Kategoriarkiv: Den økologiske illusion

Økologisk svineavler: Der er ikke den store forskel

cropped-IMG_20160918_194423-e1474879838595.jpg
Ringning af søer er tilladt i den økologiske produktion. Ringen gør naturlig fødesøgningsadfærd meget smertefuld for dyrene, og så lærer de at lade være med at rode i jorden. Anbefales af Dyrenes Beskyttelse.

Agrarøkonom Hans Kurt Knudsen er meget begejstret for konventionel landbrugsproduktion og ser med kritiske øjne på den økologiske, som han mener ikke adskiller sig væsentligt herfra. Han skriver i JyllandsPostens kronik den 11. maj 2017 bl.a:

For nylig talte jeg med en svineproducent, der netop havde omlagt halvdelen af sin smågriseproduktion med levering af slagtesvin til økologisk produktion. »Der er ikke den store forskel i produktion af konventionelle og produktion af økologiske slagtesvin.

Vil forbrugerne betale en betragtelig merpris for økosvin, leverer jeg dem gerne,« lød argumentet.

Når økologistemplet er sat på flæskesværen, ringer kasseapparatet med en afregningspris på omkring 30 kr. pr. kilo, den konventionelle producent må nøjes med en tredjedel.

Læs videre Økologisk svineavler: Der er ikke den store forskel

Økofup. Knækbrød i overstor æske

Økologisk knækbrød pakkes sammen med 15 volumenprocent luft.

Økofup med økologisk, nøglehulsmærket knækbrød.

At økologiske producenter ikke altid også har et højt etisk niveau har vi påvist mange gange her på siden.

Knækbrødsproducenten i Holland, der leverer til Netto, holder sig i hvert fald ikke tilbage, når det gælder om at overdrive pakkens indhold ved at pakke 15% luft ind sammen med knækbrødet.

Det er vist ikke i strid med økologireglerne

sickpigs.dk anbefaler: Hjernekassen på P1: Hvad skal vi spise i fremtiden?

Professor i bæredygtighed Andreas de Neergaard, KU.
Professor i bæredygtighed Andreas de Neergaard, KU.

Andreas de Neergaard fra Københavns Universitet leverer et meget kompetent indlæg i debatten om landbrug, fødevarer, klima og fattigdomsbekæmpelse i udsendelsen:

Hjernekassen på P1: Hvad skal vi spise i fremtiden?

Vi bliver flere og flere mennesker på jorden, og vores elskede klode kan få svært ved at brødføde os alle i fremtiden. Hvad gør vi? Vi har en ekspert i studiet.
Vært: Peter Lund Madsen.
(Sendt første gang 30. januar).

Hør udsendelsen

Vigtige tal om økoarealet fjernet fra statistikken

Efter at sickpigs.dk har skrevet om “Den økologiske Pengemaskine” og afsløret, at skatteydernes bidrag til økologisk omlægning ikke øger det økologiske areal, men bare betaler for at få det flyttet, er man helt ophørt med at udarbejde talmateriale, der kan dokumentere disse forhold.  Vi har spurgt til tallene for 2015 og 2016, der ikke fremgår af den officielle statistik, og fået dette nedslående svar:

Læs videre Vigtige tal om økoarealet fjernet fra statistikken

Vigtige økotal fjernet fra 2016 statistikken

I den statistiske oversigt over økoarealer fra tidligere år indgik en nok så vigtig tabel over arealer, der var lagt tilbage fra økologisk status til almindelig drift. Her kunne man bl.a. læse, at i 2014 betalte skatteyderne for omlægning af  3.613  ha. mens et større økologisk areal 4.787 ha.faktisk blev nedlagt. Se herunder.

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014 Autorisation & Produktion Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet
Kilde: Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014
Autorisation & Produktion
Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

I rapporten fra 2016 er denne tabel udeladt. Se rapporten her

Statistik_økologiske_jordbrugsbedrifter_2016


Vi har sendt dette:

Til Landbrugs- og fiskeristyrelsen.

