Kjeld Hansen: Nej til sprøjtegift i øl og whisky, men ja til børnemad

I et læserbrev i Horsens Folkeblad causerer Kjeld Hansen over forekomsten af glyfosphat i hhv. børns og voksnes urin…

Forfatteren fra Klippunge skriver bl.a:

For et år siden påviste Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet rester af glyphosat i urinen fra samtlige børn, man undersøger. Også i Tyskland er der konstateret en udbredt forekomst af sprøjtemidler i folks urin. Det er baggrunden for, at de tyske bryggerier kræver sprøjtefrit maltbyg til deres produktion. Så fremover kan de voksne drikke deres rene øl og whisky, mens børn og gravide må tage til takke med den forurenede mad. Men det er ikke noget problem ifølge miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). På samrådet fastslog ministeren: – Man kan stole på, at myndighederne sikrer høj forbrugerbeskyttelse. Samtidig med at landbrug og gartneri fremover kan bruge de stoffer, der er nødvendige for produktionen.

Kilde: Nej til sprøjtegift i øl og whisky, men ja til børnemad | Debat | hsfo.dk