Kategoriarkiv: Uncategorized

God analyse af landbrugets økonomi

Herluf Andersen skriver på landbrugsavisens blog bl.a:

Men hvorfor ikke ved lov lave en jordreform, der stoppede pantsætning af jord, der ikke er skabt af menneskehænder, hvorfor dog så betale for den? Kunne fødevarerne ikke produceres langt billigere med en fleksibel jordleje til samfundet for den frie brugs og arveret? Jeg kunne tænke mig en 10-15 pct. af udbyttet fra en hektar med hvede, hvilket vil sige mellem 600 og 900 kr. pr hektar, frem for 15.000 til 20.00 kr. i renter ved den frie konkurrence om jordkøb. mærkeligt, at det ikke er sket for længst. Men sund fornuft kan vanskelig hamle op med politiske ideologier

 

Kilde/link

Se hele indlægget her

Landbrugets økonomi ramler. Gældsboblen revner

For at maskere den katastrofale økonomi i dansk landbrug fremstiller Landbrugsrådet propagandameteriale som det ovenstående, hvor landbrugseksporten (et tal fra Danmarks samhandel med udlandet) misvisende sammenlignes med udgifter til pension, skole etc (tal fra statsbudgettet). Det skal her bemærkes at landbruget stort set ikke betaler skat. Resultatet pr landbrug var sidste år kr. 3.000 kr.


En kæmpemæssig prisboble kan være tæt på at eksplodere under dansk landbrug. Eksperter vurderer, at prisen på landbrugsjord kan falde op mod 50 pct.
Årsagen er primært stigende renter og faldende kornpriser. Konsekvensen kan blive tvangsauktioner og milliardtab for banker og realkreditinstitutter.

Det skriver DRs hjemmeside, som har hugget historien ord til andet fra Jyllands Posten


ff

Allerede i 2003, hvor denne artikel stammer fra, var det galt

Kilde/link

DR

Østrigsk dyreværnsorganisations arkiver beslaglagt af politi

Efter at politiet foretog en razzia hos flere østrigske dyreværnsorganisationer og beslaglagde såvel medlemskartoteker, billedarkiv og filmmateriale har en forening, nemlig VGT, Forening mod Dyrefabrikker, forsøgt at få materialet udleveret. Hidtil uden held. Organisation er ikke i satnd til at kontakte sine 18.000 medlemmer med henblik på for eksemple at inddrive kontinggenter. Foreningen er i fare alene af denne grund at forbløde økonomisk.

Kilde/link

Se omtale (tysk) på VGTs hjemmeside her

Svineboss Torben Poulsen giver kollegerne en røffel

 

Kommentar af formanden for Danske Svineavlere, Torben Poulsen

Jeg ville egentlig ikke skrive flere kommentarer om krisen, men nu har det hele taget en ny drejning. Røde tal på bundlinien, jo vel, men en solid egenkapital og en bankforbindelse med adgang til masser af likviditet, som den gerne ville stille til rådighed, gav ro i sjælen og vished om, at man havde råd til at vente på bedre tider. Sådan har situationen været for rigtig mange svineproducenter, men nu får piben en anden lyd. Kapitalreserven som lå gemt i mulden er pludselig gemt så langt væk, at den er svær at få øje på, nu hvor den flinke bankmand, er blevet en dum skovl, for hvem risikovillighed pludselig er blevet et uforståeligt fremmedord.

Vi har tidligere snakket om bundlinjefiksering, og vi har også reageret, når andre har forsøgt at dække over krisen ved at henvise til, at danske svineproducenter er godt rustede til at modstå krisen på grund af vores relativt store egenkapital. Det nytter ikke noget at fjerne fokus fra vores største problem, manglende indtjening. Man kan ikke i længden basere vores erhverv på minderne om fordums storhed og forventningerne om fremtidig indtjening og derved konkludere, at så har vi det i gennemsnit godt. Hvis man skyder 1 meter foran en hare og en meter bagved, så er den i gennemsnit død, men kan alligevel løbe videre.
 
