Gylle kan sprede antibiotikaresistens | Videnskab.dk

1-Gyllevogn 2
Store effektive maskiner spreder resistensgener over hele landet. Foto: Crath Lusc Picts

Den animalske produktion her flere ulemper end vi, trods megen flid, hidtil har redegjort for her på siden. Danske og engelske forskere har vist, at gyllegødet jord indeholder mange flere antiresistensgener for antibiotika end jord, der ikke har været smurt ind i gødning og urin fra husdyrene. Resistenstrykket fra den animalske produktion når altså ud på en meget stor del af Danmarks dyrkede flade. Videnskab.dk skriver bl.a:

Man skulle tro, at gødning fra husdyr var bedre for mennesker og miljø end kunstigt fremstillet gødning. Men forskning viser, at husdyrgødning og gylle kan sprede antibiotikaresistens i jorden. I et spritnyt studie har britiske og danske forskerne for eksempel fundet ud af, at jord gødet med husdyrgødning indeholder mange flere antibiotikaresistensgener end kunstgødet jord. Opdagelsen er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Scientific Reports. »Mine britiske forskerkolleger finder en klar forbindelse mellem antibiotikaresistensgener i jord og udbringning af husdyrgødning. Det er ret enestående,« siger Bent T. Christensen, professor i jordens frugtbarhed ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Vi gør diskret opmærksom på, at økologiske bedrifter ikke bruger handelsgødning men gerne gylle, så relativt set bidrager økologerne mere til denne side af resistensudviklingen. Deres gylle henter de nemlig ofte hos den nærmeste ikke-økologiske svineproducent.

Kilde: Gylle kan sprede antibiotikaresistens | Videnskab.dk