Ingen løsning efter 10 år: Økologer er stadig afhængige af konventionel gylle og roundup- sprøjtet halm

Økologernes løfter har i årevis overdøvet deres udflugter for at kalde sig “økologer” den ene dag og den næste sprede husdyrgødning fra nærmeste svinefabrik ud over deres “økologiske” grøntsager.

Og deres overlykkelige grise får dejlig round-up sprøjtet halm og lidt zinkoxid til at klare maveproblemerne med. Men trods økologernes fromme ønsker er den såkaldt økologiske produktion stadig fuldstændig afhængig af sine konventionelle naboer, hvorfor den aldrig kan blive andet eller mere end en lille bitte nicheproduktion. Landbrugsavisen skrev i 2007, altså for ti år siden om dilemmaet bl.a:

Økologiske landmænd er afhængige af at kunne bruge halm og husdyrgødning fra konventionelle kvæg- og svinebrug. Det fastslår en rapport lavet i samarbejde mellem Økologisk Landsforening, Fødevareøkonomisk Institut og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Dermed sidder økologerne i et dilemma, som nager mange økologer:

De er afhængige af halm fra marker, som er sprøjtet, og gylle fra svin, køer og høns, som ikke er vokset op under økologiske forhold og derfor blandt andet har fået ikke-økologisk, sprøjtet foder. Men ikke alene er det lovligt at bruge halm og husdyrgødning fra konventionelle landbrug – det er også nødvendigt, hvis økonomien skal løbe rundt i et økologisk landbrug. Konventionel halm er nemlig tilladt, fordi det er umuligt at skaffe nok økologisk halm, og konventionel gødning er tilladt i visse mængder, fordi det ellers ikke er muligt at få næringsstoffer nok til økologisk jordbrug. Økologerne har derfor jævnligt debatteret, hvornår økologien er klar til at stå 100 procent på egne ben, fordi situationen grundlæggende konflikter med økologiens værdier om ‘renhed’.

Kilde: Økologer afhængige af konventionel gylle | Landbrugsavisen