Kategoriarkiv: Den økologiske illusion

Masser af elastik i kvælstofmængderne i afgasset gylle. Også økobønder kan svine med kvælstoffet

Miljøstyrelsen har svaret på, hvor meget kvælstof fra et biogasanlæg der skal indgå i gødningsregnskabet. det ser ud til, at landmanden selv kan nedskrive kvælstofindholdet som det passer ham. Økologiske landmænd må gerne anvende afgasset gylle på deres økologiske marker og selv om de administrativt kun spreder 140 kilo kvælstof pr. hektar kan de i mange tilfælde ved at nedskrive udnyttelsesprocenten urealistisk lavt niveau, overgøde deres marker med stor udvaskning til vandmiljøet til følge. Miljøstyrelsen skriver til en kommunal medarbejder bl.a:

Svar Teknisk set kan ansøger selv vælge hvilken udnyttelsesprocent, der indtastes i systemet. Men spørgsmålet er så, hvilken valgfrihed ansøger har juridisk set. Ansøgningssystemet fastsætter ikke på forhånd en procentsats for udnyttelsen af afgasset biomasse, lige som det ellers er tilfældet for gødningstyper, hvor der er en fast procentsats efter gødskningslovens regler (jf. bekendtgørelse nr. 903 af 29/07/2014 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække). Ansøger skal derfor – efter almindelige forvaltningsretlige principper – afgive oplysninger, som afspejler den reelle situation på husdyrbruget bedst muligt og stemmer med, hvad der faktisk skal foregå. Dvs. at der skal indtastes en udnyttelsesprocent, som stemmer med den afgassede biomasse, som ansøger forventer at modtage. Kommunen bør stille vilkår om den oplyste udnyttelsesprocent. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes. Med venlig hilsen Husdyrhelpdesken

Kilde: Miljøstyrelsen

Henholdende svar fra Naturerhverv

En banal aktindsigtsbegæring trækker ud. Vi rykker og får nedenstående ret overlegne svar.

Kære Knud Haugmark

Tak for din henvendelse. Vi har haft kontakt til Promilleafgiftsfonden for landbrug, som oplyser, at fonden desværre ikke har fået besvaret din henvendelse, men at du kan forvente svar snarest muligt.


Venlig hilsen
xxx
Fuldmægtig | Jura
+45 25 23 83 40 | ED@naturerhverv.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@naturerhverv.dk |
www.naturerhverv.dk


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 25. november 2016 10:11
Til: NaturErhvervstyrelsen <mail@naturerhverv.dk>
Emne: begæring om aktindsigt og et pAR SPØRGSMÅL om promillemidler og økologi

Til Naturerhverv.

Jeg har forgæves søgt om aktindsigt i promillefonden, så nu sender jeg begæringen til jer, idet jeg blot henviser til det offentliggjorte brev til promillefinden, der kan ses her.


  http://www.sickpigs.dk/sickpigs-dk-undersoeger-seges-og-oekologernes-fiflerier-med-eu-midler/

--
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
Mobil: 20 41 77 88

Den økologiske korruption

En ny debattør med kvalificerede meninger har meldt sig i koret af landbrugs-og økokritikere. Karsten Nielsen driver sit eget eksportfremmefirma for danske fødevarerog oplever, at de etablerede organisationer, L&F samt Økologisk Landsforening, bevilger tilskud til salgs- og eksportfremme til sig selv. Selv kontorhold og lønninger dækkes af tilskudsmidler, mener Karsten Nielsen, der på LinkedIn bl.a  skriver:

Kigger man på den samlede fordeling af eksportfremme puljen for 2017, så kan man konstanterne at puljen var på 9 124 000 mio. kr. Tre private aktører har opnået ”et delvis afslag” til deres oprindelige projekter, dvs. deres oprindelige budgetter blev ikke godkendt, men der blev bevilliget 483.000 kr. til tre individuelle, private organisationer/foreninger som er Food from Denmark, Organic by Nørskov / NewNordica og Producentsammenslutningen Bio Aus Dänemark. Så alt i alt gik 1 449 000 mio. kr. til tre nye aktører, som ikke har opnået tilskud tidligere ved FØL. 7 675 000 mio. kr. gik tilsammen til to organisationer – L&F og Økologisk Landsforening. Omregner man det til procent, så betyder det at 84% af tilskudsmidlerne gik til kun to organisationer. Dette er en lille forbedring i forhold til 2016, hvor næsten 100% gik til L&F og Økologisk Landsforening.

