Kjeld Hansen i Politiken: Krisen i landbruget er ren spin

Støtten bliver smurt tyndt ud over hele erhvervet, og derfor er det en fordel for de velbjærgede at holde fast i de få sølle landmænd

Kjeld Hansen

Kjeld Hansen fra Stevns åbner ballet i Politikens serie om dansk landbrug. Han punkterer myten om, at danske landmænd har brug for mere støtte og hjælp. Det går stort set udmærket, siger journalisten og forfatteren til en stribe bøger om forholdet mellem  landbrug og natur. Politiken spørger bl.a. Kjeld Hansen:

Hvorfor mener du så, vi hører den her krisefortælling hele tiden?

»Det handler om, at landbruget og landbrugstoppen omhyggeligt holder hånden over de her 10-15 procent tabere. For det er jo taberne, der gør, at der drysser en mild regn af penge ned over hele erhvervet. Hvis du har en minkmillionær som Martin Merrild eller en julegranmillionær som Lars Hvidtfeldt – formanden og næstformanden i Landbrug & Fødevarer – så får de jo altså også hjælp, når randzonerne bliver ophævet, eller de får en ekstra gødningskvote. Støtten bliver smurt tyndt ud over hele erhvervet, og derfor er det en fordel for de velbjærgede at holde fast i de få sølle landmænd«.

via Krisen i landbruget er ren spin – Politiken.dk.