Kategoriarkiv: Prognosebarometeret

Så rasler svinepriserne igen

I maj måned 2017, faktisk for mindre end en måned siden, jublede Axelborg i en højstemt prognose og forsangeren, Klaus Kaiser meddelte Landbrugsavisen bl.a:

»Især svineproducenterne har udsigt til en særdeles fornuftig indtjening i 2017«

Landbrugsavisen fortsatte:

Han forklarer konjunkturvendingen med stærk efterspørgsel fra Kina og andre asiatiske lande. Dertil kommer en global begrænsning af landbrugsproduktionen i 2015 og 2016, hvor priserne generelt set var meget lave. Svineproducenterne går fra et gennemsnitligt driftsresultat efter ejerløn på minus en halv mio. kr. i 2015 til et forventet overskud på næsten 1,4 mio. kr. i 2017.

Seges’ erhvervsøkonomiske chef trak også kinakortet:

»Landmændenes indtjening stiger, fordi priserne på mælk og svinekød drives i vejret af en stærk efterspørgsel fra især Asien anført af Kina. […],«

Nu har piben fået en hel anden lyd, og kinakortet den modsatte værdi. Om pressede svinepriser på eksportmarkederne flæber Søren Tinggaard, underdirektør i Danish Crowns eksportafdeling til Fødevarewatch:

“Indkøberne forsøger at udnytte situationen til at presse priserne, men de møder fortsat en del modstand. Vi har set sivende priser for kamme, bove, forender og skinker, men der bliver kæmpet “fra hus til hus”, da der ikke er et decideret overudbud i markedet.”

Og Kinakortet smider han som trumf, idet han oplyser at:

Årsagen (til de vigende priser, red.) er ifølge slagterikæmpens eksportafdeling, en lidt lavere eksport til Kina, der har rykket på balancen i markedet for flere delstykker…

Jubelprognosen fra maj holdt under en måned.

Kilde: Danish Crown: Pres på markederne for fersk kød

Ny jubelprognose fra Seges: 6,8 mia. kr. mere i kassen

I følge Landbrugsavisen får “landbruget” et overskud i 2017, hvilket er en helt ny situation.

Seges mener, at dette skyldes bedre priser på smågrise og mælk, men ser bort fra “bytteforholdet” som jo inddrager udgifterne til foder, hjælpestoffer, personale, renter mv.

Det ser altså ud til at prognosen er lavet med det ene øje lukket. Læs videre Ny jubelprognose fra Seges: 6,8 mia. kr. mere i kassen

L&F jubler: Flere hundrede nye økologer i 2017

Ny hallelujaprognose fra Landbrug&Fødevarer.

I følge en pressemeddelelse fra L&F vil der i 2017 blive ansøgt om omlægning af  22.000 nye hektarer til økologisk drift. Det er dog ikke ensbetydende med, at der bliver mere økologi i Danmark. Prognosen omfatter tilsyneladende ikke de økologiske arealer, der opgives og efter at tilskudsperioden udløber igen bliver sprøjtet og gødet med kunstgødning. Fødevarewatch skriver bl.a:

Videncentret forventer, at der i år vil blive ansøgt om økologisk arealtilskud til 22.000 nye hektarer. Det er fordelt på 17.500 hektarer fra omkring 200 nye bedrifter og 4.500 hektarer fra 100 eksisterende bedrifter. Hovedparten af det nye areal kommer fra bedrifter med planteavl samt blandede bedrifter med svin, fjerkræ og kødkvæg.

Kilde: L&F: Flere hundrede nye økologer i 2017

Axelborg sender Lars Attrup i byen med endnu en dommedagsprofeti

saerregler
JP den 30. marts 2017

Landbrugsretorikeren på Jyllandsposten, journalist Lars Attrup, lader igen sin skrivehånd føre af landbrugets propagandadrenge. Denne gang handler det om, at spåkonerne inde på Axelborg har “beregnet” at landbrugsproduktionens “værdi” vil falde med 10.3 milliarder “i løbet af nogle år”

