Kategoriarkiv: Uncategorized

Nye regler får økologisk honningproduktion til at boome

http://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article9716443.ece?utm_campaign=Morgen&utm_content=2017-07-11%2010%3A01%3A27&utm_medium=top&utm_source=Feed

Debat: Kære politikere, kom ind i klimakampen og æd jeres kaninkost

Dejlig vegetarret fra caféen på Charlottenborg. Friske nye gulerødder. Namnam. Fem ud af seks retter på menuen er kødfri. Dagens ret ovenfor kostede 85 kr. Med et glas frisk appelsinjuice og dessert med en rigtig god kop te kom regningen ikke over de to hundrede kroner.

I Altinget skriver to kronikører vittigt og klogt om den hysteriske reaktion på den ene ugentlige kødløse  dag, som Folketingets kantine har indført. De citerer Søren Espersen fra DF og skriver bl.a:

“Hvorfor straffer man os, der kan lide kød, når vegetarerne får deres mad hver dag? Jeg forstår ikke, at det skal laves om. Folk skal da have det, de vil have? Det er bestemt ikke fint med et miljøpolitisk tiltag som dette. Dem, der vil spise som kaniner, kan gøre det, men vi skal have vores kød. Er det noget, Alternativet har fundet på?”

At sammenligne en kødfri kost med kaninføde var din sjoveste onkels yndlingsjoke engang i de tidlige 90’ere. Dengang trak man kækt på smilebåndet. Men i dag, hvor konsekvenserne af klimaforandringerne allerede er massive. Hvor naturvidenskabelige forskere står i kø for at give den ene mere dystre prognose af fremtiden efter den anden, gør tåbeligheden trods alt for ondt.

Kilde: Debat: Kære politikere, kom ind i klimakampen, og æd jeres kaninkost – Altinget – Alt om politik

Kommunaldirektør: Du kan tørre røv i branding – Altinget – Alt om politik

http://www.altinget.dk/artikel/kommunaldirektoer-du-kan-toerre-roev-i-branding?ref=newsletter&refid=24613&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetdk

Kapitalfond har fået færten af den generøse danske biogasstøtte

En international kapitalfond har lugtet de store tilskud til biogasanlæg i Danmark, og lugten af penge har fået den til at tilbyde medfinansiering til det mest idiotiske biogas, nemlig decentrale gårdbiogasanlæg, hvis landmanden har fået “energisparetilskud”. Bygningen af disse anlæg kan så finansieres uden indskud fra landmandens side, skatteyderne og fonden, Blue Planet Innovation, betaler regningerne. Landbrugsavisen skriver bl.a:

»Hvis en landmand har en god biomasseforsyning og god afsætningsmulighed for biogassen, så kan vi tilbyde en pakkeløsning,« siger Olav Rasmussen, CEO for selskabet.

Blue Planet Innovation tilbyder en løsning, hvor der kun kræves begrænset indskud, der skal ikke stilles kautioner, og hvor investor har et længere varende engagement i biogasanlægget. Det betyder også, at Blue Planet Innovation vil arbejde med en kendt biogasmodel og en drifts- og servicepakke som sikrer, at anlægget bliver tilset af erfarent personale. Med andre ord har de stor interesse i, at det virker, når det er bygget.

Kilde: Nu bliver det nemmere at låne til biogas | Landbrugsavisen

De sygdomsfri slagtesvin, der udviklede en superresistent bakterie – Debatindlæg – Meninger – Aarhus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Læserne skal ikke lade sig narre af det tilforladelige, nærmest joviale indtryk. Bag facaden skummer Holger Ø. Mortensen af berettiget indignation over svinebøndernes hærgen. I dette indlæg retter han sin sylespidse pen imod det umådeholdne forbrug af antibiotika.

Jyllands mest frygtede gyllefighter, Holger Ø. Mortensen fra Præstholm Mark, svinger sin sabel over svineavlernes hoveder, og ve den, der ikke ved at dukke sig… I JP skriver præstholmeren bl,a:

Den frygtede stafylokok svækker tilsyneladende ikke grise – men kan overføres til mennesker og forvolde alvorlige betændelsestilstande. Ingen ved nøjagtig, hvor mange smittede personer der arbejder med svin. Og heller ingen ved, hvor mange personer der ikke arbejder med svin, der har den frygtede stafylokok. Svineavlerne har startet en epidemi af eksponentiel karakter. Og da svinebakterien ikke betyder noget for indtjeningen i den enkelte svinestald, ønsker man ikke at gøre noget ved det.

