Den økologiske pengemaskine 3

økotilskud
Tilskud til økologiske landmænd, som de har modtaget oven i de almindelige tilskud, som gælder alle andre landmænd. Kilde: materiale udleveret fra NaturErhvervstyrelsen

Økologiske landmænd modtog i følge de oplysninger vi har fået udleveret fra NaturErhverv kr.  334.700.697 i ekstratilskud i perioden 1997-2014.

1997 919.302
1998 24.341.433
1999 31.398.016
2000 19.247.464
2001 18.266.300
2002 18.335.174
2003 45.633.418
2004 13.432.483
2005 4.581.533
2006 6.901.574
2007 6.514.366
2008 22.798.739
2009 27.642.024
2010 22.910.825
2011 20.912.479
2012 18.822.168
2013 17.280.055
2014 14.763.344

Økologerne har i tidens løb fået mindst otte forskellige tilskudstyper. Herunder ses listen med årstal

1997 “1 – Grundtilskud (driftstilskud)”
1998 “1 – Grundtilskud (driftstilskud)”
1999 “3 – Supplerende omlægningstilskud  (planteproduce
2000 “1 – Grundtilskud (driftstilskud)”
2001 “1 – Grundtilskud (driftstilskud)”
2002 “6 – Tilskud til vedvarende græs”
2003 “6 – Tilskud til vedvarende græs”
2004 “6 – Tilskud til vedvarende græs”
2005 “5 – SFL-tillæg (Særligt Følsomme Landbrugsområder
2006 “1 – Grundtilskud (driftstilskud)”
2007 30 – Omlægning til økologisk jordbrug
2008 30 – Omlægning til økologisk jordbrug
2009 30 – Omlægning til økologisk jordbrug
2010 30 – Omlægning til økologisk jordbrug
2011 30 – Omlægning til økologisk jordbrug
2012 35 – Omlægning til økologisk jordbrug, Nyt LDP
2013 35 – Omlægning til økologisk jordbrug, Nyt LDP
2014 35 – Omlægning til økologisk jordbrug, Nyt LDP

Tilskuddene fordelt på forskellige tilskudstyper 1997-2014

sum(belob) tilskudstype
118.629.314 “1 – Grundtilskud (driftstilskud)”
10.549.696 “2 – Omlægningstilskud”
31.116.909 “3 – Supplerende omlægningstilskud  (planteproduce
1.933.914 “4 – Supplerende omlægningstilskud  (svineproducen
9.992.999 “5 – SFL-tillæg (Særligt Følsomme Landbrugsområder
10.833.865 “6 – Tilskud til vedvarende græs”
11.821.860 30 – Omlægning til økologisk jordbrug
139.822.140 35 – Omlægning til økologisk jordbrug, Nyt LDP

Se de andre artikler i serien Den økologiske pengemaskine