Så kunne man vel forvente, at de snu lille Lars Attrup huskede på sine elementære journalistdyder og spurgte ind til, hvordan Det Axelborgske Hylekor var kommet frem til denne konklusion? Kender de priserne på markederne om “nogle år”? kunne han for eksempel spørge, for så er de nok de dygtigste sandsigere i verden og har en strålende karriere foran sig som rådgivere for børsspekulanter. Læs videre Axelborg sender Lars Attrup i byen med endnu en dommedagsprofeti

hallelujaprognose skudt ned igen. Arla sænker afregningen

Efter en helt urealistisk positiv prognose fra landbruget melder virkeligheden  sig i al sin gru.

http://fodevarewatch.dk/secure/Fodevarer/article9454341.ece

Klaus Kaiser udtalte for få uger siden til Landbrugsavisen :

“Der er udsigt til et væsentligt bedre resultat i 2017 for producenter af svinekød og mælk, idet priserne steg markant i løbet af 2016 og forventes at ligge relativt højt gennem hele 2017. Samtidig kan vi se, at både svine- og mælkeproducenterne igen har forbedret effektiviteten markant og har holdt omkostningerne i ro.”

Det kan være vanskeligt at se hvad der er op og ned i de danske mælkebønders økonomi. I september 2016 udtalte markedsanalytiker Palle Jakobsen, Agrocom til Fødevarewatch bl.a:

»Det går endnu hurtigere opad, end jeg havde forudset. Jeg havde ventet, at mælkeprisen ville nå at stige 70 øre pr. liter inden udgangen af 2017, men det estimat venter jeg at skulle opjustere til niveauet 80 – 90 øre,« siger

Vil Klaus Kaiser snart svare? (så kom der svar)

Kære Klaus.

Det fremgår af denne artikel

http://landbrugsavisen.dk/svin-og-%C3%B8kom%C3%A6lk-gav-plus-i-2016

at landmændenes beboelse nu indgår i regnskaberne, hvilket har undret mig en del, da den jo hidtil ikke har vedrørt driften.

Er der tale om nye skatteregler, hvor boligudgiften indgår i gårdens drift og ejendommens gæld/friværdi indgår i egenkapitalen?

Hvis det sidste er tilfældet, hvor meget ændrer det på den samlede egenkapital i landbruget, sådan cirka?

Eller er det kun i jeres prognose, at I indregner boligudgiften?

venligst

Knud Haugmark

Klaus Kaiser har endnu ikke svaret, selv om spørgsmålet er sendt den 1. marts. Vi rykker kaiseren og håber det bedste…

Den 9. marts modtog vi nedenstående svar fra L&F.


Kære Knud

Vi har ændret vores årsrapport så udvendig vedligeholdelse på det stuehus ejeren bebor samt afskrivning på stuehuset indgår i resultat af primær drift.

Der er altså en ændring i resultat af primær drift.

 

Stuehuset har i Regnskabet altid indgået i aktiver og dermed i egenkapital.

Der er derfor ingen ændring i egenkapital.

 

Ændringen i årsrapport har ikke noget med den skattemæssige opgørelse at gøre.

Hvis svaret ikke er fyldest gørende er du meget velkommen til at vende tilbage.

 

 

Venlig hilsen

Arne Oksen
Landskonsulent, cand.merc.
Erhvervsøkonomi

D +45 8740 5221
M +45 4111 5976
E aro@seges.dk

SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Agro Food Park 15, DK 8200 Aarhus N
seges.dk

Mælkefesten sluttede efter 11 dage

Kaisers prognose holdt denne gang i 11 dage.Sickpigs.dk fik ret igen. Landbruget er økonomisk en rygende ruin. L&Fs jublende prognoser ændrer intet.

Den 27. februar jublede Klaus Kaiser fra Landbrug & Fødevarers spådomskontor i Landbrugsavisen:

“Der er udsigt til et væsentligt bedre resultat i 2017 for producenter af svinekød og mælk, idet priserne steg markant i løbet af 2016 og forventes at ligge relativt højt gennem hele 2017. Samtidig kan vi se, at både svine- og mælkeproducenterne igen har forbedret effektiviteten markant og har holdt omkostningerne i ro.”