Tidligere år kunne man i “Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter” se en tabel over nyomlagte arealer og tilbagelagte arealer. Denne tabel mangler tilsyneladende i 2016 udgaven.
Kunne styrelsen venligst meddele tallene for 2015 og 2016.
På forhånd tak

L&F jubler: Flere hundrede nye økologer i 2017

Ny hallelujaprognose fra Landbrug&Fødevarer.

I følge en pressemeddelelse fra L&F vil der i 2017 blive ansøgt om omlægning af  22.000 nye hektarer til økologisk drift. Det er dog ikke ensbetydende med, at der bliver mere økologi i Danmark. Prognosen omfatter tilsyneladende ikke de økologiske arealer, der opgives og efter at tilskudsperioden udløber igen bliver sprøjtet og gødet med kunstgødning. Fødevarewatch skriver bl.a:

Videncentret forventer, at der i år vil blive ansøgt om økologisk arealtilskud til 22.000 nye hektarer. Det er fordelt på 17.500 hektarer fra omkring 200 nye bedrifter og 4.500 hektarer fra 100 eksisterende bedrifter. Hovedparten af det nye areal kommer fra bedrifter med planteavl samt blandede bedrifter med svin, fjerkræ og kødkvæg.

Kilde: L&F: Flere hundrede nye økologer i 2017

Biogasbedraget på Samsø. Åbent brev til borgmesteren

Kartoffel nedsvedet Reglone eller Roundup
Nedvisnede kartoffelplanter fra Samsø

Til
Borgmester Marcel Meijer
Samsø Kommune.

Kære Marcel Meijer

ÅBENT BREV

 

Biogas på Samsø er en fuser

 

Der har i flere år været planer om at skabe et biogasanlæg på Samsø for at mindske brugen af fossilt brændstof til transport – og ikke mindst færgedrift. Således har der længe været et hedt ønske om, at Samsø Kommunes eget rederi kunne bruge fordråbet biogas (LNG) til driften af færgen mellem Samsø og Jylland.

Tilhængerne af dette vidtløftige projekt vil samtidig yde en hjælpende hånd til et kuldsejlet landbrug på øen.

Samsø har cirka 25 aktive bønder – heraf kun ganske få med husdyrbedrifter. Planen er således at bruge husdyrgødning (gylle og dybstrøelse) og overskydende planterester fra en ganske betydelig grøntsagsproduktion på øen i et eventuelt kommende biogasværk. For at kunne bruge denne biogas til motorer – herunder skibsmotorer – skal biogassen fordråbes og nedkøles (160 gr.) til flydende gas (LNG). Et sådant anlæg til fordråbning er meget dyrt at etablere og kostbart at drive, og denne del af projektet på Samsø ser da også ud til at være opgivet. Og dermed falder bunden ud af hele biogasprojektet. Hvis ikke færgen Sælvig – Hov kan aftage gassen fra et samsk biogasværk, bliver økonomien i den vidtløftige plan helt håbløs dårlig.

Læs videre Biogasbedraget på Samsø. Åbent brev til borgmesteren

Leder. Mere økofup: Danske økosvin fører på zinken i Europa

Zink leveres fra Tyskland til 117 kroner kiloet.
Zink leveres fra Tyskland til 117 kroner kiloet. Fimaet har tidlige tilbudt 25 kilo for EUR 301. (Fra Google search: Zinkoxid 25 kg – manske https://www.manske-shop.com › Dekorative Kosmetik › Zinkoxid Zinkoxid 25 kg. Art.Nr.: 101847; Lieferzeit: ca. 1 Woche (Ausland abweichend). 301,00 EUR 12,04 EUR pro 1 … Frage zum Produkt. INCI: Zinc Oxide (C.I. 77947))

 

Det resistensfremkaldende stof, zinkoxid, anvendes til økologisk produktion i Danmark, men ikke i resten af Europa, viser en undersøgelse af 101 besætninger fra 2011.