Kilde: Debatindlæg om Eksportfremme: Venskabskorruption og inhabilitet i dagligdagen – hvor går grænsen? | Karsten Nielsen | Pulse | LinkedIn

Ren gift i økoæggene

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er der tale om såkaldte “skrabeæg”, altså æg som egner sig til folk på et skrabet budget. Blommen er “ekstra gul”. Blot en anden slags salgsgas på linje med “økologiske” æg.

Pinlig sag for de frelste økologer.

I Sverige er konklusionerne fra en officiel rapport blevet lækket til landbruget, hvilket i sig selv er en historie værd, men nok så interessant fremgår det, at økologiske æg indeholder mere af de stærke og skadelige miljøgifte dioxin og PCB. Man er ikke over de officielle grænseværdier, der jo er fastsat ud fra hvad erhvervet finder praktisk, så det giver ingen garanti for økoflipperne for, at deres blødkogte morgenæg ikke skader deres lever.

Ah….dioxin!

Der er nemlig tre gange mere dioxin i økoæggene.

Årsagen er, at økoreglerne tillader, at man tømmer Østersøen for skidtfisk, der med et eksorbitant energiforbrug laves til fiskemel og serverer de indtørrede lækkerier for landets husdyr, herunder æglæggende høner. Det er nemlig i følge de blåøjede økofreaks mere “økologisk” end at fodre med almindelige foderstoffer.

Her på redaktionen har vi aldrig set en høne styrtdykke efter en fisk i vandet, men de lalleglade økologer ser åbenbart anderledes på den sag. Landbrugsavisen omtaler sagen og skriver bl.a:

Svenske myndigheder har målt indholdet af dioxin og PCB til at være langt større i økologiske æg end i konventionelle æg. Konklusioner fra endnu ikke offentliggjort svensk rapport er blevet lækket og omtalt i den svenske avis Lantbruk & Skogsland. Rapporten, der er skrevet af det svenske Levsmedelverket, der svarer nogenlunde til danske Fødevarestyrelsen, fremlægges først officielt om nogle dage. Ifølge avisen konkluderer rapporten, at der er tre gange så meget dioxin og PCB i svenske økologiske æg, som der er i konventionelle æg. Det skal dog understreges, at indholdet af både dioxin og PCB er under de tilladte grænseværdier. Ifølge avisen har Levsmedelverket konstaterat, at indholdet af dioxin og PCB i økologiske æg i de seneste 10 år er øget med i gennemsnit seks procent om året. Brancheorganisationen Svenska Ägg har derfor aktiveret sit kriseberedskab. organisationen peger på fiskemel som den mest sandsynlige årsag til det høje indhold af giftstofferne.

Kilde: Tre gange mere gift i økologiske æg | Landbrugsavisen

sickpigs.dk undersøger SEGES og Økologernes fiflerier med EU-midler

promilleklip

Her på redaktionen undrer vi os over, at det tilsyneladende er straffrit at snyde de offentlige kasser for meget store beløb. SEGES nuppede uden lovgrundlag over en kvart million og økologerne tog 77.000 kroner af giftafgifterne i den såkaldte “promilleafgiftsfond”.

Pengene er ført tilbage, men ingen er stillet til ansvar, så vidt vi kan se. For at få sagerne bedre belyst hat vi sendt nedenstående til fondens administration, der befinder sig på Axelborg, selv om midlerne er statslige.


