DN går til EU med Eva Kjers regnemetoder | Berlingske Politiko

Problemerne over for EU vedrører bl.a. det såkaldte vandrammedirektiv, hvor Danmark har forpligtet sig til at skabe god økologisk tilstand i havmiljøet. Derfor kan det være problematisk, hvis Danmark i stedet over en årrække udleder mere kvælstof.

Landbrugspakken kan desuden komme i konflikt med to andre EU-direktiver. I regeringens regnestykke over landbrugspakken og situationen for havmiljøet de næste seks år fremstår det, som om mængden af kvælstof reduceres allerede fra i år. Men flere forskere forklarer i søndagens udgave af Berlingske, at dette regnskab er stærkt misvisende. Landbrugspakken vil tværtimod medføre øget forurening de kommende år, fastslår forskerne.

Kilde: NGO går til EU med Eva Kjers regnemetoder | Berlingske Politiko