketingsvalg kan være om hjørnet. Det bliver dog ifølge forskerne ikke handlingsplanen, som nedbringer MRSA-smitten markant.

via MRSA: Derfor sker der så lidt, selv om du hører så meget | Ingeniøren.

I Norge går de til vaflerne over for MRSA.

Mistanke om MRSA i en svinebesetning i Nord-Trøndelag / Nyheter / Hjem – Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at det er sterk mistanke om methicillinresistente bakterier MRSA i en grisebesetning. Funnet ble gjort i samleprøver fra grisene.Veterinærinstituttet har analysert prøver fra en svinebesetning i Nord-Trøndelag på oppdrag fra Mattilsynet. Funnet ble gjort i samleprøver fra grisene. De mistenkte MRSA-bakteriene blir nå videre verifisert og karakterisert. Overvåkningsprogrammet for MRSA hos svin som Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet starter opp i mars. Programmet ble igangsatt for første gang i fjor, og påviste da en positiv besetning. I årets program skal alle foredlings- og formeringsbesetningene undersøkes, samt alle slaktegrisbesetninger som slakter mer enn 70 gris i året. Veterinærinstituttet har stort fokus på kunnskapsutvikling om antibiotikaresistens, og er involvert i mange prosjekter på dette området.

via Mistanke om MRSA i en svinebesetning i Nord-Trøndelag / Nyheter / Hjem – Veterinærinstituttet.

KLAMT: Hver fjerde svineavler går beskidt i seng. Blæser på MRSA regler.

Klamme danske landmænd undgår brusebad.

Hver fjerde danske svinebonde tager ikke bad og skifter tøj, når de har været inde i svinestalden.

Rundspørgen er lavet af Politiken Research i samarbejde med Landsforeningen Danske Svineproducenter. 374 svineproducenter har svaret anonymt

Det viser en rundspørge, som Politiken Research har lavet til 374 svineavlere. Her svarer 25 procent, at de »aldrig« eller »næsten aldrig« tager bad og skifter til rent tøj, inden svinebesætningen forlades.

Knap 8 procent gør det »sjældent«.

Foranstaltningen er ellers anbefalet som en forholdsregel mod spredning af svine-MRSA af Videncenter for Svineproduktion.

via Hver fjerde svineavler undlader at bade efter besøg i stalden – Politiken.dk.

Rundspørge
Bad og rent tøj
I hvilket omfang, tager du bad og skifter til rent tøj lige inden besætningen forlades?
Altid/næsten altid 41,3%
Ofte 13,6%
Nogle gange 10,3%
Sjældent 7,9%
Aldrig/næsten aldrig 25,3%
Ved ikke 0,8%
Ønsker ikke at svare 0,8%

 

Det har vi hørt før, Dan Jørgensen

DANJULEMAND3
Dan Jørgensen er i gavehumør, og skænker landbruget i almindelighed og svineavlerne i særdeleshed masser af tid, hvor de kan sprede MRSA til hele samfundet som de har gjort uhindret i årevis. For Julemandsdan skal ikke gøre noget før han har forhandlet med folketingets partier, hvilket betyder Axelborg.

»Jeg vil forhandle en samlet handlingsplan for MRSA-bekæmpelsen med Folketingets partier. Et af hovedformålene bliver at nedbringe brugen af antibiotika i den danske svinesektor markant samt få udfaset den særlige kritiske slags«.

via MRSA findes i to ud af tre svinestalde – Politiken.dk.

Her på redaktionen undrer vi os mellem forspiste julenisser og bløde pebernødder over, at en detalje i dansk svineproduktion skal forhandles af landets folkevalgte politikere, før der kan skrides ind. Er det nu et politisk spørgsmål, hvor meget man skal tage hensyn til landmændene på folkesundhedens bekostning?

Med andre ord: Hvorfor har vi en sundhedsminister og hvorfor har vi en fødevareminister, når Axelborg alligevel har det sidste ord?