Til promilleafgiftsfonden.

Det fremgår af regnskabet for 2015, note 1,  at økologisk landsforening har skullet tilbagebetale 77.000 kroner og at Seges har skullet tilbagebetale 465.000 kroner til fonden fordi de til “nogle EU-projekter har haft udgifter, der ikke var tilskudsberettigede”
Jeg forstår ikke denne begrundelse. Årsagen må jo være at de har dækket nogle udgifter med EU midler, uden at der var lovgrundlag herfor.  De har altså snydt. Det er så blevet opdaget, og man har pålagt de to foreninger at betale midlerne tilbage.

Jeg skal bede om at få oplyst:

Hvilke EU projekter der er tale om. Aktindsigt udbedes.
Hvilke udgifter, der er tale om. Aktindsigt i korrespondancen omkring tilbagebetalingen. udbedes
Om snyderiet er ansvarspådragende ikke mindst set i lyset af, at der tale om betydelige beløb.
Og hvis dette er tilfældet, om der er foretaget sanktioner over for enkeltpersoner eller andre.
om snyderierne er indberettet til EU.

Sluttelig vil jeg gerne vide, om det er muligt at bruge bevillinger til andre end de bevilgede formål ud fra devisen: “går den så går den”.

Med venlig hilsen

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
Mobil: 20 41 77 88

Økologisk Landsforening grebet i svindel med støttemillioner fra Promilleafgiftsfonden.

per-koelster-i-marken-x
Den økologiske snydepels, Per Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening. Foto fra foreningens hjemmeside

De skinhellige miljøfreaks i Økologisk Landsforening er i blevet grebet med fingrene i kagedåsen. I 2015 skulle de fisefromme økologer tilbagebetale ca. 77.000 kroner til den såkaldte “promilleafgiftsfond”, som de havde snydt sig til i forbindelse med nogle EU projekter. Dette fremgår af 2015 regnskabet, der dog ikke afslører hvilke projekter, der var genstand for snyderiet.

SEGES  havde svindlet for mindst DKK 465.000 og er største modtager af penge fra fonden

Hverken svindelen fra Økologisk Landsforenings side eller fra SEGES har tilsyneladende haft konsekvenser for de skyldige. Numrene er foretaget ud fra devisen, går den så går den.

Svindelen fremgår af Promilleafgiftsfondens 2015 regnskab, der kan ses her.

Økologerne godkender egne ansøgninger til promilleafgiftsfonden

per-koelster-i-marken-x
Formanden for Økologisk Landsforening, Per Kølster skriver ansøgninger til Promilleafgiftsfonden med den ene hånd og godkender ansøgningerne med den anden. Selv mener han ikke, at han er inhabil. Foto fra foreningens hjemmeside.

Når staten pålægger danske landmænd afgifter på pesticider for at formindske forbruget, så har man samtidig sørget for, at pengene kommer tilbage i landmændenes lommer, ikke som kontanter men som tilskud til Økologisk Landsforening, Bæredygtigt Landbrug, SEGES samt en række andre landbrugsorganisationer. Pengene læsser Skatteministeriet nemlig på en trillebør, som de triller hen til Fødevareministeriet, der putter pengene i den såkaldte “Promilleafgiftsfond”.

Herfra deler en bestyrelse, hvor landbruget har flertal, penge ud til forskellige landbrugsinteresser i henhold til ansøgninger, der er indsendt af bestyrelsesmedlemmerne selv.

Økologisk Landsforening hr ingen skrupler i forbindelse med at modtage penge, der stammer fra forbrug af pesticider. Fonden er jo fuldstændig afhængig af, at andre landmænd bruger sprøjtemidler, som jo ikke er tilladt hos økologerne, men penge lugter som bekendt ikke.

