Landbruget var et dyrt bekendtskab i 2014

afskrivninger 2014
I hele perioden summer pengeinstitutternes tab til landbruget sig op til 6.5 mia. kroner. Det svarer til godt og vel 2.2 millioner om dagen.

I følge publikationen “Landbrugets kapitalforhold”, der udgives af Landbrug og Fødevarer, kostede det i 2014 de danske banker over 1 mia. at have landbruget som kunde. Derudover har bankerne i deres budgetter afsat 11.6 mia. til dækning af forventede tab i 2015.

Det svarer til 31.8 millioner om dagen.

Gælden var i 2014 steget igen. Den lå på 371 mia. kroner. Hertil kommer udskudt skat.

Kilde: Landbrugets kapitalforhold 2015

Fødevarewatch