Vågn op
Det er tid til handling, så det kan ses og høres. På indkøbssiden er konkurrencen ret hård, men alligevel er der ting, der kan gøres bedre. De som forlod sig på firmaernes rådgivning og lavede tidlige foderkontrakter sidder nu med smerten.
I primærproduktionen skal vi naturligvis have fokus på vore omkostninger, og vi skal sige fra overfor udefra kommende omkostninger som specielle staldkrav og yderligere kontroller. Vi er pisket til at holde op med at lade som om, vi har råd til det hele.
På salgssiden skal der pinedød også ske noget. Slagterierne ville, hvis de var tvunget til at betale en pris som ejerne kan leve af, været nødt til at gøre noget drastisk, som kunne matche den overlevelseskamp, deres ejere er ude i. Det som ikke på kort sigt kan bidrage positivt til indtjeningen skal skæres væk. Fantasien til besparelser må kunne række til andet og mere end blot at afskedige de medarbejdere, som står på de slagtegange som bliver overflødige.
Tornerose sov i hundrede år. Så længe kan vi ikke vente.

Svin i Danmark: Det går ad H… til

Svineavlernes formand tegner dystre perspektiver for svineavlernes fremtid. I år har man sat 4 mia. over styr og næste kan det går både værre og bedre.

"Resultatet pr. bedrift i sohold med 250 dyreenheder var -1.127.000 i 2007, og bliver -822.000 i 2008." sagde han på kongressen.

Kilde/link

Læs artiklen i Landbrugsavisen

Svinebønderne vil have loven lavet om

Loven, der forbyder rutinemæssig halekupering skal laves om, mener en svineproducent. 99.4 % af svinene halekuperes. Ministeren siger at kontrollanterne, der kun kontrollerer bedrifterne hvert tyvende år, nu skal tage stilling til, om der er en særlig grund til kupering i de enkelte tilfælde. Det har de såmænd skullet hele tiden.

Landmanden bekræfter at han selv "går med sprøjten" hvis grisene får halebid.

Kilde/link

TV2 SYD

Svineavlerne tabte en million i 2007

Tal offentliggjort af Jordbrugsøkonomisk Institut viser, at svineavlerne igen har sat penge til i 2007. Det vil så være "back to normal" efter at svineproduktionen undtagelsesvis gav overskud i 2006. Gennemsnitligt var resultatet på  –731.000 kr. Landmændene tjente i gennemsnit 3.000 kroner hver i 2006, men der er tale om nogen spredning. Økologerne tjente i snit 73.000 kroner hvoraf 43.000 kroner er særtilskud til økologiske jordbrug.

Kilde/link

se statistikken her

Danske slagterier: Svineeksporten er under 5 procent

I en kronik oplyser Christina Hvid, administrerende direktør for Danske Slagterier at eksporten af svinekød er under 5 procent af  den samlede eksport Det har aldrig været lavere. Samtidig fortæller hun begejstret, at man sammen med DTU er ved at udvikle en CT scanner som i forbindelse med en play station computer kan klarlægge, hvor fedtet sidder på grisen. Dette er afgørende for, om den  ender på tyske middagsborde, som pølser i tyskernes maver, i japanske husmødres mørbradretter eller måske kommer til USA som spareribs…

 

Kilde/link

Læs kronikken her

Ekspert: Animas billeder er retvisende for dansk svineproduktion.

Dyreværnsorganisationen Animas billeder fra et besøg på en svinefabrik er retvisende for forholdne i dansk svineproduktion. Det siger Lene Juul Pedersen, som er seniorforsker på Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring på Aarhus Universitet, Forskningscenter Foulum til Politiken. Søerne kan ikke bevæge sig i deres smalle "kassestier", metalbure, der kun er en anelse større end soen. Under faring og diegivning er soen "fikseret" altså fastspændt i ugevis.

Eksperten fra Foulum afviser, at Danmark har verdens skrappeste dyreværnslov. Hun påpeger bl.a. at både i Norge, Sverige og Schweitz er det forbudt at fastspænde søerne. Mange søer får skuldersår på grund af forholdne i svinestaldene.

Kilde/link

Politiken

Anima på besøg på åbent landbrug

Billede fra Animas hjemmeside


 

Den årlige dag, hvor alle kan besøge udvalgte danske bedrifter, viser virkeligheden i al sin grumhed. Anima, der går ind for vegetarisme, tog billeder af forholdne på tre forskellige bedrifter. Se dem på Animas hjemmeside.