Formanden for Økologisk Landsforening, der for nylig har indledt et samarbejde med Bæredygtigt Landbrug om en skrap fortolkning af begrebet “Miljøfokuszoner“, sidder også i bestyrelsen. Her imødekommer han ansøgninger fra Økologisk Landsforening, som han selv har indsendt.

Læs videre Økologerne godkender egne ansøgninger til promilleafgiftsfonden

“Frilandmænd”: Fri os for naturlig adfærd hos de frie grise

img_20160918_194408

 

På store plakater forsøger landbruget at bilde folk ind, at frilandsgrise lever frit ude på marken. Det gælder for søerne og de smågrise, som ikke bliver ligget ihjel og så ædt af deres sultne somor, men kun i en unaturlig kort periode. Efter kun syv uger (i følge EU-regler 40 dage) kommer de ind på et hårdt betongulv og har kun noget beskidt halm at rode i.

Afvænningsperioden for smågrise er naturlig 17-19 uger, så “frilandsgrisene” får masser af diarre som så behandles på forskellig vis, for eksempel med zinkoxid, der kan købes på nettet for ingen penge. Det udvikler i øvrigt også antibiotikaresistens hos mange forskellige bakterier. Der er ikke noget i vejen for også at anvende Tetracyklin.

Det fremgår af billederne, at “frilandsgrisen” gerne må ringes i trynen. Det er noget man gør, for så kan soen ikke rode efter føde i jorden, som er den naturlige adfærd, uden at det gør helvedes ondt.

Naturlig adfærd tilmåles “frilandsgrisen” i nøje tilmålte doser.

img_20160918_194423

 

 

Økologisk Landsforening trækker på Bæredygtigt Landbrugs hammel

De såkaldt bæredygtige går ind for traditionel intensiv landbrugsdrift og vil derfor gerne slippe for krav om at lade natur stå urørt som såkaldt “miljøfokusområde”. Derfor vil man have de hegn og grøfter, som allerede findes, godkendt som miljøfokusområde, så man undgår at øge det udyrkede areal som følge af offentlige krav.

De danske økologer er hoppet på denne vogn. De skal søreme heller ikke have mere udyrket land. Økologisk Landsforening er og bliver en integreret del af konventionel dansk landbrug, som de jo i øvrigt er stærkt afhængige af med hensyn til gylle/gødningstilførsel. De såkaldt bæredygtige skriver på deres hjemmeside bl.a:

Formålet med etablering af MFO-arealer er at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugsarealer. Ved at udnytte landskabselementerne til at opfylde MFO-kravet vil landmændene ifølge BL og ØL opleve at blive honoreret for at give plads til landskabselementer på og i tilknytning til deres produktionsarealer. ”Med de nuværende regler er det billigere for landmanden at fjerne småbiotoperne fra bedriftens arealer. Det er helt naturligt for os at samarbejde med Økologisk Landsforening, når vi har fælles interesser – og det har vi tydeligvis her”, lyder det fra Karin Dinesen.

Kilde: BL i samarbejde med Økologisk Landsforening

Økonomiske økologer lægger om på et år

På Barsø har man ansøgt om økologitilskud så alle øens 263 hektar kan blive økologisk dyrkede. Ingen sprøjtemidler bortset fra de økologiske må herefter anvendes. På barsø leverer man økomælk allerede næste år, så her gælder to års reglen ikke. Finans.dk skriver bl.a:

“Vi er nødt til at tænke på pengene. Det er jo trods alt en forretning, vi driver her,” siger Helle Kreiberg, der ønsker at omlægge sin mælkeproduktion på Barsø til økologi, til dagbladet. “Det har økonomisk været tungt siden 2014, men selv om vores produktion bliver mindre, så venter vi en øget omsætning og et bedre resultat, når vi fra næste år begynder at levere økologisk,” siger hun videre til avisen.

Kilde: Økologien suger pressede landmænd til sig – FødevareWatch – Watches

Lomborg: Økologisk revolution vil dræbe tusinder

Med en stribe pinlige kendsgerninger gennemhuller statistikeren Bjørn Lomborg den økologiske drømmeverden.

