Kronik i information i 2014: Landbruget betyder forsvindende lidt for dansk økonomi

Beskæftigelsen er marginal

Hvilken økonomisk betydning har dansk landbrug i dag? Lad os tage udgangspunkt i en kronik, som fødevareminister Dan Jørgensen skrev i Politiken den 20. december sidste år, da han netop var blevet udnævnt.

Dan Jørgensen mener, at »Danmark er et landbrugsland. Det skal det også være i fremtiden«.

Det bliver fulgt op af, at »vi har nogle af verdens bedste landmænd,« som »skaffer de rekordhøje eksportindtægter til kongeriget på 148 milliarder om året«. I kronikken lægges der op til en øgning af landbrugsproduktionen for at skaffe flere arbejdspladser, hvilket også fremgår af kronikkens overskrift »Vækst og bæredygtighed går hånd i hånd«.

Ministerens udsagn kan kun tolkes i retning af, at landbruget har en helt central økonomisk betydning, og at landbrugsproduktionen ikke alene kan, men også bør øges for at sikre landets økonomi.

Spørgsmålet er, om det billede, som fødevareministeren forsøger at tegne, er i overensstemmelse med virkeligheden? Svaret er nej. Foretager man en såkaldt ’input-output’-analyse kan man konstatere, at det landbrugsindustrielle kompleks (LIK) har en ganske lille samfundsøkonomisk betydning.

via Landbruget betyder forsvindende lidt for dansk økonomi | Information.