DN: Koed Jørgensen, godsejer, opdrætter ænder i strid med reglerne.

1-Ænder skydefugle
Overtal af ænder i en af godsejer Koed-Jørgensens skovsøer

Formanden for DN i Odder, Ib Salomon, skriver i Horsens Folkeblad bl.a:

Prøv lige at køre ned i Spåkærskoven og se til søen. Det vrimler med ænder. Sådan lød det, da en borger ringede til mig midt i juli. Henvendelsen undrede mig, for jeg havde faktisk været forbi søen nogle uger tidligere, og dengang var der kun nogle ganske få ænder. Men borgeren havde ret, for nu svømmede der langt over 100 ænder rundt i søen. Søen, der ligger ret tæt på Åkjærvej, er ikke særlig kendt, men der er tale om en smuk skovsø på 4-5000 kvadratmeter. En sø af den størrelse kan bære en naturlig bestand på nogle ganske få andepar, og da det er ulovligt at udsætte ænder i en sø, der er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven, meldte jeg den 20. juli sagen til kommunen. Da jeg 18. august intet havde hørt, kontaktede jeg igen forvaltningen, blot for at få at vide, at det er meget svært at bevise, at ænderne er udsat. Men på en af brinkerne ligger der en flere meter lang bræmme af korn, så der fodres – og heller ikke det er lovligt. Nu har kommunen fået fotos af både ande-mylderet og foderpladsen, og nu forlyder det, at man vil tage hånd om sagen. Det håber jeg sandelig også, og jeg håber, forvaltningen er mere heldig denne gang, for i foråret opgav kommunen at kræve oprensning af tre beskyttede vandhuller, der var spoleret af fodring. Præcis det samme er nu ved at ske med denne fine skovsø, for vandet er nu så plumret, at der stort set ingen sigtedybde er, og lugten ved søen er alt andet end frisk. Men hvad med ænderne? Jo, deres dage er formentlig talte, for 1. september går andejagten ind.

Kilde: Ænder. Endnu en sø spoleret af fodring | Horsens Folkeblad