Kategoriarkiv: Promillegate

Troels Troelsen fra CBS fyret.

Troels Troelsen, der leverede bestilt arbejde til Bæredygtigt Landbrug i en sådan grad, at CBS bremsede udgivelsen af hans arbejde, er nu afskediget fra CBS.  Troelsen trodsede praksis for god forskningspraksis i forsøget på at opfylde Bæredygtigt Landbrugs ønsker om at få bekræftet, at danske landmænd er og var forfordelt i forhold til andre europæiske landmænd. I forbindelse med hans sammenlignende studie aflagde han et fem ugers besøg med sin familie i New Zeeland med alt betalt, men det har ikke været muligt at få oplyst grunden til dette besøg, da dette land ikke indgik i Troelsens makværk. Forskerforum.dk skriver bl.a. om sagen:

Og lektorens letfærdige omgang med almindelige regler for god forskningspraksis bliver nu en alvorlig påmindelse til andre forskere, for den fik et personligt efterspil. CBS-ledelsen synes forsyndelsen er så grov, at man har sendt Troels Troelsen ud af bagdøren. I al stilhed har man fremskyndet Troelsens pension, som angiveligt var planlagt til at ske til sommer. Det fremgår af CBS-ledelsen oplysning til FORSKERforum:

”Troels Troelsen har som følge af afgørelsen 28. marts fra Forskningspraksis-udvalget ved CBS og efter samtale med sin institutleder valgt at opsige sin stilling som lektor. Ansættelsen er ophørt d. 15. april 2017”.

Troels Troelsen udtalte allerede i 2015 til Bæredygtigt Landbrug

”Hvis man lukker øjnene og gør ingenting, så vil de gå konkurs i løbet af et år eller kortere. Det her er så stort, at nogen må gå ind og løse det. Og det er ikke landmændenes skyld. De er konstant pålagt forringede rammevilkår, som dansk landbrug i EU-sammenhæng ensidigt er blevet pålagt af politikerne”.

Kilde: CBS: Kontroversiel landbrugsforsker sendt på pension | FORSKERforum


Opdatering den 1. februar, 2018

Vi har modtaget et ønske om, at ovenstående artikel fjernes. Den dukker op som det første på en googlesøgning på “Troels Troelsen”, og det er naturligvis pinligt for den gode fupforsker, der lod sig betale fedt og godt af Bæredygtigt Landbrug og leverede de ønskede resultater, der dog aldrig blev offentliggjort idet CBS stoppede den såkaldte “rapport”.

Herunder bringer vi Troels Troelsens mail, sendt fra hans nye email hos abacusmedicine.com

troels_troelsen_mail
Klik for fuld størrelse

CBS lukker munden på korrupt forsker.

Cand. Oecon. Troels Troelsens røvslikkende makværk om landbrugets rammevilkår, der er blevet finansieret af primilleafgiftsfonden via en ansøgning fra Bæreudygtigt Landbrug, blive nu stoppet af et enkelt medlem af en såkaldt “styregruppe” hvor bl.a. BL har en plads.

Vi får således ikke belyst hvorfor Troels Troelsen skulle tilbringe 5 uger på ferie  på New Zealand sammen med sin kone og lille søn med alt betalt af projektets skatteydermidler. Det ligner bestikkelse mere end hvad der er kønt, og bør have konsekvenser for både forskeren og den såkaldte styregruppe.

Altinget omtaler den afslørende sag og skriver dagen før dagen bl.a:

CBS har droppet at udgive en omstridt rapport om landbruget. Det oplyser Copenhagen Business School (CBS) i en pressemeddelelse.

Det er rapporten “Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne”, som alligevel ikke bliver udgivet. Den forskningsfaglige styregruppe bag projektet er nemlig ikke enige om at godkende udkastet til den endelige rapport.

Og det betyder, at projektet lukkes, uden at en endelig rapport udgives.

”Vi har afventet, at forskeren bag projektet fik afsluttet sit arbejde. Det er nu sket, men den forskningsfaglige styregruppe på projektet kunne ikke i enighed godkende udkastet til den endelige rapport,” siger forskningsdekan Peter Møllgaard og fortsætter:

”Vi må derfor konstatere, at rapporten ikke bliver leveret inden for de aftalte rammer, og vi har truffet beslutningen om at lukke projektet helt.”