Tilsætning af zink skete hovedsageligt i Danmark, hvor der blev tilsat zink i terapeutisk koncentration i halvdelen af besætningerne. Der blev tilsat syre i 25 procent af besætningerne, og der blev tilsat antibiotika i overraskende 11 procent af besætningerne. 17 procent af besætningerne tilsatte andre additiver som probiotika, enzymer, urter/planteekstrakter, valle, torskelevertran og hvede-/havreklid.

Kilde: Store forskelle på økologisk svineproduktion i Europa

Danmark var sammen med Sverrig ene om at fodre svin med fiskemel, hvor produktionen med store industrifartøjer suger biomasse ud af havene og på den måde begrænser fødemængden for egentlige konsumfisk. Produktionen har modtaget international kritik, da den forstyrrer den økologiske balance i havene. Men det forstyrrer ikke de højhellige økologers nattesøvn.

Læs videre Leder. Mere økofup: Danske økosvin fører på zinken i Europa

Storhykleren Dan Jørgensen udvander økologibegrebet

LIME, der udgives af Netto, bringer i sit martsnummer 2017 et interview med kødspiseren og brændeovnsejeren Dan Jørgensen

Den højhellige, tidligere fødevarinister Dan Jørgensen udtaler til bladet LIME, at dyrevelfærden er det vigtigste ved økologien. Hvordan det stiller økologiske planteproducenter ved vi ikke, men for ministeren er det altså vigtigt, at et slagtedyr har haft et godt liv. Det forekommer nok også hos ikke-økologiske besætninger, ligesom ikke alle økodyr synes at slavetilværelsen er noget at skrive hjem om.

Den forøgede klimabelastning for økologiske produkter lukker den bøfelskende exminister øjnene for, lige som kødproduktionens trussel for den globale fødevareforsyning ligger over hans evne til abstraktion.

At sætte lighedstegn imellem økologi og animalsk produktion truer ret beset hele den økologiske tankegang. For netop den animalske produktion truer både grundvand, fødevareressourcer, jordens frugtbarhed (biogas) og miljøet på grund af øget udvaskning af næringsstoffer. Den økologiske produktion er heller ikke i Danmark mulig uden at vi importerer mange tons gødning og foderstoffer og derefter dumper for eksempel mælkepulver i fattige lande, så deres produktion udkonkurreres.

Økologerne pudser glorien

Vi har her på siden flere gange vist, at økologi sviner med kvælstof, suger penge til omlægning ud af skatteyderne uden at levere og zat økologisk kødproduktion er stærkt klimabelastende.

Men du sætter den selvfede økologiske landsforening ind med en modoffensiv, hvor man på foreningens generalforsamling vil “fejre de fire bedste fortællinger” og såkaldt godt økologisk håndværk.

Økoflipperne skriver på deres hjemmeside om fejringen bl.a:

Økologisk Landsforening har i samarbejde med Økologi & Erhverv indsamlet forslag til kandidater, der gør noget helt særligt for landbruget. Blandt de indsendte forslag til eksempler på godt økologisk håndværk har Økologisk Landsforenings bestyrelse nomineret 12 eksempler i fire forskellige kategorier. Økologi & Erhverv præsenterer løbende det gode økologiske håndværk i løbet af januar og februar, og i forbindelse med foreningens generalforsamling den 10. marts vil vi fejre de fire bedste fortællinger.

Blandt de nominerede bedrifter er en institution for mennesker med forskellige vanskeligheder, som driver et økologisk landbrug. Der er en kvægavler, som lader sine køer gå på græs og amme kalve selv om kvægproduktion er meget stærkt klimabelastende. Køer udsender fra deres fordøjelsessystem store mængder metan og deres gødning/urin udvaskes til vandmiljøet.

Et andet jordbrug har genetableret jordens humusindhold. Det er da strålende, men hvorfor er det noget særligt. her giv og troede, at økologi handlede om ikke at nedbryde humussen i jorden, men det er altså er særlig god “fortælling” som skej “fejres” når økologerne holder generalforsamling

En kvægavler driver sin bedrift så

Køerne er stærke og holder længe, selvom de også har en høj ydelse. Kalvedødeligheden er rekordlav, og kalvene har en rigtig god tilvækst.