Han skriver i Berlingeren bl.a:

ØKOLOGISK LANDBRUG SÆLGES som værende godt for miljøet. Dette er sandt for den individuelle mark. Økologisk landbrug bruger mindre energi, udleder færre drivhusgasser, nitrogenoxid og ammoniak og forårsager mindre udvaskning af kvælstof end almindelige marker. Men hver enkelt økologisk mark producerer meget, meget mindre. Så for at producere den samme mængde hvede, spinat eller jordbær skal der bruges meget mere land. Det betyder, at den gennemsnitlige økologiske afgrøde resulterer i udledning af cirka lige så mange drivhusgasser som almindelige grøntsager – og omkring ti procent mere nitrogenoxid, ammoniak og syring. Hvad værre er, skal økologiske landbrug, for at producere tilsvarende kvantiteter, bruge et 84 procent større areal – jord, som ikke kan bruges til skove og rigtige natur reservater. Hvis man for eksempel skulle producere den mængde fødevarer, USA producerer i dag, men gøre det økologisk, ville det kræve en forøgelse af landbrugs­jorden i en størrelsesorden af næsten to gang Storbritannien. Det svarer til at udrydde alle parker og vildnisser i det kontinentale USA.

Men med økologi undgår man da i hvert fald pesticider? Nej. Økologiske landbrug kan bruge hvilket som helst pesticid, der er »naturligt«. Disse omfatter kobber(II)sulfat, som har resulteret i lever­sygdom hos folk, der sprøjter vingårde i Frankrig. Pyrethrin er endnu et økologisk pesticid – en undersøgelse viser 3,7 flere tilfælde af leukæmi blandt landmænd, der håndterede pyrethriner, sammenlignet med dem, der ikke gjorde.

Kilde: Økologisk revolution vil dræbe tusinder – Kommentarer | www.b.dk

Økologispørgsmål

Den 18. maj stillede Maria Gjerding disse spørgsmål til ministeren.

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/882/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/883/index.htm

De er nu endelig  besvaret.

Pløjefrie landmænd giver økologerne en på sinkadusen

To såkaldt “pløjefrie landmænd” Hans Dahm, formand Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK) og Søren Ilsøe, næstformand, FRDK, piller fjerene af Per Kølster og hans selvfede argumentation for økologisk landbrugs velsignelser. I Landbrugsavisen skriver de bl.a:

Henter gylle ved konventionelle landmænd

Når Per Kølster argumenterer, at økologisk landbrug er mindre husdyrintensivt end konventionelt landbrug, er årsagen den enkle, at økologerne får leveret en masse svinegylle og kvæggylle fra deres konventionelle kollegaer.De økologiske planteavlere og grønsagsproducenter har nemlig stort set ikke andre kilder til især kvælstof end den, de kan få hos deres konventionelle kollegaer. De har ikke taget tyren ved hornene i form af byslam. Det anbefaler vi heller ikke, fordi dette slam er stærkt miljøbelastet blandt andet af danskernes stadigt stigende forbrug af medicin med negative bivirkninger. Men ideelt set er brug af byslam eneste løsning, når økologerne vil være mindre husdyrintensive.

Kilde: Pløjefrie landmænd: Kølster er på en farlig kurs for landbruget | Landbrugsavisen

To landmænd argumenterer bukserne af økologerne

To konventionelle landmænd, Torben Tornvig og Jens Chr. Hansen, Brande, piller glorien af de selvglade økologer og skriver i Landbrugsavisen bl.a:

Det er et faktum, at tilstrækkeligt kvælstof er en forudsætning for at høste rentable udbytter og specielt en forudsætning for en ordentlig kvalitet. Det gælder også i økologisk produktion. For at løse den udfordring importerer de fleste økologer store mængder konventionel husdyrgødning til deres bedrifter. Her bidrager konventionelle landmænd direkte til økologerne. Det gælder også, når de sælger konventionelt produceret foder til økologernes husdyr

Her på siden har vi ofte påpeget, at økologerne i virkeligheden er 100% afhængige af det kemi- og giftbaserede landbrug. Økologerne kunne aldrig overleve uden tilførsler af næringsstoffer udefra, hvilket strider med deres grundliggende økologiske principper. Tilsyneladende bruger de også ikke-økologisk foder til deres husdyr.

