Landbruget drænede Sydbank i første kvartal 2015

Sydbank har flere år i træk afskrevet og nedskrevet mindst 3 milliarder kroner på lån til landmænd, som enten ikke kan eller ikke vil betale, hvad de skylder. Under overskriften: “Hver femte lån til landbrug er nedskrevet i Sydbank” oplyste Sydbank i april 2015 til Børsen Finans, at man nu nedskriver flere landbrugslån end sidste år.  Dette viser, at “oprydningsarbejdet” forsætter og at de lån, som  man anså for sikre, nu anses for tabsgivende. Børsen Finans skriver bl.a:

Sydbanks milliardudlån til landbruget er ikke blevet bedre i første kvartal. 19,2 pct. af lånene er nu nedskrevet, mens det kun var tilfældet for 17,5 pct. ved udgangen af 2014. Banken ser dog lys forude, da priserne ser ud til at være på vej op på både svin og mælk.”

Afledt heraf er det nu forventningen, at indtjeningen i landbruget i 2015 ikke bliver helt så negativ som tidligere forventet,” skriver banken.

via Hver femte lån til landbrug er nedskrevet i Sydbank.

Kare Frøsig oplyste på en video, at banken tjente penge på gebyrer og inversteringsforvaltning (investeringforening) men tabte på landbruget. Disse tab henter banken altså hjem ved at sætte gebyrerne op for andre og bedre kunder mens landbruget æder af bankens egenkapitel.

Se sickpigs.dks ufuldstændige liste over bankers tab til landbruget her