Dansk Journalistforbund prøver med et nyt forligsforslag

1-undskyldning - udkast 041215-1.pdf - Adobe Acrobat Professional 14-12-2015 142641

Vi har flere gange omtalt, at sickpigs.dks redaktør er blevet forsøgt afpresset til at betale 10.000 kroner til tre journalister for brug af materiale, som i følge Danmarks Journalistforening tilhører Lars Attrup, Jette Aagaard og Jakob Martini.

Journalisterne forlangte i den forbindelse, at redaktøren selv skulle formulere en beklagelse/undskyldning, hvilket naturligvis blev afvist.

Det er ikke bare særdeles uforskammet, det er også elendigt juridisk håndværk.

Nu har man så sat sig til tasterne inde på Gammel Strand og forfattet ovenstående i håbet om, at sagen så kan afsluttes, men sickpigs.dks redaktør har igen måtte afvise både teksten og et ledsagende økonomisk krav. I stedet forlanger redaktøren nu erstatning for tort m.m. for at forlige sagen.

Det fremgår i øvrigt af korrespondance i mellem journalisterne og deres forbund, at de slet ikke har ophavsretten til materialet, idet denne tilhører JyllandsPosten, hvor journalisterne er ansat i vellønnede stillinger.

aaraard2
Klik for at se mailen i fuld størrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fremgår også, at Jette Aagaard henvender sig fordi hun “oplever” at hendes “kilder kommer i klemme”.

Og det er jo nok en meget ubehagelig oplevelse.

Hendes artikler kommer i øvrigt samtidig i klemme, hvordan dette så end måtte “opleves”, men det er sikkert ikke rart for artiklerne.

hystademail
Klik for at se mailen i fuld størrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktøren for sickpigs.dk er naturligvis meget berørt af journalisternes trueadfærd, men har alligevel svaret følgende:

Kære M.

Mange tak for svar på min tidligere mail.
Du fremsætter dog intet nyt. Så jeg skal derfor også bare gentage, at mit forslag fra mødet den 8 juli aldrig har omfattet en middag på en restaurant i Tivoli, og jeg har tidligere meddelt, at jeg  betragter forslaget som bortfaldet, idet Danmarks Journalistforening ikke selv ville formulere en undskyldning, men mente, at jeg selv skulle gøre dette og derudover betale 2000 kroner, som man var kommet frem til ved at gange 600 kroner med tre. Jeg har tidligere afvist dette mærkværdige og amatøristiske makværk. Det fremsendte forslag til en undskyldning er der ikke længere relevant og helt uden interesse.

Derudover er jeg af den opfattelse, at de tekstuddrag, jeg har bragt ligger inden for de grænser ophavsretslovens §22 sætter.
Ikke desto mindre har jeg uden tøven og langt ud over det rimelige imødekommet ethvert lille ønske om ændringer, som jeres medlem, Jette Aagaard har fremsat.
Desuden er der tvivl om, hvorvidt Dansk Journalistforbund overhovedet har retligt interesse i sagen, da ophavsretten tilhører arbejdsgiveren, da artiklerne jo er udarbejdet i forbindelse med et ansættelsesmæssigt forhold. Dette fremgår af mails i sagen, som jeg har set.

Jeg mener stadig ikke, at Dansk Journalistforbund har lovgrundlag for at uddele bøde til folk, der benytter deres grundlovssikrede ytringsfrihed til at kritisere forbundets medlemmer, når der ikke lever op til grundliggende journalistiske og etiske normer. I dette tilfælde er sagen, at journalisterne har optrådt som formidlere af et politisk præget reklamebudskab fra Landbrug og Fødevarer uden at gøre opmærksom på, at de ikke arbejdede som læserens uafhængige, årvågne vagthund.

Hvis I ønsker et forlig, så skal I fremsætte et tilbud om en betragtelig økonomisk kompensation, som udbetales til – og ikke af – undertegnede, og her kan I eventuelt tage udgangspunkt i det tidligere fremsatte forslag, som jo var tidsbegrænset, og derfor nu bortfaldet, da det ikke blev besvaret før det udløb.
Jeg forbeholder mig ret til at anmelde Dansk Journalistforbund for afpresning og anlægge erstatningssag for tort og forsøg på afpresning og skal i den forbindelse oplyse, at jeg vil benytte en lydoptagelse af mødet den 8. juli som bevisførelse, hvoraf det bl.a. fremgår, at advokat Lise Lotte Olsen begrundede det økonomiske krav imod undertegnede med, at jeg skulle have en lærestreg. Dermed bekræfter hun, at hun på forbundets vegne vil uddele en såkaldt “dummebøde”. Hun fremsatte også andre trusler.
Dette er lovstridigt, og det er skærpende omstændigheder, at den uddeles af en advokat og endda som repræsentant for en  forening, der lever af, at der eksisterer ret til at ytre sig frit “på tryk, i skrift og i tale”.
Derudover henvises til det tidligere meddelte.

Med venlig hilsen

Knud Haugmark