Esper Goul kendt skyldig i ulovlig brug af tetracyklin

Trodst indsatser med “gult kort” og diverse kontrol er det lykkedes Esper Goul Jensen i et ukendt omfang at fremme sin griseproduktion med det kritiske antibiotikum tetracyklin. I retten har han påstået, at stoffet blev sat i stalden for bevidst at ramme ham, men den købte retten i Viborg ikke. Han blev dømt efter anklageskriftet. Det ser dog ikke ud til, at straffen omfatter de konsekvenser, som antibiotikaforbruget måtte have haft for medarbejdere, der er blevet smittet med resistente bakterier fra hans stalde.

Skive Folkeblad omtaler sagen:

Svineproducent Esper Goul Jensen, Brøndum, og virksomhederne Grønhøj Produktion ApS og Goul 2011 ApS skal alle betale bøder i sagen om det ulovlige medicin tetracyklin (antibiotika).Det har retten i Viborg i dag afgjort.Grønhøj Produktion, som Esper Goul ejer 49 procent af, skal betale 150.000 kroner i bøde.Goul 2011 ApS, som Esper Goul Jensen er direktør i, skal betale 60.000 kroner i bøde.Esper Goul Jensen var også personlig tiltalt som overordnet driftsansvarlig og daglig leder på både Grønhøj Produktion og Goul 2011, og han er idømt en bøde på 50.000 kroner.Dermed har retten fundet det bevist, at Grønhøj Produktion og Esper Goul Jensen har erhvervet og besiddet 75 kg ren, ulovlig tetracyklin – og samtidig fundet det bevist, at de dømte uden tilladelse af myndighederne har anvendt tetracyklin til behandling af grise.

Kilde: Svineproducenter skal betale bøder i sag om ulovlig medicin | Skive Folkeblad Online