Er swap-lån det egentlige problem i Nykredit? – Politiken.dk

Nykredit drejer på gebyrskruen for almindelige danske familier for at dække tab på risikable swaplån til bl.a. landbruget.

Cand. merc. Ulrik Kjeldsen, ejer af rådgivningsfirmaet “Raad om Penge” skriver skarpsindigt om Nykredits hule begrundelser for, at bidragsydelserne stiger. Han gennemhuller forklaringerne om, at det skyldes EU-krav om bedre polstring eller krav om bedre afkast til aktionærerne. Han påpeger derimod, at Nykredit har tabt milliarder på såkaldte Swap-lån, hvor låntageren optog lån i én valuta i forventningen om, at denne valuta ville falde i værdi, hvorved hovedstolen ville blive mindre målt i danske kroner. Disse risikable forretninger, der fulgtes af et almindeligt realkreditlån i Nykredit, skæppede godt i Nykredits kasse, ikke mindst på grund af skjulte gebyrer, indtil det viste sig, at valutaudviklingen ikke svarede til forventningerne og swap-lånene i stedet blev dyrere at tilbagebetale i danske kroner. Dette forhold ramte mange landmænd, og det er i virkeligheden bl.a. deres manglende evne og vilje til at betale deres spekulative lån tilbage, som nu giver de tab, som Nykredit sender videre til realkreditkunderne via øgede bidrag.

Konklusionen må være, at det forgældede og urentable landbrug nu stikker pengehungrende hænder ned i almindelige husejeres lommer for at holde deres synkende skuder flydende lidt endnu.

Forholdet viser, at dansk landbrug i høj grad er en økonomisk belastning, ikke kun makroøkonomisk, med også set fra køkkenbordet hos familien Danmark.

Ulrik Kjeldsen skriver i en kommentar i Politiken bl.a:

 

Swaps viste sig at være en rigtig dårlig løsning for mange kunder. Som Michael Rasmussens kommentar afspejler, var det også en farlig strategi for danske banker og altså specifikt Nykredit. Nykredit Bank har i årsregnskabet 2016 lavet hensættelser til potentielle tab på swap-aftaler på over 6 milliarder kroner. Spørgsmålet er, om det er nok?

Landbrugsavisen oplyste den 4 februar 2016:

Koncernchefen afviser dermed fuldstændigt, at Nykredit, der er størst på realkreditlån til landbruget med et samlet udlån i omegnen af 100 mia. kroner, vil væk fra landbruget.

Kilde: Er swap-lån det egentlige problem i Nykredit? – Politiken.dk