Ingen har fundet MRSA i byerne, men findes den alligevel i det skjulte

Sundhdsstyrelsens vejledning skriver for eks:

I 2011 udgjorde MRSA 398 over 10 % af nye MRSA-tilfælde. Der er dog betydelige regionale forskelle og MRSA 398 personer findes indtil videre stort set ikke i storbyer som Århus og København. På denne baggrund er derfor indført som ny risikosituation, ”dagligt arbejde i en svinestald eller tilsvarende daglig kontakt med levende svin”. Risikosituationen gælder både for personen, der arbejder med levende svin og for personens husstand (afsnit 4.1.1 og kapitel 7).

Risikosituationen er dog modificeret ved at den enkelte hospitalsledelse afhængig af den lokale forekomst af MRSA 398 kan dispensere fra, at alle patienter skal spørges om kontakt til levende svin.

I byerne, hvor man antager, at der ikke findes MRSA, kan hospitalerne lade være med at spørge, om patienterne har kontakt til levende svin eller tilsvarende kontakt md levende svin, altså kontakt med svinepassere. Og når man ikke spørger, så undgår man også ubehagelige svar.

via Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA – 2. udgave, 2012, Sundhedsstyrelsen – retsinformation.dk.