Landmændene opfordrer til ikke fortsat at levere gødning til økologerne og fortsætter:

Det gælder også afsætning af gylle til økologiske biogasanlæg. Det interessante ved disse økologiske anlæg er efter sigende, at de er hokuspokus-anlæg, der kan lave 50 procents – eller mere – konventionel gylle til 100 procent økologisk afgasset gylle.

Læs flere argumenter imod de fromme økologers hykleri her:

Kilde: På lige vilkår – en økologisk fortælling | Landbrugsavisen

Lomborg: Økologi er et marketingstunt

Bjørn Lomborg, kontroversiel statistiker, giver økologien en mavepuster i Landbrugsavisen, og økologibossen, Per Kølster  svarer igen med masser af varm luft.

Landbrugsavisen citerer Lomborg for bl.a:

Dyr er udsat for flere bakterier og virus ved økologisk opdræt. Økologisk planteavl har langt lavere udbytte, hvorfor det kræver mere land at dyrke samme mængde hvede, spinat eller jordbær.

Han understreger desuden, at verden lider af fødevaremangel, og det imødekommes ikke gennem dyrere, økologiske produkter.

“Hvis hele USA gik over til at producere økologiske fødevarer, ville det koste 200 mia. dollars om året på grund af lavere produktivitet. Det er penge, der ville blive trukket fra budgetter til hospitaler, ældrepleje, skoler og infrastruktur,” mener Bjørn Lomborg.

Læs videre Lomborg: Økologi er et marketingstunt

TV2 afslører vanrøgt hos økolandmand.

Hvis nogen troede at økologiske svineproducenter sikrede dyrenes velfærd, så tro om igen. TV2  skriver bl.a:

1-Indspilning i fuld skærm 07-05-2016 143619
Økologisk gris med navlebrok, som ikke er afsløret af den årlige kontrol. Dyrenes beskyttelse anbefaler denne produktionsform.

TV 2 har været med to ansatte i Dyrenes Beskyttelse på et uanmeldt besøg på et økologisk landsted i Roskilde.

Læs videre TV2 afslører vanrøgt hos økolandmand.

Øko-fidus: 50 millioner har ført til mindre økologi – MX.dk

Metroxpress har gravet lidt i økologernes omlægningsstøtte og kan i lighed med sickpigs.dk eftervise, at der udbetales enorme summer til omlægning samtidig med, at det økologiske areal bare skrumper. Avisen skriver bl.a:

Fra 2012 til 2014 har de ifølge NaturErhvervsstyrelsen fået udbetalt 50,9 millioner kroner i omlægningsstøtte, mens mængden af økologisk dyrket jord i samme periode er faldet fra 161.000 til 155.000 hektar.Mange økologiske landmand forpagter nemlig jord fra traditionelle landmænd i typisk fem år, som er den periode de kan få støtte. Når de fem år er gået, så forpagter de bare noget nyt jord og får støtte igen, viser et notat fra seniorrådgiver Jens Erik Ørum fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet:“Når der ikke komme mere økologisk jord ud af de mange forpagtninger, så kan man da spørge om det er den rigtige måde at give støtten på. Ønsker vi at arealer, der ’en gang er omlagt til økologi, skal forblive økologiske, kan det være nødvendigt at øge tilskuddet til de omlagte arealer,” siger han.

Kilde: Øko-fidus: 50 millioner har ført til mindre økologi – MX.dk

Landbrugsavisen ytrer sig også om sagen.