Peter Møllgaard modsiger herover sig selv. Først siger han nemlig, at forskeren har “afsluttet” sit arbejde, og siden omtaler han “udkastet” til den endelige rapport.

Det stemmer ikke.

Læs resten på Altinget.dk her

(Kopier linket i din browser)

http://www.altinget.dk/artikel/cbs-dropper-at-udgive-omstridt-landsbrugsrapport

 

CBS forskeren Troels Troelsen opfordrede landmænd til ulovlig og dødsensfarlig protestdemonstration.

Den tidligere sportsstjerne og Arladirektør m.m. Troels Troelsen, som på CBS har offentliggjort en halvfærdig “rapport” om danske landmænds elendige rammevilkår, var allerede ude med samme budskab i 2014. Landbrugsavisen berettede dengang, at Troels Troelsen optrådte som indlægsholder for landmændene i LandboSyd og her plæderede for, at de skulle protestere imod den tids miljøkrav ved at blokere lufthavnenes landingsbaner med deres maskiner. Landbrugsavisen skrev bl.a:

Ifølge Troels Troelsen er der brug for at sige klart fra.

»Kør jeres mejetærskere ud på landingsbanen. Det ville de have gjort i Frankrig, hvis de var budt det samme. Franskmændene er meget gode til tydeligt at sige fra,« siger han.

Ifølge Troels Troelsen er tabet pr. hektar pt. 2.200 kr. på grund af dårlige rammevilkår sammenlignet med Tyskland stigende til 3.500 kr. pr. hektar når Grøn Vækst er fuldt indført.

Dertil kommer et tab på jordværdien på 81.000 kr. pr. hektar.

Han mener, at konsekvenserne af de seneste miljøkrav er at 35 procent af landmændene går konkurs.

Troels Troelsen er født i 1945 og er uddannet cand. oecon, men har ikke en egentlig forskeruddannelse i form af en phd. bag sig.

Kilde: CBS-lektor: Kør mejetærskere på landingsbanen | Landbrugsavisen

Hvad lavede CBS forskeren Troels Troelsen på New Zealand?

Den tidligere sportsstjerne Troels Troelsen fra Vejle fik i forbindelse med et promilleafgiftsfondbetalt forskningsprojekt om danske landmænds rammevilkår betalt en rejse til New Zealand, hvor også Flemming “Fakta” Fuglede, formand for Bæredygtigt Landbrug deltog.

Dr.dk skriver bl.a:

 

Troels Troelsens studietur til New Zealand er betalt af de offentlige midler fra Promilleafgiftsfonden, der er givet i forbindelse med forskningen. Samlet er der givet godt 1,5 millioner kroner til Bæredygtigt Landbrug, og studieturen er godkendt af fonden. Men oplysningen om, at Troels Troelsen har besøgt flere gårde på turen sammen med den politisk valgte formand for interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug overrasker alligevel fondens formand, Michael Brockenhuus-Schack.

CBS oplyser om forskningsprojektet på sin hjemmeside bl.a:

Metoden har med en ny forskningsvinkel beregnet tab grundet danske rammevilkår for gennemsnitlige danske helårsbrug for plante-, svine- og malkekvægbrug ved at sammenligne med faktiske vilkår i nabolandene. De danske gødningsrestriktioner sammenlignes efter casemetoden med høstresultater og kvælstofforbrug over 6 år fra 53 caselandbrug i 4 lande under sammenlignelige vilkår.

Her på redaktionen undrer vi os over, at forskeren sammen med Fuglede og begges familier er nødt til at få rejsen til New Zealand betalt for at indsamle data til et projekt, der omhandler Danmark og fire af vore nabolande.

Vi har derfor spurgt forskeren:

Kære Troels Troelsen 
 
Jeg har forstået, at du sammen med in familie har tilbragt nogen tid på New Zealand sammen med en person fra Bæredygtigt Landbrug og hans familie. Jeg har også forstået, at I har holdt et møde og været på besøg på et mejeri. Udgifterne til rejsen var betalt af forskningsmidler fra Promilleafgiftsfonden, som skal dække en rapport om danske landmænds udgifter til miljøhensyn m.v. 
 
 
Kunne du forklare mig og mine læsere af bloggen sickpigs.dk hvordan disse aktiviteter på New Zealand indgår i en forskningsmæssig vurdering af miljøomkostningerne for danske landmænd? 
 