Afsløring: Sådan vil Rigsrevisionen kortlægge Fødevarestyrelsens MRSA-fiasko

sickpigs.dk er kommet i besiddelse af et dokument, der viser hvordan man har planlagt den grundige undersøgelse af Fødevarestyrelsens manglende evne eller vilje til at standse udbredelsen af MRSA. Det ser ud til at revisorerne, der jo frygter store ekstraomkostninger i sygehussektoren, vil gå meget akribisk til værks.

Se deres såkaldte revisionstræ her:

Revisionstræ

Korrespondanceliste kan ses her. Aktliste

Se også her

Afsløring: Rigsrevisionen udtaler sønderlemmende kritik af Fødevarestyrelsen. Indsatsen imod MRSA har ikke virket.

I et “designnotat”, som sickpigs.dk hermed kan afsløre,  skriver Rigsrevisionen bl.a:

Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, vurderer på baggrund af internationale studier, at en MRSA-inficeret patient koster omkring 100.000 kr. at behandle. Hertil skal lægges omkostninger til screening af ansatte i svineproduktionen og deres familie.
9. Vi vurderer på den baggrund, at der bør igangsættes en større undersøgelse af Fødevarestyrelsens indsats for at bekæmpe antibiotikaresistente bakterier i landbruget. Dels fordi Fødevarestyrelsens målsætninger om at nedbringe antibiotikafor-bruget og reducere spredningen af smitte gennem de ovennævnte indsatser ikke har haft den forventede effekt, dels fordi den store stigning i antallet af personer, der er smitte med husdyr-MRSA, udgør en voksende økonomisk udfordring for sundhedsvæsnet.

Læs hele notatet her: Designnotat-1

Læs også denne artikel

 

Infektioner med resistente bakterier vil slå 10 millioner mennesker ihjel årligt. (Engelsk/dansk)

Jim O'Neill
Economist Jim O’Neill says antimicrobial resistance is a more certain threat than climate change in the short term. Photograph: Andy Hall For The Observer/Andy Hall

Failure to tackle drug-resistant infections will lead to at least 10 million extra deaths a year and cost the global economy up to $100tn (£64tn) by 2050, a report commissioned by David Cameron, the prime minister, has warned.

The stark figures, published on Thursday, and believed to be the first to quantify the potential impact of antimicrobial resistance (AMR) – drug-resistant infections or superbugs – will be used to make the case to global leaders that urgent action is needed. To put the figures in context there are currently 8.2 million deaths a year from cancer and annual global GDP stands at $70tn to $75tn, with the UK figure around $3tn.

Former Goldman Sachs chief economist Jim O’Neill, who chaired the report, said AMR represents a more certain threat than climate change in the short term. “We cannot allow these projections to materialise for any of us, especially our fellow citizens in the Bric (Brazil, Russia, India, China) and Mint (Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey) world, and our ambition is such that we will search for bold, clear and practical long term solutions,” he said.

 

Læs Dansk oversættelse

Læs videre Infektioner med resistente bakterier vil slå 10 millioner mennesker ihjel årligt. (Engelsk/dansk)

Tophemmelig undersøgelse af Fødevarestyrelsen på grund af mislykket MRSA-indsats. Rigsrevisionen er tavse som østers

Rigsrevisionen har de seneste tre måneder gennemført en såkaldt forundersøgelse af Fødevarestyrelsens indsats mod resistente bakterier fra landbruget, herunder den multiresistente svine-MRSA.

LÆS OGSÅ Dan Jørgensen varsler kæmpe stigning af svine-MRSA

Forundersøgelsen fører nu til, at Rigsrevisionen vil sætte en større kulegravning i gang, som ventes færdig i efteråret 2015.

»Vi vurderer, at der er grundlag for at undersøge området nærmere«, siger pressechef Lisbeth Sørensen uden at ville komme ind på, hvad det konkret er for forhold, der gør, at Rigsrevisionen vil gå videre med sagen.