Men nu har den gode Kaiser nok fået hænderne ned igen. Læs videre Mælkefesten sluttede efter 11 dage

Ny hallelujaprognose fra Klaus Kaiser: Svin og økomælk gav plus i 2016

Landbrugets gæld var steget til 379 mia. kroner i 2015
Landbrugets gæld vokser hvert eneste år. Det skyldes to forhold. For det første skal landbruget bruge en stadig pengestrøm til at betale regningerne med og for det andet kan det ikke generere disse midler selv. Så må man låne. Ligesom sidste år…(Den kortfristede gæld samt skattegæld og udsat skat er ikke medregnet i denne opgørelse)

Her på redaktionen har vi en syg fornøjelse, nemlig at følge landbrugets evig og altid optimistiske prognoser, og så se dem kollapse efter kort tid. Nu siger Klaus Kaiser til Landbrugsavisen bl.a:

“Der er udsigt til et væsentligt bedre resultat i 2017 for producenter af svinekød og mælk, idet priserne steg markant i løbet af 2016 og forventes at ligge relativt højt gennem hele 2017. Samtidig kan vi se, at både svine- og mælkeproducenterne igen har forbedret effektiviteten markant og har holdt omkostningerne i ro.”

Men priserne i 2016 var set over hele  året “relativt lave”, hvad det så end dækker over, men sikkert er det nok, at der ikke blev de store overskud.

Landbrugets prognose bygger på ca. 800 regnskaber, men det fremgår ikke hvordan disse er udvalgt og om de er repræsentative for hele dette såkaldte erhverv.

Interessant er det, at udgifter til boligen indgår i landbrugets prognose. Den trækker ned, for det koster nu engang penge at bo i et hus. Men boligens værdi puster egenværdien op, så banker og politikere ikke ser, hvor elendig landbrugets kapitalforhold er. Landbrugsavisen betegner dette som et “ekstraordinært” forhold:

En række ekstraordinære forhold påvirker resultaterne i 2016. For det første indregnes boligen fra 2016 som en integreret del af bedriften, hvilket trækker resultatet ned med ca. 0,7 mia. kr. i forhold til sidste år på grund af renter, afskrivninger og vedligeholdelse.

Keine Hexerei…

Der er ikke tegn på at landbrugets astronomiske gæld vil falde. Den er i 2015 opgjort til 379 mia. kroner og er steget hvert eneste år, så længe nogen kan huske.

 

Kilde: Svin og økomælk gav plus i 2016 | Landbrugsavisen

Ny rørende “prognose” fra landbruget: Det går fremad!

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Mens dansk landbrugs økonomiske sammenbrud trods milliardstøtte fortsætter uforstyrret, forsøger L&F nu at bilde folket ind, at landbrugets økonomi går fremad.

Man argumenterer med noget så eksotisk som en “konjunkturcyklus” en forestilling om, at det altid er gået op og ned, og derfor går det opad efter at det går nedad, en slags naturlov, som ikke kendes fra andre brancher. men da det nu er gået tilbage i årevis, så er det nu – af ukendte grunde – blevet fremgangens tur.

Ordet “konjunkturcyklus” synes at have afløst “svinecykler”, men det betyder det samme. Dog ikke i den økonomiske teori, hvor ordet beskriver stigningner og fald i aktiekurser, renter og råvarepriser.Fødevarewatch skriver bl.a:

Landbrugets indtjening er ved at rette sig efter en længere periode med meget lave priser og lav indtjening.I en ny prognose fra Seges, som er landbrugets lobbyorganisation L&F’s videnscenter.Ifølge tallene bliver 2016 den længe ventede bund i landbrugets konjunkturcyklus, og efter et samlet negativt driftsresultat efter ejerløn på 3,8 mia. kr. for alle heltidslandbrug er der udsigt til et resultat tæt på nul i 2017. I 2018 ventes igen positiv indtjening.

Kilde: L&F forudser: Danske landmænd går fra minus 3,8 milliarder til 0

Fødevarewatch benytter i øvrigt meget kraftige meteorologiske vendinger for at få budskabet ud i en række andre artikler med overskrifter som:

Svineproducenternes indtjening tordner i vejret

Globale mælkepriser tordner i vejret

Økologien buldrer frem i danske stalde

Udflugter, sniksnak og løgne i Landbrug og Fødevarers hemmeligholdelse af landbrugstal

Sandsigeren Klaus Kaiser har ind til videre ændret sine spådomme for landbrugets økonomi fire gange i år.

