Falleret landmand truer banken med at gå konkurs.

JyllandsPosten leverer for tiden en række artikler, der beskriver landbrugets økonomiske problemer eksemplificeret med skæbnefortællinger om den stolte danske bonde, der ikke stiller træskoene før alle udveje er undersøgt.

Vinklen er landmandens og skylden er alle andres. Bankerne har leveret uigennemskuelige renteswaplån, som bonden nu ikke kan komme ud af, bønderne bliver ofre for sanktionerne fra den fæle russiske bjørns vrede og så videre.

Herunder tillader vi os at bringe et uddrag af en artikel, der under overskriften “Landmænd siger stop” leverer elegien om landmanden der “arbejder gratis for banken” for et overskud er der trods mange timers hårdt slid i stalden og på marken ikke, når banken har fået sine afdrag.

Det er nedbrydende for den ærlige og flittige landmands stolthed og værdighed, men nu skal det være slut, han begærer selv konkursen med mindre banken går ind på visse betingelser.

JyllandsPosten fortæller, så læseren får klumper i halsen, at landmanden Ole Larsen fra Sabro fortsat

“har en velkørende svineproduktion med en produktivitet over middel og leverer årligt omkring 10.500 smågrise til andre landmænd.”

Men alligevel ser det sort ud. Underskuddene har nok været nogen lunde lige så langt over gennemsnittet som produktionen. Avisen refererer ikke regnskaberne for de tidligere år, så læseren kan ikke danne sig et billede af, om han har været forsømmelig.

Vi kan supplerende oplyse, at Ole Larsen stod på en liste over landmænd, der havde overskredet grænseværdierne for antibiotika i 2010. Samtidig var hans bedrift åben for besøgende, som altså pådrog sig øget risiko for MRSA smitte. Det er ikke oplyst, om Ole Larsen advarede gæster om dette eller tog diverse sikkerhedsforanstaltninger.

JyllandsPostens bedrøvede artikel skrevet af LARS ATTRUP, JETTE AAGAARD, JAKOB MARTINI lyder i uddrag således:


Landmænd siger stop

Gælden er på 30 mio. kr. Gården er 20 mio. kr. værd.

Banken godkender kun budgetter og betaling af regninger for to måneder af gangen.

Der er ingen penge til privatforbrug, så landmanden arbejder gratis for banken og lever af ægtefællens indkomst.

»Sådan har det været i flere år, men nu skal det slutte,« fortæller landmanden, som hedder Ole Larsen.

Han driver en svinebedrift ved Sabro nær Aarhus og har arbejdet på gården, siden han købte den for 32 år siden.

»Jeg har meddelt banken, at jeg inden udgangen af januar vil have en plan for, hvordan de vil afvikle bedriften. Hvis de ikke vil give mig det, så begærer jeg mig selv konkurs, og så må banken få nøglerne til gården,« fortæller Ole Larsen.

Han har gennem en årrække været presset af en stor gæld, og 2015-budgettet udviser et underskud på 500.000 kr.

»Jeg satte mig ned med familien i julen og snakkede det igennem. I længden kan et menneske ikke holde til det her. Man spekulerer hele tiden og bliver efterhånden så psykisk nedbrudt, at det bliver en kamp bare at løse hverdagens praktiske opgaver. Derfor har jeg bedt banken om en afviklingsplan. Jeg kommer til at gå herfra med tomme lommer, spørgsmålet er kun, hvad vilkårene bliver for min gældssanering. Det skal også indgå i afviklingsplanen,« siger Ole Larsen.

sickpigs.dk kan opsummere situationen sådan, at svineproduktion med en god produktivitet giver underskud. Hvis man bliver ved med at drive underskudsproduktion, så bliver underskuddene større.

At Ole Larsen nu under trusler om at gå konkurs presser penge af banken ligner et egentligt bankrøveri mere, end hvad der er kønt. Landmanden nægter tilsyneladende at betale, hvad han har lånt. Den slags mennesker kaldes også for konkursryttere, for de løber af pladsen og lader andre om at betale gælden. Ole Larsen skal få sig et almindeligt arbejde og så begynde at høvle gælden af sammen med familien.

Og så skal han have forbud imod at drive landbrug fremover. Både for hans egen og for samfundets skyld.

Det mener sickpigs.dk

(Se i øvrigt også denne artikel: http://www.sickpigs.dk/trussel-fra-baeredygtigt-landbrug-vi-laegger-en-bombe-under-bankerne/)

 

via Landmænd siger stop – JP-Erhverv – FINANS –
Kræver abonnement
Køb netadgang til mange artikler for kun kr. 66.
1. måned er gratis. Anbefales af sickpigs.dk

PS: Update den 10 marts 2015: De med blåt indføjede navne er tilføjet efter at Danmarks Journalistforbund på disse journalisters vegne rejste et skriftligt krav imod denne sides redaktør på kr. 10.000 bl.a. for ikke at kreditere journalisterne for deres artikel. Navnene fremgår imidlertid af artiklen på JyllandsPostens hjemmeside, som vi har linket til, lige som Jette Aagaard omtales andetsteds i forbindelse med artikelserien. Det skal for tydelighedens skyld endnu en gang betones, at LARS ATTRUP, JETTE AAGAARD, JAKOB MARTINI står som forfattere for den stærkt tendentiøse artikel om dansk landbrug “Landmænd siger stop” fra hvilken vi har citeret 1274 ud af hele artiklens 5180 tegn