 
Med venlig hilsen 
 


Forskeren har ringet tilbage, og vi talte med ham i næsten tre kvarter. Betingelsen for denne samtale var, at den ikke blev citeret eller optaget.

Vi er derfor beklageligvis ikke i stand til at bringe forskerens svar.

Kilde: CBS-forsker var på studiebesøg på New Zealand med landbrugsformand | Nyheder | DR

Grådighed og slap moral i projekter støttet af EU og promilleafgiftsfonden

sickpigs.dk har fået aktindsigt i nogle krav om tilbagebetaling af støtte til forskellioge projekter som har været finansieret dels via EUs landdistriksmidler (50%) og dels af midler fra den såkaldte promilleafgiftsfond, som egentlig er statsmidler men som i praksis lempes videre til landbrugserhvervet via et kontor på Axelborg.

Se sagerne om tilbagebetaling af over en halv million skatteyderkroner her.

Bilagsfusk og promillesnyd i kvægprojekt

Stribevis af bilag afvises af Naturerhverv i en sag om et EU og promillefinansieret millionprojekt om bedre bedre dyrevelfærd i kvægbesætninger. Man forsøgte blandt meget andet at få dækket udgifter til aviser og tidsskrifter samt honorar til en konsulent, som ikke havde med projektet at gøre.

Over 236.000 kroner forsøgte man at dræne kassen for men uden retligt grundlag. Pengene blev betalt tilbage, men ingen fik tilsyneladende påtale eller sanktion på grund af snyderiet.

seges_32101-d-12-00541

Henholdende svar fra Naturerhverv

En banal aktindsigtsbegæring trækker ud. Vi rykker og får nedenstående ret overlegne svar.

Kære Knud Haugmark

Tak for din henvendelse. Vi har haft kontakt til Promilleafgiftsfonden for landbrug, som oplyser, at fonden desværre ikke har fået besvaret din henvendelse, men at du kan forvente svar snarest muligt.


Venlig hilsen
xxx
Fuldmægtig | Jura
+45 25 23 83 40 | ED@naturerhverv.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@naturerhverv.dk |
www.naturerhverv.dk


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 25. november 2016 10:11
Til: NaturErhvervstyrelsen <mail@naturerhverv.dk>
Emne: begæring om aktindsigt og et pAR SPØRGSMÅL om promillemidler og økologi

Til Naturerhverv.

Jeg har forgæves søgt om aktindsigt i promillefonden, så nu sender jeg begæringen til jer, idet jeg blot henviser til det offentliggjorte brev til promillefinden, der kan ses her.


  http://www.sickpigs.dk/sickpigs-dk-undersoeger-seges-og-oekologernes-fiflerier-med-eu-midler/

--
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
Mobil: 20 41 77 88

Hvor korrupt er økobossen Per Kølster?

Karsten Nielsen, CEO i en dansk eksportfremmevirksomhed,  piller de fromme økofjer af Per Kølster, som sidder med ved bordet, når der skal uddeles penge til diverse økologiske projekter.  På LinkedIn skriver han bl.a:

Tag f.eks. Per Kølster, som er formand for Økologisk Landsforening, men han er samtidig også bestyrelsesmedlem i FØL, og han er med til at bestemme hvilke projekter skal modtage tilskud. Enten direkte eller indirekte, så har Per Kølster været med til at bestemme at 10,6 mio. kr. ud af en samlet eksportfremme pulje på 10,8 mio. kr. gik til Økologisk Landsforening og L&F i 2016. Organic Denmark hører under Økologisk Landsforening og fungerer som deres eksportafdeling, og kigger man på Organic Denmarks hjemmeside, så står Per Kølster opført som en af kontaktpersonerne i afdelingen, dvs. man kan ringe til ham og diskutere eksportprojekter, som Organic Denmark udbyder på baggrund af de midler, organisationen har fået via FØL, hvor Per Kølster sidder som bestyrelsesmedlem. Ifølge administrationen bag FØL, som varetages af L&F, så er Per Kølster ikke inhabil fordi han plejer erhvervsinteresser, og så længe den virksomhed, Per Kølster er ansat i, ikke er én af de deltagende virksomheder i et tilskudsprojekt, så er der ikke tale om inhabilitet. Per Kølster er heller ikke inhabil når han godkender tilskudsprojekter, som er med til at finansiere hans organisation og dermed betale hans løn. For os er det tydeligt at der eksisterer interessekonflikter i hele sammensætningen bag FØL og den måde eksportfremme tilskudsmidler bliver fordelt på.