Vi genkender retorikken fra konventionelt landbrug.

I det hele taget har forskningen vist, at det gavner klimaet og miljøet meget mere at undlade kød end at mæske sig i økologiske flæskestege m.v. Derfor kan det undre, at en mand bliver nomineret til en særlig præmie fordi han

arbejder systematisk med dyrevelfærden på virksomhedens gårde. Svinekødet sælges som ’Poppelgrise’, og forbrugeren får sammen med kødet en fortælling om det gode liv grisene har levet.

Men hvorfor tage livet af en lykkelig gris, der kun lige har smagt på livet? Det er da en langt større krænkelse, end at afkorte en konventionel betongris’ elendige liv.

Hvis tænkemåden føres til ende, er det slet ikke noget problem at aflive glade familiehunde efter et års tid, for de har jo også haft et dejligt liv.

Økologerne spreder med snehvid samvittighed returgylle fra biogasanlæggene med meget stor udvaskning til følge, ikke mindst fordi man nedskriver kvælstofindholdet ved kunstigt at sænke udnyttelsesprocenten. Men disse gyllekogerier er ikke kommet på listen over det gode håndværk, for de stinker og kan ikke pleje økologiske illusioner hos den velbeslåede Irma-kunde, som jo skal have “fortællinger” for at pleje samvittigheden når han eller hun skyller røde økobøffer ned med fransk økologisk rødvin. Måske efter at have nydt et stykke med norsk økologisk burlaks…

 

Kilde: Hvad er det gode økologiske håndværk ?

Økokød sælges med tilskud af MRSA bakterier

I den seneste undersøgelse af MRSA i kød viser det sig, at de højhellige økologiske svineavleres kød er lige så inficeret med MRSA som det konventionelle kød var sidste år (værdien er ekstrapoleret ud fra værdierne i 2013 og 2016). Selv om hallelujaflipperne ud fra pløjemarken udråber deres økologiske evangelium og fra gummistøvlerne påstår, at der kun er MRSA i 6% af økobesætningenre, så er det fra et forbrugersynspunkt ganske uden betydning. Selv om man betaler ekstra for det økologiske kød, er der ingen sikkerhed for MRSA.

Ingeniøren skriver om sagen bl.a:

Det økologiske kød bliver kontamineret på slagteriet

Der kan være god grund til at kigge slagterierne efter i sømmene, mener overlæge Hans Jørn Kolmos. Han fremhæver, at MRSA ikke sidder i kødet, når grisene kommer ind til slagterier, men derimod på huden og i snuden.

Samtidig er kun 6 procent af de økologiske grise ifølge den seneste kortlægning inficeret med MRSA. Fødevarestyrelsens undersøgelse af supermarkedernes kølediske viser derimod, at det gælder 32 procent kødet fra økologiske svin.

Økologer, der aftager biogasgylle, spreder mere kvælstof end de indberetter og klimabelastningen fra økologiske kød- og mælkeprodukter er meget højere end fra ikke-økologiske producenter.

Økologisk bragesnak. ØL puster økoarealet op.

Kilde ecoweb.dk
Kilde ecoweb.dk

Sickpigs afslører Økologisk Landsforening som dybt utroværdige.

I juni 2016 udsendte Økologisk Landsforening, der har tætte bånd til Axelborg, en nyhed om, at det økologiske areal ville vokse dramatisk.

Gylle.dk skrev om sagen under overskiften “Økobølgen skyller hen over det danske landbrug”. Organic Today brugte også marin metaforik, da de hoppede med på Økologisk Landsforbunds mediestunt.  De brugte overskriften “Landbruget i ny økologisk omlægningsbølge”. Man ser det for sig. En tsunami af giftfrit landbrug med lykkelige høns og glade køer breder sig over Danmark.  Smukt.