Læs hele indlægget her: De sygdomsfri slagtesvin, der udviklede en superresistent bakterie – Debatindlæg – Meninger – Aarhus

En ingeniør river masken af biogassen. Kronik i Ingeniøren

Civilingeniør Uffe Rasmussen ser på selve ordet: biogas, og angriber det for falsk markedsføring. Han skriver bl.a. i kronikken:

Men man kan også forledes til at tro, at biogas giver klimagevinster, selv om det afhænger af, hvilket materiale biogassen produceres fra, og hvad den alternative håndtering af dette råmateriale er. Putter man almindeligt brændbart fedt og madvarer fra husholdningsaffald eller dyrkede afgrøder i anlæggene, er der hverken klima- eller energigevinst ved biogasproduktionen frem for at brænde det i moderne forbrændingsanlæg. Desværre associeres forbrændingsanlæg ofte med begreber med negativ klang: dioxin, tungmetaller, aske og hensynsløs mangel på affaldssortering. Så valget er let for velmenende politikere, der kun har tid til overskrifter: Biogas er det populære valg. Og det glemmes hyppigt, at det er brændslet og ikke energiteknologien, der afgør, om der er tale om vedvarende energi.

Kilde: Kronik: Biogas – et ord der forfører | Ingeniøren

Veterinærdirektør Per Henriksen er edderkoppen i midten af spindelvævet…

Det er på den seneste blevet meget tydeligt, at Fødevareministeriet styres af Axelborg og stadig mere tilgodeser landbrugets snævre interesser på befolkningens og folkesundhedens bekostning.

Det har ikke været muligt at fastslå hvilken medarbejder, som lader sig fjernstyre fra Axelborg, men en aktindsigt som TV2 har fået, afslører, at det var veterinærdirektør Per Henriksen, der slettede DTUs anbefalinger med hensyn til bekæmpelse af MRSA fra en rapport, som senere blev fordelt til folketingets medlemmer. Fødevarewatch citerer TV2 og skriver bl,.a:

TV2 skriver torsdag formiddag, at det var Fødevarestyrelsens veterinærdirektør, Per Henriksen, der slettede den omstridte anbefaling om MRSA-bakterier. Af en række mails og dokumenter, som TV2 er kommet i besiddelse af, fremgår det, at Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) senere videregav de rettede informationer til Folketinget. Folketinget blev dermed aldrig orienteret om DTU-eksperternes anbefaling om de resistente bakterier. Ifølge TV2 slettede direktøren blandt andet følgende passus i udkastet til rapporten: “Det er DTU’s vurdering, at der bør bruges en top down approach med fokus på avlsbesætninger for at minimere og begrænse spredning af MRSA så meget som muligt.”

Kilde: Medie: Direktør stod bag omstridt MRSA-sletning

Sære smørpriser

 

1-img_20160921_165510
Importeret tysk smør sælges i Aldi for 8.50 kr for 250. gram.
1-img_20160921_165515
Arlas Lurpak koster mere end det dobbelte…

Arlabønderne klager over for lave priser, men Arla sælger smør til over det dobbelte af det importerede tyske smør. Et andet dansk produkt sælges til kr. 8.00 for 250 gr.

Vi undrer os og erkender, at man ikke kan forstå alting.

 

Danske unge drikker dobbelt så meget som EU-gennemsnittet – Politiken.dk

Danmarks råstof, de unges intelligens, er under afvikling. De unge indtager enorme mængder af det hjerneskadende stof, alkohol. Politiken omtaler en europæisk undersøgelse, hvor danske under topper, igen igen.

