Danske unge drikker dobbelt så meget som EU-gennemsnittet – Politiken.dk

Danmarks råstof, de unges intelligens, er under afvikling. De unge indtager enorme mængder af det hjerneskadende stof, alkohol. Politiken omtaler en europæisk undersøgelse, hvor danske under topper, igen igen.

Danmark er det land, hvor flest unge drikker alkohol i løbet af en måned, og når de drikker, drikker de dobbelt så mange genstande på en aften som EU-gennemsnittet.FaktaESPAD-undersøgelsen Undersøgelse af europæiske unges brug af alkohol og stoffer Bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt 15-16-årige 35 EU-lande er med Gennemføres med 5 års mellemrum I Danmark er undersøgelsen gennemført blandt elever i 9. og 10.-klasse Støttes af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotikamisbrug (EMCDDA)»Det mest alarmerende er, at danske unge er dem, der fuldstændig uden sammenligning drikker sig mest fulde. Det er tydeligt, at der er noget helt særligt på spil i Danmark – her er det simpelthen almindeligt at drikke sig meget beruset«, siger Kit Broholm, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Kilde: Danske unge drikker dobbelt så meget som EU-gennemsnittet – Politiken.dk