»Vi udtaler os ikke om baggrunden, og vi kan heller ikke komme ind på, hvilke ministerier og styrelser, der vil blive involveret i undersøgelsen«.

via Rigsrevisionen kulegraver Fødevarestyrelsen i sag om svine-MRSA – Politiken.dk.

Sundshedsstyrelsen og landbruget mørklægger udbredelsen af MRSA

Fødevarestyrelsen accepterer, hvis svineavlere ikke ønsker at deltage i en undersøgelse af resistente MRSA-bakterier i de danske stalde. Undersøgelsen er forsinket, fortæller Ingeniøren den 10. dec. 2014.

Det er op til landmændenes egen gode samvittighed, om de vil lade Fødevarestyrelsen foretage de stikprøver, der skal kaste lys over, hvor udbredte MRSA-bakterier er i de danske svinestalde. Det fremgår af en intern mailkorrespondance fra Fødevarestyrelsen, som journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen har fået aktindsigt i.

»Juridisk har vi ret til at til at tiltvinge os adgang til denne kontrol. Men det er besluttet, at vi indtil videre ikke vil tiltvinge os adgang mod besætningsejernes ønske,« hedder det i en mail fra 18. juni.

Læs videre Sundshedsstyrelsen og landbruget mørklægger udbredelsen af MRSA

MRSA er resistent over for 11 typer antibiotika og meget smittefarlig.

MRSA_resistensEt prøvesvar, som sickpigs.dk har fået tilsendt, viser, at en MRSA CC398 er testet resistent over for 11 forskellige typer antibiotika.

Kun enkelte typer virker stadig væk, men kun i en begrænset periode, indtil bakterien også udvikler resistens imod dem også.

Patienten arbejdede indtil for nylig i en svinestald og smittede trods iagttagelse af alle foreskrevne forholdsregler sin kone igen og igen, indtil han valgte at søge andet arbejde.

Han forsøgte endda at bruge skrap desinficerende sæbe hver dag, hvilket ikke anbefales af sundhedsmæssige grunde, men alligevel smittede han sin kone igen og igen.

Patientens navn er redaktionen bekendt.

 

Arbejdstilsynet udtaler sig om MRSA

Arbejdstilsynet udtaler sig ikke om, hvorvidt de udarbejdede arbejdspladsvurderinger (APVer) er offentligt tilgængelige. Det fremgår af skrivelsen, at de kun er tilgængelige for de ansatte og arbejdstilsynet. Man skriver bl.a:

Hvis der er konstateret MRSA i en svinestald, skal arbejdsgivere udarbejde en udvidet arbejdspladsvurdering (APV), som fastlægger risikoen derved. En APV skal opbevares på arbejdspladsen og være tilgængelig for medarbejderne. APV’en skal kunne fremvises ved besøg af en tilsynsførende fra Arbejdstilsynet.

[…]

På virksomheder med dyrebesætninger, hvor der er særlige risici, herunder også risiko for MRSA-CC398, skal arbejdsgiveren sørge for at informere de ansatte om de særlige smitterisici, der kan være forbundet med arbejdet. Instruktioner om, hvordan man skal forholde sig under udførelse af arbejdet, skal foreligge skriftligt, og hvis det er nødvendigt, fremgå af opslag. Arbejdsgiveren skal i den forbindelse sikre sig, at de ansatte har forstået instruktionen på et sprog, som de kan forstå.

Læs her: Arbejdstilsynet

Dyr pris for Lægeforeningen

Ugeskrift for læger kommenterer Dyrlægernes nye “Resolution” om bekæmpelsen af MRSA:

Hans Jørn Kolmos er kritisk.