Danmark er det land, hvor flest unge drikker alkohol i løbet af en måned, og når de drikker, drikker de dobbelt så mange genstande på en aften som EU-gennemsnittet.FaktaESPAD-undersøgelsen Undersøgelse af europæiske unges brug af alkohol og stoffer Bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt 15-16-årige 35 EU-lande er med Gennemføres med 5 års mellemrum I Danmark er undersøgelsen gennemført blandt elever i 9. og 10.-klasse Støttes af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotikamisbrug (EMCDDA)»Det mest alarmerende er, at danske unge er dem, der fuldstændig uden sammenligning drikker sig mest fulde. Det er tydeligt, at der er noget helt særligt på spil i Danmark – her er det simpelthen almindeligt at drikke sig meget beruset«, siger Kit Broholm, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Kilde: Danske unge drikker dobbelt så meget som EU-gennemsnittet – Politiken.dk

MRSA: Medicin kan ikke redde en syg produktion

Fødevarestyrelsen får i disse dage kritik for i årevis at have udeladt førende eksperters råd om MRSA-bekæmpelse, og landbrugets brancheorganisation, Landbrug & Fødevarer, ligeså for at have ført pennen. I Dyrenes Beskyttelse er vi rystede over sagen, der i bund og grund skyldes en syg produktion, der beskyttes af tætte forbindelse mellem industri og myndigheder.

Kilde: MRSA: Medicin kan ikke redde en syg produktion

Kjeld hansen afslører lusk i forbindelse med den såkaldte “landbrugspakke”

1-scan0001.pdf - Adobe Acrobat Professional 23-01-2016 173657
Bragt i Politiken januar 2016. Gengivet med forfatterens venlige billigelse.

Lusk med landbrugspakken

Af Kjeld Hansen, journalist og gårdejer

Når miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og regeringen søsætter et landsomfattende initiativ, som man selv betegner som intet mindre end et “paradigmeskifte for miljøreguleringen” i Danmark, burde vi kunne forvente en åben og ærlig debat, før denne hjælpepakke til landbruget udmøntes i lovgivning.

Men hvad får vi? Luskeri og sort latin fra allerførste dag.

Landbrugsaftalen blev underskrevet af Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti 22. december, og allerede samme dag begyndte høringsfristen på otte uger. Finder regeringen det virkelig rimeligt, at de 103 høringsberettigede brancheorganisationer, foreninger og institutioner samt de 98 kommuner skal bruge deres juleferie på det omfattende høringsmateriale?

Dertil kommer, at de to første ugers høring har været forgæves.

De høringsberettigede har arbejdet i god tro med at vurdere landbrugspakkens virkninger ud fra den grundlæggende “Baseline 2021”-rapport. Den er udarbejdet af Århus Universitet i 2014, og udgør så at sige den overordnede facitliste, men 8. januar 2016 blev det afsløret, at FødevareErhvervsstyrelsen havde undladt at fortælle, at der skal anvendes en stærkt revideret udgave.

Og selv om den reviderede udgave indeholder helt andre talstørrelser, havde FødevareErhvervsstyrelsen faktisk også undladt at offentliggøre den. Det skete først 8. januar, så alt høringsarbejde indtil da var foregået på et forkert grundlag.

Dog har en enkelt høringsberettiget organisation ikke arbejdet forgæves. Det er Landbrug & Fødevarers faglige afdeling, SEGES. Allerede i november 2015 havde SEGES den reviderede udgave til kommentering, så landbruget har hele tiden kendt den rigtige facitliste. Hvorfor har SEGES haft denne fortrinsstilling? Jeg spurgte redaktøren af den reviderede Baseline 2021, og han svarede lakonisk: – Det fik vi besked på fra ministeriet.

Høringsmaterialet består primært af den tekniske miljørapport, som lovgivningen kræver udarbejdet, når der ændres så drastisk på landbrugets udledning af kvælstof, at det vil påvirke både vandmiljøet og grundvandet. Rapporten, der er på 24 sider, er anonym, dvs. den har blot “NaturErhvervsstyrelsen” som afsender.

Teksten rejser mange spørgsmål, og helt centralt står et Danmarkskort i tre lyseblå nuancer. Det angiver, hvor landmænd må bruge mere gødning, og hvor de skal skære ned. Ifølge kortet vil f.eks. det meste af landbruget på Fyn og i store dele af Sjælland opleve skrappe begrænsninger. Jeg spurgte aftalepartnerne, hvilke kilder kortet er baseret på, men hverken Erling Bonnesen (V), Mette Bock (I), Rene Christensen (DF) eller Rasmus Jarlov (K) anede det.

Jeg anmodede derfor 5. januar NaturErhvervsstyrelsen om at få oplyst navnene på forfatterne til miljørapporten, så jeg kunne spørge dem. En uge senere kom der svar.

NaturErhvervsstyrelsen ønskede ikke at oplyse, hvem der har udarbejdet miljørapporten. Begrundelsen lød: “Grunden er, at din anmodning rejser nogle juridiske spørgsmål vedrørende den eventuelle anvendelse af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser”.

