Illusionen om den effektive, men dybt forgældede landmand

Helt uden fodfæste i virkeligheden påstås det af og til, at der findes nogle meget dygtige landmænd, som uheldigvis er blevet så forgældede, at ingen banker vil låne dem mere. Bankerne mener åbenbart ikke, at disse landmænd er så meget værd. Men de findes slet ikke, disse uheldige helte. Hvis en landmand er dygtig og effektiv, så betaler han sine lån rettidigt tilbage, og så er banken til at tale med, når der eventuelt skal investeres.

Også i det for halvdelens vedkommende skatteyderfinansierede Dansk Landbrugskapitals pressemeddelelse forekommer påstanden.

De risikovillige lån fra Dansk Landbrugskapital skal hjælpe effektive landbrug, der har brug for at foretage nye investeringer, men som er belastede af en høj gæld. Det lader sig gøre ved, at investeringslånene fra Dansk Landbrugskapital er såkaldte ansvarlige lån, der bliver efterstillede og er uopsigelige fra Dansk Landbrugskapitals side. Det betyder, at realkredit- og pengeinstitutter kan tælle investeringslånene med, som var de egenkapital.

Det sidste er interessant. At de forgældede landmænd kan låne penge af staten og pensionsselskaberne og samtidig forbedre deres egenkapital er da vist den omvendte verden.

Oprindeligt skulle staten og tre pensionskasser skovle 500 mio. i pengetanken. Siden har pensionskasserne begrænset sig til at sætte 125 mio. kroner på højkant. Staten yder det oprindelige beløb, 500 mio.

Kilde: Dansk Landbrugskapital er klar til at udbetale lån