Læs videre Hvor korrupt er økobossen Per Kølster?

Den økologiske korruption

En ny debattør med kvalificerede meninger har meldt sig i koret af landbrugs-og økokritikere. Karsten Nielsen driver sit eget eksportfremmefirma for danske fødevarerog oplever, at de etablerede organisationer, L&F samt Økologisk Landsforening, bevilger tilskud til salgs- og eksportfremme til sig selv. Selv kontorhold og lønninger dækkes af tilskudsmidler, mener Karsten Nielsen, der på LinkedIn bl.a  skriver:

Kigger man på den samlede fordeling af eksportfremme puljen for 2017, så kan man konstanterne at puljen var på 9 124 000 mio. kr. Tre private aktører har opnået ”et delvis afslag” til deres oprindelige projekter, dvs. deres oprindelige budgetter blev ikke godkendt, men der blev bevilliget 483.000 kr. til tre individuelle, private organisationer/foreninger som er Food from Denmark, Organic by Nørskov / NewNordica og Producentsammenslutningen Bio Aus Dänemark. Så alt i alt gik 1 449 000 mio. kr. til tre nye aktører, som ikke har opnået tilskud tidligere ved FØL. 7 675 000 mio. kr. gik tilsammen til to organisationer – L&F og Økologisk Landsforening. Omregner man det til procent, så betyder det at 84% af tilskudsmidlerne gik til kun to organisationer. Dette er en lille forbedring i forhold til 2016, hvor næsten 100% gik til L&F og Økologisk Landsforening.

Kilde: Debatindlæg om Eksportfremme: Venskabskorruption og inhabilitet i dagligdagen – hvor går grænsen? | Karsten Nielsen | Pulse | LinkedIn

De såkaldt bæredygtige: Økologerne var med til at bevilge sig selv 50 mio. promillekroner

I en pressemeddelelse forsvarer Flemming Fuglede, formand for de såkaldt bæredygtige landmænd, at han godkendte en bevilling på 1.5 mio. kroner fra promillefonden til sin egen forening, der brugte pengene til at få udarbejdet en rapport om dansk landbrug på CBS. Han udtaler bl.a:

»Økologisk Landsforening har de seneste fem år søgt om over 50 mio. kr. til egne projekter og Landbrug & Fødevarer/Seges om omkring en halv milliard i samme periode. Fremgangsmåden har været den samme som Bæredygtigt Landbrugs i ansøgningen om 1,5 mio. kr. til en rapport om dansk landbrugs rammevilkår,« skriver Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

Kilde: Flemming Fuglede afviser kritik: Jeg gjorde ligesom økologer og L&F | Landbrugsavisen

sickpigs.dk vil have Ombudsmanden til at kigge på promillegate

Til Ombudsmanden

Jeg henviser til Informations omtale af inhabilitet i nogle landbrugsfonde.

https://www.information.dk/indland/2016/10/inhabilitet-hverdagskost-magtfuld-landbrugsfond

Jeg håber at Ombudsmanden vil undersøge denne sag, da det ser ud til, at NaturErhvervsstyrelsen har opfundet nogle alternative regler for inhabilitet, der reelt sætter forvaltningslovens regler ud af kraft.

Det ser ud til, at ansøgere om bevillinger fra fonden selv deltog i behandlingen af disse ansøgninger, hvilket mærkværdigvis kunne retfærdiggøres ud fra NaturErhvervsstyrelsens selvopfundne regler.

Hvis der er uddelt penge på denne måde, der i følge Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Gøtze strider imod forvaltningslovens regler om inhabilitet, skal det undersøges, om der skal ske tilbagebetaling af beløbet og om bestyrelsen skal stilles til ansvar, da den har fremmet den ulovlige praksis.

Med venlig hilsen


Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
Mobil: 20 41 77 88

sickpigs.dk undersøger SEGES og Økologernes fiflerier med EU-midler

promilleklip

Her på redaktionen undrer vi os over, at det tilsyneladende er straffrit at snyde de offentlige kasser for meget store beløb. SEGES nuppede uden lovgrundlag over en kvart million og økologerne tog 77.000 kroner af giftafgifterne i den såkaldte “promilleafgiftsfond”.

