Endnu en landbrugsløgn

Landbruget kan slet ikke blive træt af at høre sig selv juble over, hvor meget man “allerede” har reduceret udvaskningen af nitrat, og derfor er yderligere “belastninger” af erhvervet ubegrundede. men en meget grundig rapport om landbrugets nitratsvineri skriver bl.a:

På baggrund af gennemsnit af tre forskellige beregninger af kvælstof udvaskningen kan der ikke påvises nogen entydig ændring i den klimanormaliserede kvælstof udvaskning fra landbrugsarealet set over perioden 2007 til 2011

Hele rapporten her: dcarapporten31.pdf.