Falske toner i kvægbrugets propaganda

 

I forbindelse med kampagnen: “Glade køer giver bedre mælk” henviser hjemmesiden www.danskmælk.dk til en flere år gammel publikation om danske mælkebønder og deres produktion. Her skriver man bl.a. i afsnittet: “Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien”:

 

I 2012 skønnes eksporten af mælkeprodukter og oksekød at nå 20 mia. kroner fordelt med omkring 17 mia. kroner på mælkeprodukter og godt 3 mia. kroner på oksekød og levende dyr. De 20 mia. kroner svarer næsten til statens udgifter til førtidspension (godt 22 mia. kr. i 2012)

Her på redaktionen undrer vi os gang på gang over, at man fra landbrugets side laver en forbindelse imellem omsætningen på eksportmarkederne og statens udgifter.

Disse to beløb har intet med hinanden at gøre.

Kun hvis eksporten, eller en hvilken som helst anden omsætning, medfører gevinst, som beskattes, kommer der penge i statskassen, men naturligvis et beløb, der ligger langt under selve omsætningen. Mælkeproduktionen giver imidlertid massivt underskud ikke mindst efter, at EU-kvoteordningen, som jo beskyttede bønderne imod konkurrence, er ophævet.

Pengene flyder snarere i den modsatte retning, altså fra det offentlige og hen til den urentable mælkeproduktion i form af skattebegunstigelser, subsidier, finansieringstilskud osv. osv.

 

via Kvægbrug i verdensklasse 2012 – Kvaegbrugiverdensklasse2013.pdf.