Hele dette uskønne forløb med fortielser, favoriseringer og fusk gør høringen til en åbenlys farce. Ikke bare er dette luskeri unfair overfor offentligheden og de høringsberettigede, men hvad med de hæderlige landmænd der gerne ser en åben og ærlig debat om deres miljøforhold? De stigmatiseres helt urimeligt. Høringen om landbrugspakken bør simpelthen gå om!

500 ord

sickpigs.dk klager over kampagnen: “Glade køer giver bedre mælk”

her på redaktionen er vi ret sure over, at landbruget igen binder folk en historie om “glade” husdyr på ærmet. Derfor har vi sendt en klage over vildledende markedsføring til fødevareregionen.Vi har modtaget denne kvittering:

 

Henvendelse til Fødevarestyrelsen
 
HenvendelsesID: 1054103
 
Jeg ønsker at henvende mig vedrørende: “Andet”
Henvendelsestekst
 
Henvendelsestekst:

Hermed påklages kampagnen “Glade køer giver bedre mælk” for at være uden dokumentation og for misbrug af et officielt symbol.

Der findes ingen dokumenterede metoder, der kan fastslå, om et ko er “glad”. Der er derfor intet grundlag for at skrive, at “Glade køer” gør det ene eller det andet.

Det anføres, at disse “glade køer” giver “bedre” mælk. Men dette begreb er flertydigt. Er der tale om mælk med højt fedtindhold, der giver bedre afregningspris for landmanden, men blodpropper hos forbrugeren? Eller omvendt? Drejer det sig om mælk med eller uden indhold af antibiotikarester, bakterier (herunder resistente MRSA), blod, pus eller yverceller? Er der tale om råmælk direkte fra stalden eller om et forarbejdet produkt? Udtrykket “Bedre mælk” er med andre ord misvisende, da det ikke fremgår, hvad der er bedre ved bedre mælk.

Sidst vil jeg påpege, at koen på plakaterne har fået en smiley på mulen. Dette symbol, der jo anvendes som udtryk for at en fødevarevirksomhed er fundet i orden ved et kontrolbesøg, kan hverken bruges på køer, mælk eller mejeriforeningen. Men det ser ud som om, at den “bedre” mælk fra danske “glade” køer er blåstemplet af fødevarekontrollen, og det er jo ikke tilfældet.

Det fremhæves i kampagnens hjemmeside www.danskmælk.dk, at mælken er særlig god, fordi den er dansk. Men man må ikke anprise den slags egenskaber, for al mælk i Danmark er dansk, så dette er ikke noget særligt. På hjemmesiden skriver man i øvrigt usandfærdigt at “dansk mælk er dansk hele vejen igennem”, men køerne fodres med importerede proteinprodukter og andre importerede fodermidler ligesom de behandles med udenlandsk antibiotika og anden medicin. De almindelige sortbrogede køer er af udenlandsk afstamning.

Desuden passes de ofte af udenlandsk arbejdskraft og det meste af mælken behandles på et internationalt ejet mejeri, Arla.

Virkeligheden er nok, at danske køer har det elendigt, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved det stigende antal “taberkøer” høj kalvedødelighed, høj forekomst af for eksempel Salmonella Dublin og manglende adgang til frisk luft og græs.

Jeg skal derfor bede fødevaremyndigheden om at tage stilling til kampagnens lovlighed og erindre om en lignende sag fra 2003, hvor Netto valgte at ophøre med at anprise grise for at være særligt glade.
http://www.sickpigs.dk/landbrugsinfo/gladgris/index.htm
http://www.sickpigs.dk/vildledende-markedsfoering-af-glade-koeer/


Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C, 1. sal th.
2800 Lyngby
Tlf: 20 41 77 88

Kontaktoplysninger
 
Jeg henvender mig som: Person
Person
Telefon: 20417788
Fornavn(e): Knud
Efternavn: Haugmark
Vejnavn: Skelhøjvej
Husnr.: 25C
Etage: 1
Dør: th
Postnr.: 2800
By: Lyngby
E-mail-adresse: knud@haugmark.dk
Filvedhæftning
Vedhæftede filer
Liste over vedhæftede filer: 20150624_111103_resized.jpg;
 20150624_111103_resized

 

Teilnehmen – Keine Gülle ins Trinkwasser – Campact

Immer mehr Gülle aus Megaställen landet auf den Feldern – und damit im Grundwasser. Agrarminister Christian Schmidt verhandelt mit den Bundesländern über Gegenmaßnahmen. Doch die Agrarindustrie läuft Sturm gegen strenge Regeln. Jetzt müssen wir für unser Wasser und gegen Tierfabriken streiten.

via Teilnehmen – Keine Gülle ins Trinkwasser – Campact.

