Kategoriarkiv: Den økologiske illusion

Demo imod økomælk, tilsyneladende

Mærkeligt billede, der tilsyneladende viser en demonstration imod hykleriet omkring økologisk mælk. For selv økologiske tyrekalve bliver dræbt lige efter fødslen. Og hvor “økologisk” er det at stjæle andre dyrs mælk?

Videnskaben har talt: Et mindre kødforbrug er vigtigere end økologi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Selv såkaldte “naturplejekøer” belaster klima, miljø og natur. Her er ingen adgang for naturens venner (Hestetangvej, Farum)
Dansk forskning bekræfter østrigsk studie fra 2012
Miljøhensyn

En ny rapport udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet viser, at en kostsammensætning med mindre rødt kød og flere grøntsager er vigtigere end økologi, hvis man ønsker at skåne miljøet. Rapporten skal bidrage til at nuancere den nuværende forbrugerviden om miljøpåvirkningen ved øget import og eksport af økologiske fødevarer.

Hvis man ønsker at spise og drikke på bæredygtig og miljøvenlig vis, er det først og fremmest kostens sammensætning man skal kigge på og ikke om fødevarerne er økologiske eller ej.

Læs videre Videnskaben har talt: Et mindre kødforbrug er vigtigere end økologi

Økologisk landbrug gavner ikke drikkevandet

De økologiske marker i Danmark ligger alt for spredt til, at de kan medvirke til at sikre danskerne rent drikkevand ved at holde pesticidrester væk.

Det konkluderer videnskabelig medarbejder akademisk medarbejder Preben Olsen fra Aarhus Universitets Institut for Agroøkologi. Han har skrevet et notat til Fødevareministeriet om, hvad der skal til for at sikre grundvandet med økologisk dyrkning

via Notat: Vi bruger økologien forkert, hvis den skal sikre danskerne rent drikkevand | Ingeniøren.

Økosvin smitter med MRSA.

okomaerke.jpegI weekenden afholdes det årlige høstmarked, og 60.000 danskere forventes at besøge økologiske landbrug rundt omkring i det danske land.Men det bliver anderledes i år, understreger Økologisk Landsforening, som afholder markedet. Til forskel fra normalt har man i år valgt at forbyde nærkontakt med svinene af frygt for MRSA smitte.”Vi tager det meget alvorligt, og har sendt en liste ud til vores værter om, hvilke tiltag de skal sikre til markederne. Blandt andet skal det sikres, at man ikke kan komme ind i en stald, hvor der er grise, og de førhen åbne udendørs stalde skal være lukkede,” siger Birgitte Nygaard, projektleder for det økologiske høstmarked.

via Økofest: Nok se, men ikke røre – Landbrug.

Økoboss: Økogrise er ikke økologiske

Hvis man tror, at økologiske produkter er bedre for miljøet, så kan man godt tro om igen. Økologi er snarere en slags disneyficering af slagtedyrene, så kunden tror, at de har et bedre liv.

»Hvis man som forbruger skal være villig til at betale mere for at få økologisk svinekød, er det klart en forudsætning, at man ved, hvilken forskel økologien gør for dyrevelfærden – eksempelvis at de økologiske grise har god plads og får masser af frisk luft. Man skal vide, hvad man får mere for pengene,« siger Helle Bossen, markedskonsulent i Økologisk Landsforening til DR.

Det hører dog med til historien, at økologiske grise kun må smage pennicilinsprøjten en enkelt gang i deres korte liv. Derfor har de også et meget lavere forbrug af antibiotika. Landmanden kan dog sælge en tidligere økogris som konventionel, hvis han skulle ty til sprøjten en gang mere.

Men markedskonsulenten for Økologisk Landsforening indrømmer det entydigt: Økogrise skal tale til forbrugerens følelser og forestillinger om et lykkeligt griseliv. Danske svin lever under seks måneder. De er sådan set at betragte som unge teenagere, når de får deres bedøvende gas på slagteriet og ender deres liv som fødevarer for kødædende mennesker.

Kilde/link

DR

Økokyllinger aflives i massevis på grund af kønnet

Økoæg markedsføres bl.a. ved, at hønerne har et bedre liv, mens de lægger deres æg. Hvis de altså lever så længe. For selv økologiske kyllinger, der ikke kan lægge æg, aflives umiddelbart efter at de er udklækket og sælges som minkfoder. Det samme gælder hanekyllingerne fra andre velfærdsprofilerede og samvittighedsbevarende æglæggere for eksempel skrabe- og såkaldte frilandshøns.

Kilde/link

EPN

Økologiske køer må gerne afhornes

hornedekoer

Selvom nogle økologiske mejerier sætter en ko med horn på mælkekartonen, så hindrer økologireglerne ikke, at køerne afhornes med et 600 grader varmt brændejern. Men fødevarestyrelsen mener ikke, at der er tale om vildledning af forbrugerne. Det skyldes, at fødevarestyrelsen mener, at “forbrugeren ikke vil forvente, at mælken udelukkende stammer fra sortbrogede køer med horn.”

 

Regler for afhorning af kalve kan ses her

Se klagen her

Kilde/link

Se brevet med formodningen her

sickpigs.dk klager over vildledende markedsføring af mælk

På Naturmælks hjemmeside optræder en ko med horn, men på billederne fra de forskellige gårde er dyrene afhornede, som er en meget smertefuld proces. Det fremgår ikke af siden, at naturmælks køer har horn, altså ikke er afhornede og økologiske køer må gerne afhornes, i følge hjemmesiden

Det er derfor vildledende at koen på mælkekartonen og på hjemmesiden har horn.

