En sikker forårsbebuder: Lugten af rådden lort

1-Markstak Hylkevej Skanderborg Kommune 1
Markstak Hylkevej Skanderborg Kommune 1

Landbrugets udbringning af rådden dyrelort er et sikkert forårstegn.

Selv byfolket mærker i deres sarte næser, at landmændene nu bringer dyrelort i tonsvis ud på markerne med lugtgener og forurening til følge. Derfor skal markstakke overdækkes, men på mindre end en halv time lykkedes det omkring Skanderborg af finde denne perlerække af stinkende lortebunker, som kan give træk i støtten, hvis de ligger uoverdækkede i en uge eller mere.

Reglerne siger bl.a:

Reglerne omkring markstakke og udbringning af gylle er omfattet af krydsoverensstemmelseskravene. Det betyder, at vi har pligt til at indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvis det konstateres at sagen skal indberettes til Natur og erhvervsstyrelsen hvis:

  • Oplaget ikke opfylder afstandskrav til vandvinding, søer og vandløb/dræn
  • Oplaget ikke er overdækket
  • Oplaget og udbringning af gylle medfører risiko for forurening af grund- eller overfladevand

Følgende er sendt til Skanderborg og Odder Kommuner

Med venlig hilsen

Til Skanderborg og Odder kommune

Hermed anmeldes flere tilfælde af brud på reglerne om overdækning af gødningsstakke. Aktindsigt i indberetningerne til Natur og Erhvervsstyrelsen udbedes samtidig. Der er tale om brud på krydsoverensstemmelsesreglerne.

Klik her: http://www.sickpigs.dk/en-sikker-foraarsbebuder-lugten-af-raadden-lort/

2-Markstak Hylkevej Skanderborg kommune 2
Markstak Hylkevej Skanderborg kommune
4-Markstak (kyllingemøg) Båstrupvej Skanderborg Kommune
Markstak (kyllingemøg) Båstrupvej Skanderborg Kommune
3-Markstak Hylkevej Skanderborg Kommune 3
Markstak Hylkevej Skanderborg Kommune
5-Markstak v. Kongshusvej 284 Odder Kommune
Markstak v. Kongshusvej 284 Odder Kommune

Update:

Vi har modtaget et brev fra Odder Kommune, der oplyser, at det ikke længere er kommunens opgave at kontrollere disse forhold. Det skal Natur og erhvervsstyrelsen i København gøre.