baggrund

Dyrlæger, som blev indkaldt til "audit" i 2005 på grund af at de samlet stod for 33% af udskrivningen af antibiotika til svin og havde et højt forbrug pr svin, de havde i behandling

Såvel Danvet som LVK driver både dyrlægerådgivning som engrossalg af veterinær medicin.

Fødevareministeriet har været klar over sammenhængen i mindst 2 år, men har intet foretaget sig for at imødegå situationen med, at dyrlægernes dobbeltrolle som både rådgivere og medicinforhandlere kan sætte dyrlægerne i en interessekonflikt.

Resistente bakterier er en stigende trussel for såvel mennesker som dyr. Et forbud for dyrlæger mod at de kan være både forhandlere og rådgivere kun løse problemet adminstrativt.

Ansættelsessted Fornavn Mellemnavn Efternavn  
Danvet Hasse  Kahr Poulsen
Danvet Jørgen  Pilegaard
Danvet Anders Bjerregaard Mikkelsen
Danvet Jesper  Eriksen
Danvet Gitte  Drejer
Danvet Else Grete  Dieckmann
Danvet Niels Henrik Balleby
LVK Gorm Nybroe
LVK Frede Bendix Keller
LVK hans Møller Jensen
LVK Niels Hjørnholm
LVK Poul Rise Hansen
Nordvet aps Tage  Rødbro  
Haderslv dyrehospital, swinvet Ejvind  Nielsen  
Privatpraktiserende Niels Peter Bisgaard  
Ukendt Leif Meedom  
Ukendt Per Møller  Krogsgaard