Varm luft fra Økologisk Landsforening

En undersøgelse foretaget af Concito viser, at økovarer er større klimasyndere end ikke-økologiske varer. Det drejer sig  om såvel animalske som vegetabilske varer.

Økologisk landsforenings formand sender denne indviklede forklaring ud i æteren for at forsvare sin forenings formål: fremme af økologisk kødproduktion.

“De 30 procent af forbrugerne, der spiser mest økologi, spiser halvt så meget kød som de 30 procent, der aldrig spiser økologi. Økologiske forbrugere er dermed bedre for klimaet, fordi de spiser mindre kød. Det er den vej vi skal.”

Bortset fra, at Vegetarisk Landsforening nok ville fortolke tallene sådan, at vegetarer vælger mere økologisk, så  er det altså den animalske del af forbrugsvalget, der afgør klimabelastningen. Og øget økologisk andel forværrer den faktisk. Det har flere undersøgelser allerede bekræftet.

Økologisk landsforenings hjemmeside bugner af kød. Se for eksempel dette pressestunt, hvor økologiske kyllinger lukkes ud på græsmarken, hvor de skider over det hele med stor udvaskning af næringsstoffer til følge.

PS: Handyrene i den økologiske æggeproduktion bliver i øvrigt dræbt umiddelbart efter klækningen og malet til minkfoder.  Men minkene er vistnok endnu ikke forsynet med det røde ø-mærke af den grund…

 

Økoflippernes glorie falmer.

Mange mennesker ønsker at bidrage til en bedre fremtid ved at vælge økologiske fødevarer. Markedsføringen af økovarerne har vildledt forbrugerne til at tro, at økologi gavner klimaet, for eksempel, men en undersøgelse, som refereres i MX, viser, at både kød og planter fra økologisk produktion er større klimasyndere end andre varer.

– De fleste økologiske fødevarer udleder 25-30 procent mere CO2 end et tilsvarende konventionelt produkt, siger han videnchef Torben Chrintz fra tænketanken Concito.

Hovedforklaringen er, at de økologiske landmænd skal bruge et større landsbrugsareal for at dyrke den samme mængde afgrøder, blandt andet fordi økologerne ikke bruger kunstgødning og pesticider, og da efterspørgslen på fødevarer ikke ændrer sig, er man nødt til rydde skov til nye marker– og det udleder CO2 – for at kunne dyrke samme mængde fødevarer, forklarer Torben Chrintz. For eksempel udleder produktion af et kilo økologisk hvedemel 1,9 kilo C02, mens almindeligt hvedemel kun udleder 1,5 kilo CO2.

Kilde: Ekspert: Økologiske fødevarer truer klimaet – MX.dk

Øko-boss medvirker i økologisk fupnummer

frode
Koen er i henhold til øremærkerne født i 2010 og er altså et fuldvoksent dyr (, som burde have horn). Men den ligner en kalv (, som ikke skal have horn). Landmanden, Flemming Flyvbjerg  sidder i bestyrelsen for Friland A/S. Kilde: http://www.frilandøkologi.dk/om-friland/ og: https://chr.fvst.dk/chri/faces/frontpage?_adf.ctrl-state=19e2zfj8uk_3.

Billederne er taget af Jakob Lerche, men det er ikke sikkert, at han også har manipuleret dem.

 

Manipulerede billeder i Danish Crowns økologikampagne

Store plakater, der skal levere god samvittighed til de sultne kødspisere kan ses over alt i København.

På hjemmesiden www.frilandøkologi.dk kan man se, at billederne er manipulerede. Flemming Flyvbjerg, der står med en ko på billedet ovenfor har sæde i bestyrelsen for Friland A/S.

Hvorfor må vi ikke se den kalv, der er fotograferet med Flyvholm først? Hvad er der at skjule?

Vi har downloaded ovenstående derfra og skrevet kommentarer på. Læs videre Øko-boss medvirker i økologisk fupnummer