”Det gennemsyrer hele resolutionen, at vi skal have mere viden, og at vi skal undersøge mere. Men det er en stor syltekrukke, for vi ved en masse i forvejen. Konsekvensen er, at landbruget ikke behøver at gøre noget som helst, og Lægeforeningen har betalt en dyr pris for at sætte sit navn på,” siger Hans Jørn Kolmos.

Og netop Lægeforeningen er blandt de seks, der har skrevet under på resolutionen ud af de i alt 17 institutioner og foreninger, der har deltaget i dialogmøderne om MRSA-udfordringerne.

Begge forskere kan ikke genkende det billede, der bliver skabt i resolutionen om, at truslen fra svine-bakterien skulle være lav.

”Jeg mener ikke, det er lav risiko, når 30-40 pct. af nytilkomne MRSA -tilfælde er forårsaget af denne bakterie. Det er heller ikke lav risiko for spredning, når 30 pct. af alle patienter, der dukker op i en lægepraksis med infektion forårsaget af denne bakterie ikke har haft kontakt med svin. At skrive at truslen er lav er manipulation, og det vil jeg ikke finde mig i,” siger Hans Jørn Kolmos, der mener, at problemet skal løses ved at stoppe handelen med levende smittede dyr.

”Det er den væsentligste faktor for smittespredningen, men svineproducenterne vil ikke være med til at ændre det,” siger han.

via Ugeskriftet.dk.

Dyrlæger opfinder falsk enighed om MRSA-bekæmpelse | Gylle.dk

Netmediet gylle.dk har researchet baggrunden for, at svinefagdyrlægernes formand, Kristian Viekilde, har sendt en historie i omløb om, at alle kræfter nu er enige om, hvordan MRSA skal bekæmpes. Redaktøren for gylle.dk, Kjeld Hansen, afslører, at det er så som så med enigheden, for hverken førende universitetslæger eller embedsmænd vil skrive under på dyrlægernes MRSA-Manifest.

Læs videre Dyrlæger opfinder falsk enighed om MRSA-bekæmpelse | Gylle.dk

Lone Vitus’ referat fra borgermødet om svine-MRSA i Odder kommune

Kredsdyrlæge i fuld gang med bagatelliseringen af MRSA
Kredsdyrlæge Maren Holm Johannesen i fuld gang med bagatelliseringen af MRSA

Lone Vitus, Amstrup ved Alrø skriver om MRSA-mødet den 28. oktober i Egmonthallen i Hou.

 – sportshallen var et godt valg, dommerne kunne have været bedre.

Havde man fra mødets begyndelse været i tvivl om, hvor mange af borgerne i salen, der var svineproducenter, og hvor mange der ikke var, stod det efter kort tid klart.

Som nævnt i begyndelsen af dette indlæg, havde erhvervet selv afstedkommet oplysningsmødet for at bygge bro og afværge mere dårlig stemning om svineproduktionen i kommunen. Om det var fordi, vi var i en sportshal, kan ingen vide, men der tegnede sig en højst usportslig opførsel.

Når eksempelvis veterinærdirektøren – toppen af dansk myndighed indenfor området – roste landbruget for erhvervets antibiotikaforbrug, brød en anseelig del af salens gæster ud i klapsalver. Da formanden for landboforeningen svarede på et spørgsmål om, hvorvidt en øget fravænningsalder hos pattegrisene kunne mindske sygdom og dermed antibiotikaforbrug, rungede det også af begejstring.

Hans svar var iøvrigt, at “Det er et spørgsmål om dyrevelfærd. Hvis grisene fravænnes efter 7 – 8 uger mod de nuværende 3 – 4 uger, er der ingen velfærd for soen.”

Læs det bare igen.

I økologisk svineproduktion er fravænningsalderen 7-8 uger. Men der er søerne heller ikke lukket inde i et smalt jernbur, så formanden har nok ret. Det ville være værre for soen at skulle stå i det konventionelle system flere uger. I økologisk produktion anser man ikke antibiotika som et produktionsmiddel.

