Danske svineproducenter laver mest usælgeligt svinekød i hele EU. (Ikke aprilsnar!)

De danske landmænd til tilsyneladende mindre omløb i hovedet end selv den dummeste aprilsnar. Og det er ingen spøg. Danmarks svineproducenter ligger i den absolutte superliga for fjolser, der tror, at markederne indretter sig efter produktionen. Danske landmænd står hele alene for godt 20% af de oplagrede svinekroppe i EU, hvilket kvalificerer til en klar førsteplads i forhold til landets størrelse.  Udgifterne til frysehuse m.v. sendes videre til skatteyderne. Mange andre lande undgår helt at lave usælgeligt kød. De oplagrer slet ingen ting.

Og de ikke så smarte danske svinebønder bliver ved med at lave usælgelige grise, mens de råber “Ruslandskrise” og “vi kan jo ikke gøre for det”. For som det økonomiske orakel Thomas Søby på Axelborg udtalte en gang: “Vi skal jo være klar når markederne åbner”

Der er pr. 30,marts oplagret 43523 tons svinekød i EU. Det vil føre til massivt prisfald, når dette kød inden længe sendes på markedet, så skatteydernes gavmilde tilskud til oplagring er nærmest spildt. Hvis det fryses for længe falder kvaliteten drastisk.

Men så kan det nok bruges som svinefoder!

Se tallene her