Kilde/link

Animas hjemmeside

God analyse af dansk landbrug

"Skov- og Naturstyrelsen skrev i 2002: "Udslippet af ammoniak fra stald- og gødningsopbevaringsanlæg og fra udbringning af husdyrgødning udgør et særligt problem for tusindvis af naturområder der er særligt sårbare i forhold til den luftbårne kvælstof i ammoniakken" og oplyste, at status for naturtilstanden og for den biologiske mangfoldighed i Danmark er overvejende negativ og at det yderligere kan imødeses, at den negative udvikling vil fortsætte særligt hvis der ikke gøres en ekstra indsats. Det må konstateres, at indsatsen ikke har været tilstrækkelig til at afbøde en løbende forringelse af naturens kvalitet, konkluderede styrelsen."

 

Læs videre ved at klikke på linket herunder

Kilde/link

Frie bønder levende land

Svinebrancen lever på en gældsboble.

Svineproducenterne hiver efter vejret…


Kunstigt høje ejendomspriser baseret på gældsfinansieret drift er den væsentligste grund til at dansk svineproduktion ikke hærges af et meget stort antal tvangsauktioner. For svineproduktionen har bortset fra 2006 været underskudsgivende siden 2001. Kun stigende gæld og nedskrivning af egenkapitalen har ydet kunstigt åndedræt til et erhverv, hvis dødskamp har varet alt for længe.

Når – hvis ? –  konkurserne kommer kan situationen blive så desperat, at staten må træde til med garantier for at undgå en omfattende finanskrise. For med en gæld på 300 mia. kroner vil en udbredt krise i erhvervet ødelægge hele samfundsøkonomien meget, meget hurtigt.

Læs også her

 

Kilde/link

EPN

Offer for pressehetz får erstatning fra staten

Vognmand Niels Vinderslev har indgået forlig med kammeradvokaten i en erstatningssag, hvor Vinderslev uretmæssigt fik sine bedrift lukket af daværende forbrugerminister Carina Christensen. Ministeren udstedte forbud mod at vognmanden benyttede visse samlepladser til de svin, han skulle transportere, efter at hun havde set et indslag i TV-avisen om Vinderslevs svinetransporter. Vinderslev blev ikke hørt i sagen, idet man i henvendelsen til Niels Vinderslev blot angav, at "partshøringen er foretaget i forbindelse med overreækkelsen af brevet" (citeret efter hukommenlsen. red.) Dette er et klart brud på forvaltningsloven.

Niels Vinderslev har fået sine tilladelser igen og driver sin vognmandsvirksomhed. Han har også fået en check på 8.2 mio. kroner fra staten.

Samtidig forlyder det,  at en anden af landets store svineeksportører, Henrik Vestergård, vil rejse en lignenede sag mod staten. Denne vognmand fik også sine samlepladser lukket, men detallierne er ikke pt. redaktionen bekendt.

Kilde/link

epn.dk

Kun hver femte ko kommer på græs

Køer på græs er et sjældent syn. Kun økokøer skal ud.


Politiken omtaler en optælling, der viser, at kun hver femte ko i dag kommer ud af stalden.

Kilde/link

Politiken

Svin giver underskud

Siden 2003 har danske svinebønder sat 419 kr. til per gris. Kun i 2006 var der overskud på 42 kr. Det gennesnitlige tab pr. gris er 63 kroner. Branchen som sådan tabte 9 mia i periodem. Kun i 2006 havde den overskud på 1.1 mia.

Kilde: jp som trækker på Danske svineproducenter

Landbrug i Danmark kan ikke betale sig

En opgørelse af økonomien i dansk landbrug viser, at forrentningen af egenkapitalen er under 2 %. Den gennemsnitlige bonde ejer værdier for 13.5 mio. kroner, mens det gennemsnitlige resultat ligger på 153.000 kr. Det giver en forrentning på 1.13 % årligt.

Beregningen dækker naturligvis over store udsving, og visse landmænd kan have bedre forrentning, mens andres er ringere.

Landbrugets samlede gæld er knap 300 mia. kroner. Især kortfristede kreditter er steget voldsomt det seneste år. Gældsætningen har sikkerhed i stigende egenkapital, som skyldes stigende priser på jord og ejendomme. Denne stigning har dog udelukkende rod i pres på efterspørgslen efter gyllejord, værdien af produktionen har været konstant i over 10 år.

Se statistik fra Food culture indtil 2006 her

Kilde/link

Landbrugsavisen