Pengene er ført tilbage, men ingen er stillet til ansvar, så vidt vi kan se. For at få sagerne bedre belyst hat vi sendt nedenstående til fondens administration, der befinder sig på Axelborg, selv om midlerne er statslige.


Til promilleafgiftsfonden.

Det fremgår af regnskabet for 2015, note 1,  at økologisk landsforening har skullet tilbagebetale 77.000 kroner og at Seges har skullet tilbagebetale 465.000 kroner til fonden fordi de til “nogle EU-projekter har haft udgifter, der ikke var tilskudsberettigede”
Jeg forstår ikke denne begrundelse. Årsagen må jo være at de har dækket nogle udgifter med EU midler, uden at der var lovgrundlag herfor.  De har altså snydt. Det er så blevet opdaget, og man har pålagt de to foreninger at betale midlerne tilbage.

Jeg skal bede om at få oplyst:

Hvilke EU projekter der er tale om. Aktindsigt udbedes.
Hvilke udgifter, der er tale om. Aktindsigt i korrespondancen omkring tilbagebetalingen. udbedes
Om snyderiet er ansvarspådragende ikke mindst set i lyset af, at der tale om betydelige beløb.
Og hvis dette er tilfældet, om der er foretaget sanktioner over for enkeltpersoner eller andre.
om snyderierne er indberettet til EU.

Sluttelig vil jeg gerne vide, om det er muligt at bruge bevillinger til andre end de bevilgede formål ud fra devisen: “går den så går den”.

Med venlig hilsen

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
Mobil: 20 41 77 88

Økologisk Landsforening grebet i svindel med støttemillioner fra Promilleafgiftsfonden.

per-koelster-i-marken-x
Den økologiske snydepels, Per Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening. Foto fra foreningens hjemmeside

De skinhellige miljøfreaks i Økologisk Landsforening er i blevet grebet med fingrene i kagedåsen. I 2015 skulle de fisefromme økologer tilbagebetale ca. 77.000 kroner til den såkaldte “promilleafgiftsfond”, som de havde snydt sig til i forbindelse med nogle EU projekter. Dette fremgår af 2015 regnskabet, der dog ikke afslører hvilke projekter, der var genstand for snyderiet.

SEGES  havde svindlet for mindst DKK 465.000 og er største modtager af penge fra fonden

Hverken svindelen fra Økologisk Landsforenings side eller fra SEGES har tilsyneladende haft konsekvenser for de skyldige. Numrene er foretaget ud fra devisen, går den så går den.

Svindelen fremgår af Promilleafgiftsfondens 2015 regnskab, der kan ses her.

Økologerne godkender egne ansøgninger til promilleafgiftsfonden

per-koelster-i-marken-x
Formanden for Økologisk Landsforening, Per Kølster skriver ansøgninger til Promilleafgiftsfonden med den ene hånd og godkender ansøgningerne med den anden. Selv mener han ikke, at han er inhabil. Foto fra foreningens hjemmeside.

Når staten pålægger danske landmænd afgifter på pesticider for at formindske forbruget, så har man samtidig sørget for, at pengene kommer tilbage i landmændenes lommer, ikke som kontanter men som tilskud til Økologisk Landsforening, Bæredygtigt Landbrug, SEGES samt en række andre landbrugsorganisationer. Pengene læsser Skatteministeriet nemlig på en trillebør, som de triller hen til Fødevareministeriet, der putter pengene i den såkaldte “Promilleafgiftsfond”.

Herfra deler en bestyrelse, hvor landbruget har flertal, penge ud til forskellige landbrugsinteresser i henhold til ansøgninger, der er indsendt af bestyrelsesmedlemmerne selv.

Økologisk Landsforening hr ingen skrupler i forbindelse med at modtage penge, der stammer fra forbrug af pesticider. Fonden er jo fuldstændig afhængig af, at andre landmænd bruger sprøjtemidler, som jo ikke er tilladt hos økologerne, men penge lugter som bekendt ikke.

Formanden for Økologisk Landsforening, der for nylig har indledt et samarbejde med Bæredygtigt Landbrug om en skrap fortolkning af begrebet “Miljøfokuszoner“, sidder også i bestyrelsen. Her imødekommer han ansøgninger fra Økologisk Landsforening, som han selv har indsendt.

Læs videre Økologerne godkender egne ansøgninger til promilleafgiftsfonden