Norsk medie: Kina bekymret for dansk kød

Kina, som importer svinekjøtt fra Danmark, er bekymret for smitte fra den multiresistente stafylokokkbakterien MRSA CC398. Den danske journalisten Kjeld Hansen, kjent for sine kritiske reportasjer om landbruk og miljø, fikk dette bekreftet av direktør Per Henriksen i Fødevareministeriet den 14. februar.– Er i dialogKinesiske investorer har i det siste vist økende interesse for kjøtt fra Danmark, men ting tyder på at kinesiske myndigheter har samtidig merket omtalen av MRSA-smitten.– Det er korrekt at det i januar har vært oppmerksomhet om MRSA i Danmark fra kinesisk side. Fødevarestyrelsen har vært i dialog med sentrale kinesiske myndigheter og forklart dem forholdene om MRSA i Danmark, skriver den danske veterinærdirektøren Per Henriksen.

via Nationen – Kina bekymret for dansk kj.

Kolmos får en pris for sin stædighed

resistensforedrag 22-04-2010 19-37-36 2592x1944
Kolmos ved et arrangement i Aalborg om resistens i 2010

”Antibiotika er lægemidler og ikke fodertilsætningsstoffer, som man bare kan anvende efter behag. Det er ilde hørt blandt svineproducenter, for med den nuværende produktionsform giver antibiotika penge på bundlinjen, og nu føler de så, at deres produktion er truet,” siger Kolmos og tilføjer:

”Men det går jo ikke at bruge antibiotika på den måde, hvis der også skal være antibiotika til næste generation. Så må man som læge sige fra. Og jeg lader mig ikke skræmme af lidt modstand, jeg fortsætter med sønderjysk vedholdenhed. Det er et langt, sejt træk, men vi skal nok nå i mål!”

via Ugeskriftet.dk.

sickpigs.dk ønsker til lykke med den fine udmærkelse. Den er velfortjent. red.

Ingen har fundet MRSA i byerne, men findes den alligevel i det skjulte

Sundhdsstyrelsens vejledning skriver for eks:

I 2011 udgjorde MRSA 398 over 10 % af nye MRSA-tilfælde. Der er dog betydelige regionale forskelle og MRSA 398 personer findes indtil videre stort set ikke i storbyer som Århus og København. På denne baggrund er derfor indført som ny risikosituation, ”dagligt arbejde i en svinestald eller tilsvarende daglig kontakt med levende svin”. Risikosituationen gælder både for personen, der arbejder med levende svin og for personens husstand (afsnit 4.1.1 og kapitel 7).

Risikosituationen er dog modificeret ved at den enkelte hospitalsledelse afhængig af den lokale forekomst af MRSA 398 kan dispensere fra, at alle patienter skal spørges om kontakt til levende svin.

I byerne, hvor man antager, at der ikke findes MRSA, kan hospitalerne lade være med at spørge, om patienterne har kontakt til levende svin eller tilsvarende kontakt md levende svin, altså kontakt med svinepassere. Og når man ikke spørger, så undgår man også ubehagelige svar.

via Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA – 2. udgave, 2012, Sundhedsstyrelsen – retsinformation.dk.

Debat: … infame, egoistiske skidderikker!

nicolajdefineNikolaj de Fine Licht skriver på Informations debat under Holger Ø Mortensens kronik “Luk dansk Landbrug”:

 

28. september, 2014 – 04:16

Jeg er ked af at skulle lægge et erhverv for had, men sådan er det: de landmænd, der udfører svineproduktion på de vilkår, der er tale om her, er slet og ret nogle infame, egoistiske skidderikker.

Det drejer sig i realieten om ganske få mennesker, der således med deres direkte aktive indsats er ved at sætte en hel befolknings helbredstilstand over styr. Det kan nok være, at der er en landbrugsmafia – det er jeg sådanset overhovedet ikke i tvivl om – men der er altså nogle mennesker, der aktivt udfører dette ubeskriveligt destruktive arbejde.