Information citerede pressemeddelelsen og skrev under overskiften “Rift om økosvin og økomælk får landmænd til at lægge om”  bl.a:

1028 landmænd søgte i april om arealtilskud til i alt 41.523 hektar ny økojord, viser tal fra NaturErhvervstyrelsen. 513 af ansøgerne er nye økologer, og det tal har ikke været større siden 1990’erne. Det svarer ifølge Økologisk Landsforening til en forøgelse med næsten en femtedel – eller et område på størrelse med Samsø, Læsø, Amager og Københavns Kommune tilsammen. Ifølge Økologisk Landsforening er fordelene ved økologi blandt andet bedre beskyttelse af natur, drikkevand, biodiversitet og dyrevelfærd og at undgå medicinmisbrug.

Økologerne oplyste bekvemt ikke noget om, hvor meget økojord, der ville blive opgivet. På god bondemanér ser man konsekvent bort fra kendsgerninger, der ødelægger glansbilledet.

Statistikken fra Naturerhverv oplyser, at arealet i 2015 er steg med sølle 3.000 hektar i forhold til 2014, som er det tal, Økologisk Landsforening går ud fra. Immervæk et stykke fra  den “forøgelse på næsten en femtedel”, som spradebasserne bragte til torvs. Stigningen er på under to procent.

Ecoweb afslørede samme måned under overskriften: “Det økologiske areal falder igen” bl.a: Læs videre Økologisk bragesnak. ØL puster økoarealet op.

Leder: DN goes rural

pengetransportDen hellige danske naturfredningsforening er løbende blevet mere og mere landbrugsorienteret. Ansættelse af en antal agronomer har trukket foreningens fokus i retning af støtte til landbruget frem for naturbeskyttelse. Endvidere driver foreningen aktivt en landbrugsvirksomhed på Langeland, som den tidligere ejer har testamenteret til DN.

Senest har foreningen lagt sig fladt ned og vil nu malke medlemmernes sparepenge for at udbetale dem til nødlidende økologiske bedrifter. Altså kanalisere endnu flere af skatteydernes penge over i et underskudsproducerende og stærkt forurenende erhverv.

At man kun vil komme bedrifter med “det røde Ø-mærke” til hjælp er ingen sikkerhed for miljøbeskyttelse eller naturen. Økologiske bedrifter er medvirkende til at svine med store mængder ikke-økologisk gylle og de udspreder ekstra meget kvælstof uden om gødningsregnskaberne, når de aftager afgasset gylle fra biogasværkerne. Økologerne er og bliver fuldstændig afhængige af det kemiske landbrug og sickpigs.dk har klart dokumenteret, at omlægningsstøtten i en årrække blot har betalt  for flytte  de økologiske arealer frem og tilbage. Visse år der er endda udbetalt millioner til omlægning selv om arealet samlet skrumpede.

At DN lægger sig på maven for Per Kølsters økologiske spekulanter øger ikke det økologiske areal og fremmer hverken klima, miljø eller naturbeskyttelse. Den økonomiske ambulancetjeneste udsætter i bedste fald konkursen et år eller to.

Herfra opfordrer vi læserne til ikke at smide flere penge efter urentable landbrug, hvad enten de pynter sig med røde Ø-mærker eller ej.

Der er meget bedre måder at købe sig en god samvittighed på.

 

Myndighederne kender til fifleriet med udnyttelsesprocenterne i biogasgyllen.