Det korte af det efterhånden meget lange indlæg er, at mødet blev en pinagtig holdkamp i stedet for at bygge bro. Et show med to hold der dystede, og dommerne holdt med det ene.

via Borgermøde om svine-MRSA i Odder kommune – sportshallen var et godt valg, dommerne kunne have været bedre | Beretninger fra et autentisk landbrug fra Lone Vitus’ blog.

Svineministeren underkender sine egne “eksperter”

DSC04276
MRSA er kommet for at blive, mener Dan Jørgensen, Danmarks svineminister

Dan Jørgensen har igen sat et ekspertudvalg til at komme med gode råd om, hvordan man bedst bekæmper MRSA epidemien. Deres udtalelse ventes om et måneds tid, men allerede nu udtaler ministeren på et samråd i Folketinget:

»Vi må indstille os på, at MRSA-problematikken er af en sådan karakter, at selv om vi sætter de bedste hjerner og største eksperter til at rådgive os, er der næppe nogen snuptagsløsninger, der vil løse problemet fra den ene dag til den anden. Uanset hvor store økonomiske omkostninger man er villig til at bære.«

via Minister: Næppe snuptagsløsninger på MRSA-problem, Information.

Radio 24syv: syv smittes med MRSA dagligt

Mange svin dør af stress, Bemærk brokken

7 danskere smittes dagligt med livsfarlig svinebakterie

I perioden 1. til 17. oktober er 7 danskere om dagen blevet smittet med den multiresistente stafylokok-bakterie MRSA CC398 – også kaldet svine-MRSA.
Det viser tal fra Statens Serum Institut, som Radio24syv har gennemgået med to af landets førende eksperter.

Af Mette Kathrine Larsen, Radio24syv

I løbet af de første 17 dage i oktober er antallet af svine-MRSA-smittede steget med 110 – svarende til knap syv nye tilfælde om dagen. Det viser tal fra Statens Serum Institut som Radio24syv har gennemgået med to af landets førende professorer i mikrobiologi.

Og med den smittefrekvens vil der indkomme ca. 2500 nye MRSA-tilfælde det næste år. Det fortæller professor i mikrobiologi og overlæge ved Odense Universitetshospital, Hans Jørn Kolmos:

”Det ser ud som om, at der er en trend i det her. Og det tyder på, at det ikke har kulmineret endnu og at vi stadig ser en stigning, for der er også sket en stigning i de foregående måneder. Så på den måde passer oktober-tallene meget godt ind i den store sammenhæng ”, siger han til programmet Reporterne på Radio24syv. Læs videre Radio 24syv: syv smittes med MRSA dagligt

Leder: Katten i sækken. Omerta i MRSA-debatten

“Indsatsen i forhold til “svine-MRSA” skal være afbalanceret mellem det fremtidige samfundsperspektiv og det, at det som almindelig dansker IKKE er farligere end alle de almindelige livs-risici at være bærere af nutidens CC398.”

Professor Svend Ellermand Eriksen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby.


I Jesper Tynells nye bog, ”Mørkelygten” beskriver embedsmænd i centralforvaltningen, hvordan de leverer bestilt arbejde, skræddersyet efter den siddende regerings ønsker.

Det kan vi godt genkende her på redaktionen. Klik her for at se en afvisning af en klage, som er så søgt, at det skinner tydeligt igennem, at Klagecentret har fået instrukser om, at hindre eller forsinke udleveringen af de såkaldte MRSA-lister, selv om lovens tekst og ombudsmandens fortolkning er soleklar: listerne skal offentliggøres.

Den samme modstand har vi for eksempel oplevet i forbindelse med offentlig adgang til VETSTAT, som blev gennemtvunget bl.a. efter pres fra FN i Geneve efter syv års ørkenvandring. Adgangen synes endda besværliggjort, så almindelige brugere ikke har de samme søgemuligheder som myndighederne. Læs videre Leder: Katten i sækken. Omerta i MRSA-debatten