Der eksisterer ingen undskyldning à la “jamen de har også familie, udgifter og gæld, der skal betales af på”, for i sidste ende er det det enkelte menneskes eget eksistensielle valg, hvordan man vil være i denne verden. Kan de fleste ihvertfald hurtigt blive enige om, når det gælder en “Dovne Robert” eller deslige. Som jo trods alt blot er nogle sociale små-bedragere, mens vi her taler om mennesker, der aktivt, mod bedre vidende systematisk ødelægger livsvilkår og fremtid med uoverskuelige konsekvenser for en hel befolkning.

Jeg synes de skal hænges ud allesammen – med navns nævnelse og det hele. Ihvertfald sålænge vi har en sladderpresse, der finder det passende at hænge alt muligt langt mindre kritisabelt ud. Disse landmænd har efter min mening intet krav på beskyttelse, da de er ved at smadre vores samfund. Den eneste forskel er, at de ikke står med geværer og skyder men benytter bakteriel krigsførelse.

Jeg beklager – jeg er ikke i stand til at se det anderledes men vil gerne belæres om, hvor det er, jeg måtte tage fejl

via Luk dansk landbrug | Information.

Ny imagekampagne for Lars Løkke skal genstarte hans karriere

Lars Løkke Rasmussen er gået i gang med at blive mere folkelig og har hyret reklamebureauet Waterfront til at dresse sig lidt op. Der er indkøbt nye underbukser, der afviger kraftigt fra de herostratisk berømte boxerskorts, og nu pryder han byens plakatsøjler i sit nye outfit.

"Det krævede hård træning og ingen fadøl i flere dage og så skulle jeg spise steroider med en ske, men jeg synes resultatet er flot. Og nu kan jeg banke dem alle sammen, osse ham bank-splejsen Kristian Jensen", udtaler Løkke til sickpigs.dk.

"Vi skal lægge problemerne bag os og se fremad",siger formanden med fråde om munden, idet han i det yderste af sit synsfelt har fået øje på en halv fadøl, nogen har glemt…

Underbuksemysteriet kap. 2

 

Fra vores hemmelige, såkaldte tys-tys kilde forlyder det, at Lars Løkkes sponsorerede underhylere var foret med blødt minkskind både foran midt på og bagpå omtrent i anushøjde.

Vi kan derfor gå ud fra, at Lars Løkkes glade smil og muntre fremtoning skyldes konstant stimulering dels af pungen og dels af nerverne omkring formandens anus med kildrende minkpels.

Minkskindende var sponsoreret af pelsdyravleren Martin Merrild, en god ven af landbruget over organisationen Copenghagen Fur, og omfattede foruden de pelsforede boxershorts, 9 jakkesæt, sokker, slips m.v.

I Venstre var man i 2011 i vildrede, og den tidligere medarbejder ved Landbrug og Fødevarer, Claus Richter, forslog, at man lod som om, at der var tale om en personlig gave til Lars Løkke, så det ikke skulle fremgå af Venstres indberetninger om partistøtte, fordi beløbet først var lagt ud af partiet, og siden indbetalt af sponsoren med tilbagevirkende kraft.

– Den slags omkontoeringer er vi rigtig gode til i Danmark, udtalte Claus Richter på en internt økonomimøde møde med Merrild, Hjorten og Søren Pind. – Vi brugte det rigtig meget i L&F, da jeg var ansat der, og det gik fint. Kontrollen blev overladt til vores egen revisor, og han skulle sq ikke have noget i klemme, kan I nok regne ud.

Nogle år senere mente Richter pludselig, at man nok hellere måtte indrømme, at man have ”overset” beløbet. Så den milde gaveregn fra Merrild og hans pelsavlerkolleger blev ikke en del af valgkampen og debatten før i 2014, da de pelsforede underbukser kunne afsløres af sickpigs.dk.

Sickpigs.dk formidler via forretningen Zorning på Gammel Kongevej boxershorts "model Løkke" med ægte minkpels til kroner 2.500 pr. par. 3 par for 6.000 ved samlet bestilling.Vi arbejder på at skaffe billeder af Løkke iført de lækre underhylere og har bl.a. henvendt os til partiet Venstre, for at låne nogle optagelser fra de i pressen omtalte "fotosessions".