Forskere på Aarhus Universitet har í 2012 udarbejdet et notat til myndighederne, hvoraf det fremgår, at biogasgylle sviner mere end almindelig gylle. I notatet skriver forskerne bl.a:

NaturErhvervstyrelsen (NEST) har anmodet DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om en kort redegørelse vedrørende betydningen af udnyttelsesprocenten for den beregnede udvaskning fra afgasset gylle . Baggrund for bestillingen Som baggrund for bestillingen nævner NEST, at biogasanlæg potentielt kan anvendes til at reducere miljøpåvirkningerne både i forhold til nitratudvaskningen og fosforoverskuddet. Den nuværende miljøregulering indeholder dog i dag elementer som gør, at det miljømæssige potentiale ikke fuldt udnyttes. Et af hovedproblemerne i denne sammenhæng er, at der er betydelig risiko for, at anvendelse af afgasset gylle i dag øger udvaskningsrisikoen i forhold til anvendelse af alm. gylle. Kravet til udnyttelsesprocent fastsættes i dag ud fra et gennemsnit af input, dvs. at den krævede udnyttelsesprocent som regel e r under 65 % 1 , mens den reelle kvælstofeffekt kan nærme sig ca. 80%. Der er således gratis N til rådighed med øget udvaskningsrisiko til følge. Anvendes de eksisterende udvaskningsmodeller øges udvaskningen derfor ved afgasningen.

Forskerne skriver altså klokkeklart, at bioforgasset gylle giver større udvaskning med udnyttelseprocenter under 80. Og så er biogasanlæggene altså at betragte som udsmuglingscentraler for kvælstof fra dyregødning, slam, slagteriaffald, ensilage m.m.

Forskerne bemærker for eksempel om svinegylle

Ud fra forskellen mellem handelsgødning (51 kg N/ha) og 1,4 DE/ha svinegylle (58 kg N/ha) kan det beregnes , at svinegylle øger udvaskningen med (58 – 51)/1 , 4 = 5 kg N/ha pr. DE . Udbringning af 100 kg N med svinegylle øger med andre ord udvaskningen med ca. 5kg N/ha i forhold til 100 kg  handelsgødnings-N.
 

Kilde: notat-om-effekt-af-udnyttelsesprocent-for-afgasset-gylle-biogas

Masser af elastik i kvælstofmængderne i afgasset gylle. Også økobønder kan svine med kvælstoffet

Miljøstyrelsen har svaret på, hvor meget kvælstof fra et biogasanlæg der skal indgå i gødningsregnskabet. det ser ud til, at landmanden selv kan nedskrive kvælstofindholdet som det passer ham. Økologiske landmænd må gerne anvende afgasset gylle på deres økologiske marker og selv om de administrativt kun spreder 140 kilo kvælstof pr. hektar kan de i mange tilfælde ved at nedskrive udnyttelsesprocenten urealistisk lavt niveau, overgøde deres marker med stor udvaskning til vandmiljøet til følge. Miljøstyrelsen skriver til en kommunal medarbejder bl.a:

Svar Teknisk set kan ansøger selv vælge hvilken udnyttelsesprocent, der indtastes i systemet. Men spørgsmålet er så, hvilken valgfrihed ansøger har juridisk set. Ansøgningssystemet fastsætter ikke på forhånd en procentsats for udnyttelsen af afgasset biomasse, lige som det ellers er tilfældet for gødningstyper, hvor der er en fast procentsats efter gødskningslovens regler (jf. bekendtgørelse nr. 903 af 29/07/2014 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække). Ansøger skal derfor – efter almindelige forvaltningsretlige principper – afgive oplysninger, som afspejler den reelle situation på husdyrbruget bedst muligt og stemmer med, hvad der faktisk skal foregå. Dvs. at der skal indtastes en udnyttelsesprocent, som stemmer med den afgassede biomasse, som ansøger forventer at modtage. Kommunen bør stille vilkår om den oplyste udnyttelsesprocent. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes. Med venlig hilsen Husdyrhelpdesken

Kilde: Miljøstyrelsen

Henholdende svar fra Naturerhverv

En banal aktindsigtsbegæring trækker ud. Vi rykker og får nedenstående ret overlegne svar.

Kære Knud Haugmark

Tak for din henvendelse. Vi har haft kontakt til Promilleafgiftsfonden for landbrug, som oplyser, at fonden desværre ikke har fået besvaret din henvendelse, men at du kan forvente svar snarest muligt.