Mindst lige så vildledende som når der ikke er jerseymælk i rygeosten. Se her

Jeg skal derfor klage over, at Naturmælk bruger en falsk anprisning og bilde kunderne ind, at deres køer ikke har gennemgået den smertefulde afhorning.

Med venlig hilsen Knud Haugmark, Skelhøjvej 25 C 1 th, 2800 Lyngby.

Økohøns belaster økosystemerne mere end burhøns

Økologiske æg er lagt af høns, som får økologisk foder. Fremstillingen af dette foder kræver større areal og giver derfor mindre plads til natur. Skovlys hjemmeside oplyser, at

En høne spiser ca. 125 g foder om dagen og lægger fem-seks æg om ugen. Som regel vejer hvert æg omkring 60 g.

Hvilket betyder at ca 2/3 af foderet går tabt. Ægproduktion er med andre ord stærk belastende for økosystemer verden over, da produktionen beslaglægger langt større landområder end en tilsvarende vegetabilsk produktion ville beslaglægge.

Herunder kan du se hvor sjovt de økologiske høns har det inde i stalden (Kilde: skovly)

 

Kilde/link

Skovlys hjemmeside

Økologer sviner lige så meget med N som almindelige bønder

Danmarks Jordbrugsforskning  har nu genanalyseret forskellene mellem økologiske og konventionelle planteavlsbrug for repræsentative sædskifter, driftsledelser og gødningsimport (Berntsen et al., 2004). Resultatet viser, at N-udvaskningen faktisk er den samme for økologisk og konventionel planteavl som gennemsnit af alle jordtyper og frugtbarhedsniveauer.

Den økologiske driftsform havde en større evne til at oplagre N i jorden, altså at øge kvælstofpuljen, hvilket giver større frugtbarhed og større risiko for udvaskning.

Kilde/link

DJF

Økologisk mælk sendes til Kina som pulver, og forbliver økologisk

 Økofis.

Økologibegrebet er under pres, når man kan lave økomælk i Danmark, inddampe den med stort energiforbrug, sejle den til Kina og opløse den i vand der. Der er mærkeligt nok ingen grænse for klimabelastnbingen for økologisk mælk.

For at udnytte mere af sine landmænds øko-mælk er Arla netop begyndt at eksportere økologiske mejeriprodukter til Kina, verdens største importør af mejeriprodukter.

De første containere med økologisk mælkepulver og modermælkserstatning er netop landet på kinesiske butikshylder, og næste år venter Arla at sende flere økologiske, langtidsholdbare mælkeprodukter til Kina.

Kilde/link

Børsen

Forskere fra Østrig punkterer myten om økokøds miljøfordele

På Wiens Tekniske Universitets hjemmeside skriver Dr. Florian Aigner, Afdeling for Offentlig formidling, Wiens Tekniske Universitet bl.a:

"Den der vil beskytte miljøet, skal spise mindre kød, fremgår det af en undersøgelse fra Wiens Tekniske Universitet. I første omgang undersøgte man de miljømæssige fordele ved en afbalanceret kost i Østrig grundigt. En overgang til økologiske produkter har kun en forholdsvis begrænset virkning.

I grunden ved vi alle, hvordan en afbalanceret kostplan skal se ud: Rigeligt med kornprodukter, kartofler og ris, mange grøntsager men kun lidt kød. Alligevel spiser østrigerne for meget kød og kødpålægsprodukter.
Professor Mattias Zessner fra Institut for Vandressourcer, Råstofudnyttelse og Affaldshåndtering ved Wien Tekniske Universitet har nu i samarbejde med et tværfagligt forskningsteam undersøgt, hvilke miljømæssige virkninger en mere afbalanceret kostplan vil have for den østrigske befolkning. Resultat: Sund levevis skåner miljøet, sparer ressourcer og dyrkningsareal. At skifte til øko-produkter har derimod betydeligt ringere virkninger på sundheden og miljøtilstanden. Hvis man vil gavne miljøet, er det langt vigtigere at gribe ud efter frisk frugt og grønt end at vælge såkaldte økologiske kødprodukter."

 

Læs hele artiklen her

 

Kilde/link

Tysk originalartikel

To millioner dyrebørn kvæles langsomt

Hanekyllinger kan ikke bruges til noget, hvis de tilhører en race, der er avlet til at lægge æg. Derfor aflives 2 millioner hanekyllinger årligt.
»Vi laver kun æglæggere her, og så kan vi ikke bruge hanerne til noget«, siger Jens Toft, som er logistikansvarlig hos rugeriet Triova.
Han vurderer, at firmaet afliver godt to millioner hanekyllinger om året. »Hanerne ryger over på et løbebånd og ned i en spand, hvori der er kulsyre, og så sover de ind stille og roligt.

Når de har ligget der en tid, så vi er sikre på, at de er døde, bliver spanden tømt i en stor container«, siger Jens Toft.

Det betyder på almindeligt dansk at de kvæles langsomt og dør af iltmangel.

Kilde/link

Politiken

Kampagne mod konventionelt svinekød

Søer

Denne eksistens byder danskerne anno 2010 hver 4. danske so svarende til ca. 300.000 søer. Dyrene er fikserede non-stop i op til 2½ år, mens de føder 6 kuld grise.  De har intet at beskæftige sig med. I tusindvis dør eller aflives dog før tid grundet stressrelateret sygdom (164.000 søer i 2008).

 

Såfremt du vil undlade at støtte denne perverterede produktionsform: Undlad at købe konventionelt svinekød.

 

Læs evt. mere på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside: http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/docs/farendesoer