Dansk Landbrugs underskud 2009-2015: 28 mia. kroner

underskudI de opgørelser over landbruget indtjening, som udgives af Landbrug & Fødevarer, opgøres skatteydernes gaver til landmændene som en indtægt. På den måde opstår et forskønnet billede af landbrugets evne til at skabe værdier, for man gør sig altså lækker med værdier, som andre mennesker har skabt og betalt skat af.

Danmarks Naturfredningsforening har  med udgivelsen: “Sådan ligger landet” forbilledligt opgjort landbrugets egentlige værdiskabelse over en årrække, og det fremgår af denne sammentælling, hvor subsidierne er trukket fra, at der er røde tal på bundlinjen hvert eneste år bortset fra 2012 og 2013. Samlet satte erhvervet 28 mia. kroner over styr.

Afledte effekter som for eksempel Europas højeste fødevarepriser, stinkende landområder, ødelagt vandmiljø og drikkevand, bankkrak osv. indgår ikke i DNs opgørelse.

Saadan-ligger-landet-landbrug-2014