Venlig hilsen
xxx
Fuldmægtig | Jura
+45 25 23 83 40 | ED@naturerhverv.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@naturerhverv.dk |
www.naturerhverv.dk


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 25. november 2016 10:11
Til: NaturErhvervstyrelsen <mail@naturerhverv.dk>
Emne: begæring om aktindsigt og et pAR SPØRGSMÅL om promillemidler og økologi

Til Naturerhverv.

Jeg har forgæves søgt om aktindsigt i promillefonden, så nu sender jeg begæringen til jer, idet jeg blot henviser til det offentliggjorte brev til promillefinden, der kan ses her.


  http://www.sickpigs.dk/sickpigs-dk-undersoeger-seges-og-oekologernes-fiflerier-med-eu-midler/

--
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
Mobil: 20 41 77 88

Den økologiske korruption

En ny debattør med kvalificerede meninger har meldt sig i koret af landbrugs-og økokritikere. Karsten Nielsen driver sit eget eksportfremmefirma for danske fødevarerog oplever, at de etablerede organisationer, L&F samt Økologisk Landsforening, bevilger tilskud til salgs- og eksportfremme til sig selv. Selv kontorhold og lønninger dækkes af tilskudsmidler, mener Karsten Nielsen, der på LinkedIn bl.a  skriver:

Kigger man på den samlede fordeling af eksportfremme puljen for 2017, så kan man konstanterne at puljen var på 9 124 000 mio. kr. Tre private aktører har opnået ”et delvis afslag” til deres oprindelige projekter, dvs. deres oprindelige budgetter blev ikke godkendt, men der blev bevilliget 483.000 kr. til tre individuelle, private organisationer/foreninger som er Food from Denmark, Organic by Nørskov / NewNordica og Producentsammenslutningen Bio Aus Dänemark. Så alt i alt gik 1 449 000 mio. kr. til tre nye aktører, som ikke har opnået tilskud tidligere ved FØL. 7 675 000 mio. kr. gik tilsammen til to organisationer – L&F og Økologisk Landsforening. Omregner man det til procent, så betyder det at 84% af tilskudsmidlerne gik til kun to organisationer. Dette er en lille forbedring i forhold til 2016, hvor næsten 100% gik til L&F og Økologisk Landsforening.

Kilde: Debatindlæg om Eksportfremme: Venskabskorruption og inhabilitet i dagligdagen – hvor går grænsen? | Karsten Nielsen | Pulse | LinkedIn

Ren gift i økoæggene

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er der tale om såkaldte “skrabeæg”, altså æg som egner sig til folk på et skrabet budget. Blommen er “ekstra gul”. Blot en anden slags salgsgas på linje med “økologiske” æg.

Pinlig sag for de frelste økologer.

I Sverige er konklusionerne fra en officiel rapport blevet lækket til landbruget, hvilket i sig selv er en historie værd, men nok så interessant fremgår det, at økologiske æg indeholder mere af de stærke og skadelige miljøgifte dioxin og PCB. Man er ikke over de officielle grænseværdier, der jo er fastsat ud fra hvad erhvervet finder praktisk, så det giver ingen garanti for økoflipperne for, at deres blødkogte morgenæg ikke skader deres lever.

Ah….dioxin!

Der er nemlig tre gange mere dioxin i økoæggene.

Årsagen er, at økoreglerne tillader, at man tømmer Østersøen for skidtfisk, der med et eksorbitant energiforbrug laves til fiskemel og serverer de indtørrede lækkerier for landets husdyr, herunder æglæggende høner. Det er nemlig i følge de blåøjede økofreaks mere “økologisk” end at fodre med almindelige foderstoffer.