L&Fs prognoser udelukker tre ud af fire landmænd.

Landbrug og Fødevarer har en maskine inde på Axelborg, som kan forudsige fremtiden. En sandsigerisk krystalkugle, men den er lavet af regneark, som hele tiden opjusteres og forbedres. Her taster man tal ind og vupti, så ser man straks hvordan landmændenes økonomi bliver næste år. Det fører til en stadig strøm af prognoser, som i høj grad indgår i den løbende debat om landbrugets elendige økonomi. Læs videre Udflugter, sniksnak og løgne i Landbrug og Fødevarers hemmeligholdelse af landbrugstal

Prognose fra Seges:  minus 140.000 kr. i snit pr. bedrift i 2016

Seges bruger ordet “lavkonjunktur” om landbrugets forventede milliardunderskud i 2016. Dermed antydes det for det første, at landmændene er ofre for “konjunkturerne” og ikke kan gøre for noget som helst og for det andet, at det nok går over af sig selv, så snart konjunkturerne retter sig, og det er jo noget konjunkturer plejer at gøre, forstås. Landbrugsavisen skriver bl.a:

Gennemsnitlig bedrift får et underskud på ca. 140.000 kr. i 2016. Vending i indtjeningen ventes først i 2017, lyder det i ny prognose fra Seges. Store dele af landbruget befinder sig i øjeblikket i en usædvanlig dyb lavkonjunktur, fastslår erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser i en ny prognose fra Seges. Indkomsterne i flere af de store driftsgrene befinder sig derfor betydeligt under ”normalt” niveau, og en vending i indtjeningen ventes først for alvor i 2017.

Kilde: Landbruget i dyb lavkonjunktur – minus 140.000 kr. i snit pr. bedrift | Landbrugsavisen

Svineproducenter går et hårdt år i møde

Elendige fremtidsudsigter for svineproducenterne. Branchen vil miste ca 1.5 milliard på slagtesvinene i 2016, hvis branchens prognoser holder. Både slagtesvineproducenter, smågriseproducenter og de integrerede producenter vil bogføre store underskud i 2016. Effektivt landbrug skriver om fremtiden bla:

En ny prognose fra Videncenter for Svineproduktion viser, at en gennemsnitlig bedrift med både sohold og slagtesvinsproduktion kan forvente at tabe 77 kroner pr. produceret svin. Det er en tilbagegang i forhold til sidste år, hvor tallet var 75 kroner pr. produceret svin. Tallene fra 2015 og forventningen til 2016 er markant ringere, end tallene fra henholdsvis 2013 og 2014, hvor svineproducenterne tabte henholdsvis 29 og 10 kroner pr. produceret svin.- Man kan sige, at det i mange år ikke har set mere alvorligt ud, end det gør nu, siger Finn Udesen, der er afdelingschef hos Videncenter for Svineproduktion.

Kilde: Svineproducenter går et hårdt år i møde

Svineprognose: underskuddet bliver endnu større i 2015

Hidtil har svinebranchen efter flere revideringer af prognosen for 2015 meldt ud, at underskuddet ville lande på gennemsnitlig 800.000 pr. svineavler. Nu er beløbet sat op, så underskuddet bliver “i millionklassen”. Landbrugsavisen skriver, at prognosen bygger på 68 regnskaber, så måske skulle de lige klappe hesten, inden de melder så voldsomt ud. Landbrugsavisen skriver bl.a:

Sidste år gav omtrent en halv million i underskud for svineproducenter, viser analyse. I år er der udsigt til underskud i millionklassen.

For svineproducenterne blev 2014 et dårligt år. Alle grupper af svineproducenter fik store underskud, viser en analyse af de 68 første regnskaber fra LandboNord, LMO og LandboSyd.

Værst gik det for slagtesvineproducenterne, der i gennemsnit fik et underskud på knap en halv mio. kr. efter et nulresultat året før.

For smågriseproducenterne var nedgangen dog endnu større. Sohold med 30 kg grise gik således fra et overskud på godt 400.000 kr. i 2013 til et underskud af samme størrelse sidste år.

