Hjemmeblandere sviner med zink i foderet

Selv om en EU regel sætter grænsen for zink i svinefoder på 150 milligram pr. kilo foder, er der igen straf for at bryde denne regel, og reelt intet til hinder for, at landmanden køber sit zinkoxid på nettet og deler ud af det med rund hånd. Grisene kan sagtens tåle det, deres diarre forsvinder, men antibiotikaresistensen hos bakterierne stiger lige så stærkt, som hvis man bruger antibiotika. Derfor har de økologiske landmænd også en del af ansvaret for resistensudvikling. De må nemlig gerne bruge zink i foderet til smågrisene. Ingeniøren skrev om problematikken i december 2015 bl.a:

Landmænd blander selv»Nogle landmænd blander selv zink i foderet som næringsstof, og det ser ud til, at nogle har svært ved doseringen – men de nævnte eksempler med meget høje indhold af foderzink kan ikke bare være et uheld,« siger han.Læs også: Landmænd bruger resistensfremmende zink i stedet for antibiotika.

Henrik Dammand Nielsen understreger, at zink også bruges veterinært mod diarré hos fravænnede grise, så et generelt stigende zinkforbrug i smågriseproduktionen kan ligge i stramninger af brugen af antibiotika til behandling af fravænningsdiarré hos smågrise.

Ingen krav om indberetning

Mængden af dyrlægeordineret zink er steget støt de senere år fra ca. 130 ton i 2004 til ca. 427 ton i 2014. Ca. det dobbelte, godt 800 ton, bliver brugt som almindelige næringsstoffer. Fødevarestyrelsen registrerer kun det løbende forbrug til veterinært brug, da der ikke er krav om indberetning af nærings-zink og -kobber.»

Det kan jo ikke udelukkes, at de høje konstaterede indhold af zink i foderet kan skyldes, at landmanden selv søger at håndtere diarré blandt grisene ved ekstra tildeling af zink, men her må det understreges, at det er ulovligt at overskride grænseværdien for zink i foder uden dyrlægeordination,« siger han.

Kilde: Landmænd blander alt for meget zink i svinefoderet | Ingeniøren