Her på redaktionen har vi aldrig set en høne styrtdykke efter en fisk i vandet, men de lalleglade økologer ser åbenbart anderledes på den sag. Landbrugsavisen omtaler sagen og skriver bl.a:

Svenske myndigheder har målt indholdet af dioxin og PCB til at være langt større i økologiske æg end i konventionelle æg. Konklusioner fra endnu ikke offentliggjort svensk rapport er blevet lækket og omtalt i den svenske avis Lantbruk & Skogsland. Rapporten, der er skrevet af det svenske Levsmedelverket, der svarer nogenlunde til danske Fødevarestyrelsen, fremlægges først officielt om nogle dage. Ifølge avisen konkluderer rapporten, at der er tre gange så meget dioxin og PCB i svenske økologiske æg, som der er i konventionelle æg. Det skal dog understreges, at indholdet af både dioxin og PCB er under de tilladte grænseværdier. Ifølge avisen har Levsmedelverket konstaterat, at indholdet af dioxin og PCB i økologiske æg i de seneste 10 år er øget med i gennemsnit seks procent om året. Brancheorganisationen Svenska Ägg har derfor aktiveret sit kriseberedskab. organisationen peger på fiskemel som den mest sandsynlige årsag til det høje indhold af giftstofferne.

Kilde: Tre gange mere gift i økologiske æg | Landbrugsavisen

sickpigs.dk undersøger SEGES og Økologernes fiflerier med EU-midler

promilleklip

Her på redaktionen undrer vi os over, at det tilsyneladende er straffrit at snyde de offentlige kasser for meget store beløb. SEGES nuppede uden lovgrundlag over en kvart million og økologerne tog 77.000 kroner af giftafgifterne i den såkaldte “promilleafgiftsfond”.

Pengene er ført tilbage, men ingen er stillet til ansvar, så vidt vi kan se. For at få sagerne bedre belyst hat vi sendt nedenstående til fondens administration, der befinder sig på Axelborg, selv om midlerne er statslige.


Til promilleafgiftsfonden.

Det fremgår af regnskabet for 2015, note 1,  at økologisk landsforening har skullet tilbagebetale 77.000 kroner og at Seges har skullet tilbagebetale 465.000 kroner til fonden fordi de til “nogle EU-projekter har haft udgifter, der ikke var tilskudsberettigede”
Jeg forstår ikke denne begrundelse. Årsagen må jo være at de har dækket nogle udgifter med EU midler, uden at der var lovgrundlag herfor.  De har altså snydt. Det er så blevet opdaget, og man har pålagt de to foreninger at betale midlerne tilbage.

Jeg skal bede om at få oplyst:

Hvilke EU projekter der er tale om. Aktindsigt udbedes.
Hvilke udgifter, der er tale om. Aktindsigt i korrespondancen omkring tilbagebetalingen. udbedes
Om snyderiet er ansvarspådragende ikke mindst set i lyset af, at der tale om betydelige beløb.
Og hvis dette er tilfældet, om der er foretaget sanktioner over for enkeltpersoner eller andre.
om snyderierne er indberettet til EU.

Sluttelig vil jeg gerne vide, om det er muligt at bruge bevillinger til andre end de bevilgede formål ud fra devisen: “går den så går den”.

Med venlig hilsen

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
Mobil: 20 41 77 88

Økologisk Landsforening grebet i svindel med støttemillioner fra Promilleafgiftsfonden.

per-koelster-i-marken-x
Den økologiske snydepels, Per Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening. Foto fra foreningens hjemmeside

De skinhellige miljøfreaks i Økologisk Landsforening er i blevet grebet med fingrene i kagedåsen. I 2015 skulle de fisefromme økologer tilbagebetale ca. 77.000 kroner til den såkaldte “promilleafgiftsfond”, som de havde snydt sig til i forbindelse med nogle EU projekter. Dette fremgår af 2015 regnskabet, der dog ikke afslører hvilke projekter, der var genstand for snyderiet.

SEGES  havde svindlet for mindst DKK 465.000 og er største modtager af penge fra fonden

Hverken svindelen fra Økologisk Landsforenings side eller fra SEGES har tilsyneladende haft konsekvenser for de skyldige. Numrene er foretaget ud fra devisen, går den så går den.

Svindelen fremgår af Promilleafgiftsfondens 2015 regnskab, der kan ses her.