»Det er dybt bekymrende,« siger chefkonsulent Torben Wiborg, LMO.

via Prognose: En mio. kr. i underskud til svinebønder | Landbrugsavisen.


PS: Her på redaktionen vil vi kætterisk foreslå, at indstille denne underskudsproduktion, som selv i gode tider ikke giver overskud, men tvært imod forgælder landmændene endnu mere. Dette ville også give bedre luft, mindre resistens, bedre samfundsøkonomi, bedre drikkevand og miljø osv.

SEGES prognose: Svineunderskud på 2.9 mia i 2015

Svin er en meget dårlig investering i 2015
Svin er en meget dårlig investering i 2015

sickpigs.dk har spurgt til den seneste dommedagsprofeti for svineavlerne i følge hvilken alle, selv de såkaldt dygtigste, vil få underskud i 2015, i gennemsnit 820.000 kroner før kapitalomkostninger og løn til ejeren. Hvilket betyder, at svineavleren skal optage lån på 1-2 mio. for at lave grise i 2015. Vi har spurgt til selve prognosen og Klaus Kaiser sendte nedenstående mail, som gør det muligt at gange os frem til et samlet tab på 2.87 mia. Tallet er noget usikkert, vi tipper at det bliver 1-2 mia. større. Det er ingen tegn på bedring i de kommende år. Klaus kaiser skriver bl.a:

 


 

Link til en side med indgang til prognosen:

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/oekonomiske-analyser/sider/startside.aspx

 

Der indgår ca. 3.500 heltids-svinebedrifter i vores beregninger.

Jo, ganger man antallet med underskuddet, får man det samlede underskud i svinesektoren.

Det bliver primært finansieret med øget låntagning og evt. afhændelse af aktiver.

Usikkerheden i prognosen er som i alle andre prognoser stor. Denne gang er den ekstra stor, hvilket vi gør eksplicit opmærksom på i publikationerne, på grund af den politiske krise med Rusland, der er den primære årsag til styrtdykket i svinepriserne.

Det er samtidig svar på, hvorfor den forrige prognose ikke var helt så slem – politisk indgriben i markedet får ofte priserne til at ændre sig meget i løbet af kort tid.

 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen tilbage.

 

Venlig hilsen

Klaus Kaiser
Erhvervsøkonomisk chef
Økonomi & Virksomhedsledelse


Dette link er faktisk bedre, hvis du vil læse prognosen

Ny svineprognose: Underskud for selv de bedste. Snit: minus 820.000 før løn til ejeren og finansielle omkostninger.

1-DSC04431
Dansk landbrug har kurs direkte imod afgrunden

Den meget negative svineprognose fra september blev allerede i begyndelsen af december overhalet af en forværring og nu forlyder det fra L&F via JP, at det går rigtig galt i 2015. JP skriver:

Nye prognoser fra Landbrug & Fødevarer indikerer, at de danske svineproducenter i 2015 får gennemsnitlige driftsresultater på minus 820.000 kr. Selv den dygtigste tredjedel af smågriseproducenterne får i gennemsnit underskud på driften. Dermed er det klart, at den svageste tredjedel af landmændene har kurs mod et år med uhyggeligt store røde tal på bundlinjen.

Læs videre Ny svineprognose: Underskud for selv de bedste. Snit: minus 820.000 før løn til ejeren og finansielle omkostninger.

Myten om de faldende flæskepriser

svinekoedsprisen 2009-14
Novemberprisen for dansk svinekød siden 2009 angivet med rødt. Kilde: International Monetary Fund

lOGOI følge analysesitet IndexMundi har prisen for dansk svinekød været svagt stigende de seneste fem år. Ser man udelukkende på novemberprisen er tendensen meget tydelig.

 

via Swine (pork) – Monthly Price (Danish Krone per Pound) – Commodity Prices – Price Charts, Data, and News – IndexMundi.

 

Ny “prognose”: Det går helt galt for landbruget

Landmændenes forventninger danner nu grundlag for en ændret prognose for landbrugets økonomiske fremtid. 300 landmænds svar indgår i en undersøgelse, som dog endnu ikke er offentliggjort. Alligevel meddeler Ritzau Finans:

Det skaber frygt for markante prisfald på jord og ejendomme. Udover landmændene vil også byggebranchen og landbrugets maskinleverandører blive ramt direkte. Det skriver dagbladet Børsen.

