Debat: Olie og gas er bedre end deres rygte

1-DSC00822
Skove repræsenterer oplagret CO2 lige som olie og gas

Bragt i Politiken den 24. april 2015:

Mange tror, at det er mere klimavenligt at bruge biobrændsel frem for fossilt brændsel. Det er kun rigtigt, hvis man genplanter de skove, man hugger ned. Gør man ikke det, bidrager biobrændslerne til drivhuseffekten på helt samme måde som olie eller gas. Man kan kompensere for de fossile brændstoffers klimaeffekt ved at opsuge og lagre CO2 i nytilgroede landbrugsområder. Det er ikke mindre miljøvenligt. Det vil faktisk gavne biodiversiteten, drikkevandet, folkesundheden og vandmiljøet endnu mere end højhelligt at fyre med træpiller fra Estland.