1-Martin Merrild2
Martin Merrild mener, at landbrugets økonomi bliver bedre, fordi verdens befolkning stiger i fremtiden

– Når stærkt ændrede prognoser på få måneder kan rykke f.eks. en gennemsnitligt svineproducents forventede 2015-resultat fra et plus på over en halv mio. kr. til et minus af samme størrelse, så kan man godt blive trist, når man sidder ved computeren og skal komme med sine forventninger til en undersøgelse. Situationen er dybt alvorlig, men på lang sagt er der behov for fødevarer til klodens voksende befolkning, siger formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.

via Banker og bønder frygter prisfald på jord og ejendomme – Erhverv – LIVE.

Her på redaktionen undrer vi os over Martin Merrilds udtalelse om, at svineavlerne skulle have haft forventninger om  komme ud med et plus på en halv million i 2014.  sickpigs.dk meddelte allerede for over en måned siden, at Videncenter for Svineproduktion for 2014 forventede et driftsunderskud på 325.000 kroner før finansieringsomkostninger og løn til ejeren.

prognose_okt_2014
Svineøkonomien bliver ikke bedre fremover. Men produktionen fortsætter med uformindsket kraft

I følge Merrild er der tale om en forværring på en million for “den gennemsnitlige svineavler”.  Men prognoser fra Axelborg har tendens til at skifte meget uventet og meget dramatisk. Måske er der med prognoserne i høj grad tale om signalgivning.

Lone Saaby fra Axelborg udtalte i radioavisen den 3. december et nyt ord i denne sammenhæng, nemlig “højkonjunkturen” og mente dermed de seneste tre år, hvor erhvervets astronomiske gæld ikke blev nedbragt. I følge samme Lone Saaby har”ruslandskrisen”  ansvaret for landbrugets manglende indtjeningsevne.

 

Store underskud hos mælkebønderne i vente

Arla har netop udsendt en pressemeddelelse, hvor man bl.a. skriver:

”Udfordringerne på markederne fortsætter som en konsekvens af den markante ubalance imellem det globale udbud og efterspørgsel varer ved,”

skriver Arla og påpeger, at det helt konkret rammer det europæiske detailmarked, med konsekvenser for indtjeningen i hele mejerisektoren.

”Arla har taget skridt for at afbøde de afledte konsekvenser for vores mælkepris til ejerne, men i sidste ende kan Arla ikke stå imod de globale markedsbevægelser, og det er ikke usandsynligt at der kommer yderligere prissænkninger de kommende måneder,”

hedder det i meddelelsen.

via Masser af mælk får prisen til at dykke.

L&F: Landbrug betaler sig ikke

prognose_okt_2014
Grafik: sickpigs.dk

Efter to år med stabil indtjening for landets landmænd er billedet ved at vende.

Det vurderer Videncentret for Landbrug og Landbrug & Fødevarer i en ny indkomstprognose.

Specielt for svineproducenterne falder indtjeningen i de kommende år, men også mælkeproducenterne må imødese dårligere driftsresultater.

– Situationen er særligt alvorlig for svineproducenterne, som vi venter ender på et negativt driftsresultat før aflønning af ejerens arbejdsindsats og egenkapital på 585.000 kroner i 2015. Først i løbet af 2016 venter vi, at udsigterne forbedres, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Videncentret for Landbrug.

via Prognose: Svinebønder hårdt ramt – Landbrug.

Katastrofal svineprognose for 2014-16

Driftsresultatet før aflønning til ejeren forrentning af egenkapital ser ud til at styrtdykke næste år. Ud fra forventninger til foderpriser, kødpriser m.v. har regnedrengene i Videncenter for Svin lavet en prognose, som svineavlerne bruger til at lægge budget efter.

Tallene, som sickpigs.dk bringer her, før de officielt kommer ud til konsulenterne, viser, at det er en rigtig god forretning af afvikle svineproduktionen i Danmark.

I følge Finn Udesen er de dårlige driftsresultater ikke noget nyt. Sådan har det faktisk set ud i over ti år.

Det skal bemærkes, at der er tale om gennemsnitstal.